Help de slachtoffers van de voedselschaarste in Jemen

In Jemen dreigen miljoenen mensen te verhongeren. Aan de basis van de voedselschaarste ligt een conflict dat nu al meer dan drie jaar duurt. In het land heerst grote onveiligheid en  bombardementen zorgen ervoor dat de infrastructuur die nodig is om het voedsel, proper drinkwater en medicijnen op de juiste plaatsen te krijgen, vernield wordt. Bovendien wordt de import van al deze goederen bemoeilijkt door het sluiten van grenzen, havens en het luchtruim. 

Live nieuws updates:

 • 28/11/2018 00:00

  "Stop de honger in Jemen"

  Het nieuws over Jemen wordt met de dag schrijnender: duizenden mensen kwamen er al om het leven en miljoenen anderen dreigen te verhongeren. Aan de basis van de voedselschaarste ligt een conflict dat nu al meer dan drie jaar duurt. In het land heerst grote onveiligheid en bombardementen zorgen ervoor dat de infrastructuur die nodig is om het voedsel, proper drinkwater en medicijnen op de juiste plaatsen te krijgen, vernield wordt.

  Daarom lanceren we een actie en vragen we de Vlaming om steun voor de vele hongerslachtoffers in Jemen. Met een gift van 42 euro bijvoorbeeld bezorg je een gezin van 6 een voedselpakket voor een hele maand. Met 48 euro leveren we 30 hygiënekits aan oorlogsslachtoffers op de vlucht. 

 • 22/11/2018 00:00

  Jemen - Verpleegkundige Rose getuigt

  Rode Kruisverpleegkundige Rose verblijft momenteel in Aden (Jemen) en getuigt over de situatie in het door conflict geteisterde land.

  "Onlangs vroeg ik aan een 8-jarige jongen welk speelgoed hij zou willen. Hij antwoordde 'een pistool'. Ik vroeg hem waarom en zijn antwoord bezorgde me koude rillingen: 'Om mijn mama te beschermen wanneer de vijand komt'. Zo'n situaties brengen altijd mijn eigen moederinstinct naar boven. Ik wil de jongen vasthouden, hem geruststellen dat zijn mama veilig is. Maar ik doe het niet. Want het is en blijft een feit dat ik dat niet kan beloven. Dit is Jemen. Het land waar nog maar weinig families veilig zijn.

  De gezondheidszorg was al kwetsbaar nog voor het conflict losbrak maar is nu zo goed als onbestaande. Hierdoor breken makkelijk ziektes uit. En zware ondervoeding is schering en inslag. Kinderen sterven omwille van deze crisis.

  Ik bezocht enkele ziekenhuizen buiten Aden en sprak er met zwangere vrouwen en jonge mama's. Ze delen allemaal de angst dat ze hun kinderen niet zullen zien opgroeien. Ze blijven hopen dat er snel vrede komt zodat ze hun kinderen kunnen zien spelen ... in alle veiligheid, zonder schrik te moeten hebben dat ze ergens op een verborgen landmijn trappen.

  De video hieronder toont een vader die, samen met zijn pasgeboren baby, een rivier oversteekt om een mobiele hulppost te bereiken zodat zijn kindje een vaccin kan krijgen. Die beelden zorgen ervoor dat ik graag die extra mile ga voor de mensen hier."
   

 • 20/11/2018 00:00

  Jemen: oproep tot staakt-het-vuren

  Afgelopen weken werden  de vijandelijkheden in Jemen intenser in de nabijheid van de havenstad Hodeida. Maandag 19/11 werd opgeroepen tot een staakt-het-vuren. Deze afkondiging kan ertoe leiden dat het geweld (tijdelijk) stopt. Een staakt-het-vuren zorgt mogelijk voor een adempauze voor de getroffen bevolking met hopelijk een betere toegang tot het zwaar getroffen gebied voor de humanitaire hulporganisaties. 

  Respect voor humanitair recht noodzakelijke voorwaarde voor vrede.

