Help de slachtoffers van de voedselschaarste in Jemen

In Jemen dreigen miljoenen mensen te verhongeren. Aan de basis van de voedselschaarste ligt een conflict dat nu al meer dan drie jaar duurt. In het land heerst grote onveiligheid en  bombardementen zorgen ervoor dat de infrastructuur die nodig is om het voedsel op de juiste plaatsen te krijgen, vernield wordt. Bovendien werd tot voor kort de import van voedsel bemoeilijkt door het sluiten van grenzen, havens en het luchtruim.

Live nieuws updates:

 • 22/11/2018 00:00

  Jemen - Verpleegkundige Rose getuigt

  Rode Kruisverpleegkundige Rose verblijft momenteel in Aden (Jemen) en getuigt over de situatie in het door conflict geteisterde land.

  "Onlangs vroeg ik aan een 8-jarige jongen welk speelgoed hij zou willen. Hij antwoordde 'een pistool'. Ik vroeg hem waarom en zijn antwoord bezorgde me koude rillingen: 'Om mijn mama te beschermen wanneer de vijand komt'. Zo'n situaties brengen altijd mijn eigen moederinstinct naar boven. Ik wil de jongen vasthouden, hem geruststellen dat zijn mama veilig is. Maar ik doe het niet. Want het is en blijft een feit dat ik dat niet kan beloven. Dit is Jemen. Het land waar nog maar weinig families veilig zijn.

  De gezondheidszorg was al kwetsbaar nog voor het conflict losbrak maar is nu zo goed als onbestaande. Hierdoor breken makkelijk ziektes uit. En zware ondervoeding is schering en inslag. Kinderen sterven omwille van deze crisis.

  Ik bezocht enkele ziekenhuizen buiten Aden en sprak er met zwangere vrouwen en jonge mama's. Ze delen allemaal de angst dat ze hun kinderen niet zullen zien opgroeien. Ze blijven hopen dat er snel vrede komt zodat ze hun kinderen kunnen zien spelen ... in alle veiligheid, zonder schrik te moeten hebben dat ze ergens op een verborgen landmijn trappen.

  De video hieronder toont een vader die, samen met zijn pasgeboren baby, een rivier oversteekt om een mobiele hulppost te bereiken zodat zijn kindje een vaccin kan krijgen. Die beelden zorgen ervoor dat ik graag die extra mile ga voor de mensen hier."
   

 • 20/11/2018 00:00

  Jemen: oproep tot staakt-het-vuren

  Afgelopen weken werden  de vijandelijkheden in Jemen intenser in de nabijheid van de havenstad Hodeida. Maandag 19/11 werd opgeroepen tot een staakt-het-vuren. Deze afkondiging kan ertoe leiden dat het geweld (tijdelijk) stopt. Een staakt-het-vuren zorgt mogelijk voor een adempauze voor de getroffen bevolking met hopelijk een betere toegang tot het zwaar getroffen gebied voor de humanitaire hulporganisaties. 

  Respect voor humanitair recht noodzakelijke voorwaarde voor vrede.

  Aangezien er sprake is van een gewapend conflict in Jemen, zijn de regels van het internationaal humanitair recht van toepassing. Deze regels hebben als doel het menselijk leed ten gevolge van oorlog te verminderen of zelfs te voorkomen. Maar vooraleer er sprake kan zijn van vrede en er mogelijk een politieke oplossing komt voor het conflict, moet eerst het respect voor het internationaal humanitair recht onder de loep genomen worden.

  Terwijl in Jemen wordt gewacht op vrede, roept het Rode Kruis de strijdende partijen op om de basisregels van het IHR NU te respecteren:

  • Onder het internationaal humanitair recht moet de burgerlijke bevolking, medisch personeel, ziekenwagens en medische faciliteiten te allen tijde gerespecteerd en beschermd worden;
  • Burgers moeten de kans krijgen om gebieden waar geweld heerst te kunnen ontvluchten;
  • Scholen mogen niet rechtstreeks aangevallen of gebruikt worden voor militaire doeleinden. Het verhinderen van onderwijs heeft een zware impact op de toekomst van de kinderen in Jemen;
  • Het gebruik van explosieve wapens in dichtbevolkte gebieden breng de veiligheid van burgers in gevaar en vernietigt en of beschadigt essentiële infrastructuur (gezondheidszorg, water, elektriciteit).