  Aangezien er sprake is van een gewapend conflict in Jemen, zijn de regels van het internationaal humanitair recht van toepassing. Deze regels hebben als doel het menselijk leed ten gevolge van oorlog te verminderen of zelfs te voorkomen. Maar vooraleer er sprake kan zijn van vrede en er mogelijk een politieke oplossing komt voor het conflict, moet eerst het respect voor het internationaal humanitair recht onder de loep genomen worden.

  Terwijl in Jemen wordt gewacht op vrede, roept het Rode Kruis de strijdende partijen op om de basisregels van het IHR NU te respecteren:

  • Onder het internationaal humanitair recht moet de burgerlijke bevolking, medisch personeel, ziekenwagens en medische faciliteiten te allen tijde gerespecteerd en beschermd worden;
  • Burgers moeten de kans krijgen om gebieden waar geweld heerst te kunnen ontvluchten;
  • Scholen mogen niet rechtstreeks aangevallen of gebruikt worden voor militaire doeleinden. Het verhinderen van onderwijs heeft een zware impact op de toekomst van de kinderen in Jemen;
  • Het gebruik van explosieve wapens in dichtbevolkte gebieden breng de veiligheid van burgers in gevaar en vernietigt en of beschadigt essentiële infrastructuur (gezondheidszorg, water, elektriciteit).

   

 • 16/11/2018 00:00

  Dood, vernieling en honger ... het leven zoals het is in Jemen

  Het Internationale Rode Kruiscomité (ICRC) wijst nogmaals op het feit dat er dringend een politieke oplossing nodig is voor de situatie in Jemen. Zolang die er niet is en strijdende partijen het internationaal humanitair recht negeren, blijft het menselijk leed toenemen en zal de huidige voedselschaarste evolueren in hongersnood. 

  Deze negatieve evolutie stoppen, vereist een combinatie van dringende maatregelen:

  • het opnieuw op rails krijgen van de politieke situatie
  • het stap-voor-stap laten afnemen van het conflict
  • vrije doorgang voorzien van goederen
  • onvoorwaardelijke toegang bieden aan humanitaire hulp
  • het respecteren van het internationaal humanitair recht

  Het ICRC verwelkomt dan ook iedere poging tot vredesonderhandelingen en staat klaar om de nodige ondersteuning te bieden. Maar voor er sprake kan zijn van vrede, moet er eerst gepraat worden over de oorlog en meer bepaald over de manier waarop deze oorlog gevoerd wordt.

  In Hodeida, waar het conflict momenteel opnieuw opflakkert, bedreigen de gevechten het Al Thawra-ziekenhuis. Dit is één van de grootste ziekenhuizen van de stad en één van de weinig overblijvende medische faciliteiten in de omgeving. Al Thawra moet dan ook beschermd worden van aanvallen.

  Onze teams ter plekke bezochten onlangs een familie die onderdak zoeken in een school in Hodeida en enkel overleven op bloem (aangevuld met water) en een kleine portie rijst. De kinderen uit het gezin zijn dan ook ontzettend verzwakt door het gebrek aan voedsel. 

  Jemenieten kunnen echter niet blijven wachten op een duurzame oplossing. Er moet NU actie ondernomen worden en dit is hoe:

  • Burgers moeten gespaard blijven in het conflict;
  • Infrastructuur zoals ziekenhuizen en scholen mogen niet aangevallen worden;
  • De betrokken partijen moeten voldoende afstand houden van deze gebouwen zodat ze geen militair doelwit vormen;
  • De betrokken partijen moeten burgers toelaten om het conflictgebied te ontvluchten;
  • Er moet vrije doorgang zijn van goederen zoals voedsel en medicijnen;
  • De betrokken partijen moeten humanitaire hulp doorheen het hele land toelaten.

  Alleen op die manier kan dood, vernieling en honger - de huidige situatie in Jemen - tegen gegaan worden.

lees alle updates