   

 • 16/11/2018 00:00

  Dood, vernieling en honger ... het leven zoals het is in Jemen

  Het Internationale Rode Kruiscomité (ICRC) wijst nogmaals op het feit dat er dringend een politieke oplossing nodig is voor de situatie in Jemen. Zolang die er niet is en strijdende partijen het internationaal humanitair recht negeren, blijft het menselijk leed toenemen en zal de huidige voedselschaarste evolueren in hongersnood. 

  Deze negatieve evolutie stoppen, vereist een combinatie van dringende maatregelen:

  • het opnieuw op rails krijgen van de politieke situatie
  • het stap-voor-stap laten afnemen van het conflict
  • vrije doorgang voorzien van goederen
  • onvoorwaardelijke toegang bieden aan humanitaire hulp
  • het respecteren van het internationaal humanitair recht

  Het ICRC verwelkomt dan ook iedere poging tot vredesonderhandelingen en staat klaar om de nodige ondersteuning te bieden. Maar voor er sprake kan zijn van vrede, moet er eerst gepraat worden over de oorlog en meer bepaald over de manier waarop deze oorlog gevoerd wordt.

  In Hodeida, waar het conflict momenteel opnieuw opflakkert, bedreigen de gevechten het Al Thawra-ziekenhuis. Dit is één van de grootste ziekenhuizen van de stad en één van de weinig overblijvende medische faciliteiten in de omgeving. Al Thawra moet dan ook beschermd worden van aanvallen.

  Onze teams ter plekke bezochten onlangs een familie die onderdak zoeken in een school in Hodeida en enkel overleven op bloem (aangevuld met water) en een kleine portie rijst. De kinderen uit het gezin zijn dan ook ontzettend verzwakt door het gebrek aan voedsel. 

  Jemenieten kunnen echter niet blijven wachten op een duurzame oplossing. Er moet NU actie ondernomen worden en dit is hoe:

  • Burgers moeten gespaard blijven in het conflict;
  • Infrastructuur zoals ziekenhuizen en scholen mogen niet aangevallen worden;
  • De betrokken partijen moeten voldoende afstand houden van deze gebouwen zodat ze geen militair doelwit vormen;
  • De betrokken partijen moeten burgers toelaten om het conflictgebied te ontvluchten;
  • Er moet vrije doorgang zijn van goederen zoals voedsel en medicijnen;
  • De betrokken partijen moeten humanitaire hulp doorheen het hele land toelaten.

  Alleen op die manier kan dood, vernieling en honger - de huidige situatie in Jemen - tegen gegaan worden.

 • 08/11/2018 00:00

  Jemen: vooruitzicht op vredesgesprekken vormen geen excuus voor toenemend geweld in Hodeida

  Nu het geweld in Hodeida opnieuw dramatisch toeneemt, roept het Internationale Rode Kruiscomité (ICRC) alle betrokken partijen opnieuw op om burgers en infrastructuur zoals watervoorzieningen en ziekenhuizen te sparen. Deze oproep komt er nu er zicht is op mogelijke gesprekken tussen de verschillende betrokkenen.

  De stad Hodeida wordt opnieuw gegijzeld door geweld en duizenden Jemenieten zitten er middenin. Het vooruitzicht op vredesgesprekken kan geen excuus zijn om het internationaal humanitair recht aan de laars te lappen en het leven van al die burgers op het spel te zetten. (Fabrizio Carboni, regionaal ICRC-directeur)

  Verschillende ICRC-teams die ter plekke zijn, zien hoe de angst groeit bij de Jemenieten om - al dan niet bewust - een doelwit te worden. De gevechten naderen ondertussen verschillende ziekenhuizen waardoor de activiteiten er geregeld stopgezet moeten worden. Het grootste ziekenhuis in de stad, Al-Thawra, bevindt zich op slechts enkele meters van de frontlinie. Indien nóg meer gezondheidsinstellingen niet meer kunnen functioneren, heeft dat ook invloed op de resterende ziekenhuizen: zij zullen de instroom van gewonden op dat moment niet langer aankunnen.

  Het ICRC moedigt politieke inspanngen aan om een einde te stellen aan deze oorlog die al drie jaar lang zorgt voor intens verdriet bij de miljoenen Jemenieten die noodgedwongen moesten vluchten, honger lijden, ...

  De nieuwe opflakkering van geweld ontneemt burgers de hoop op vrede. We kunnen haast niet omschrijven hoe hopeloos de situatie er is. Het wordt echt tijd voor dat sprankeltje hoop in de ogen van de burgers. (Fabrizio Carboni, regionaal ICRC-directeur)

lees alle updates