Honger slokt Zuid-Soedan op

Gras en onkruid. Daaruit bestaat noodgedwongen het dieet van heel wat lokale gemeenschappen in Zuid-Soedan. Een gewapend conflict in verschillende regio’s maakt de situatie voor duizenden gezinnen onhoudbaar. Het Rode Kruis dropte vorige maand nog zo’n 680 ton voedsel boven de hardst getroffen gebieden, maar zonder vrede in de regio zijn deze voedselpakketten slechts een druppel op een hete plaat.

Live nieuws updates:

 • 19/07/2018 00:00

  Rode Kruis dropt tonnen voedsel, maar honger blijft dreigen

  De dreigende honger in Zuid-Soedan is een stille ramp. In de eerste plaats omdat honger een trage moordenaar is: het aantal slachtoffers per dag ligt relatief laag, waardoor de ramp niet de spectaculaire sterfcijfers van bijvoorbeeld een natuurramp heeft. En daardoor kan dat ‘stille’ ook heel letterlijk genomen worden, want de ramp krijgt heel weinig aandacht van beleidsmakers en media wereldwijd. Maar terwijl blijft de grootschalige voedselonzekerheid aanhouden.

  Dorpen kunnen zichzelf niet van voedsel voorzien omdat landbouwers van hun gronden zijn moeten vluchten en er massale sterfte is onder het vee. Er moet snel voedsel aanrukken voor de Zuid-Soedanezen of er dreigt hongersnood. Daarom is het Rode Kruis sinds begin juni 680 ton voedsel aan het droppen, goed voor zo’n 6000 voedselpakketten. Per dropping worden 300 pakketten bezorgd, waarmee ongeveer 100 families, of zo’n 600 mensen, geholpen zijn. Collega Trui was aanwezig bij één van deze drops en vertelt er in onderstaand filmpje meer over.

  Omdat het Rode Kruis sterk lokaal verankerd is in de Zuid-Soedanese gemeenschappen, kan de organisatie op twee domeinen hulp bieden. Ten eerste onderhoudt het Rode Kruis op confidentiële, bilaterale wijze de dialoog met elk van de strijdende partijen. Zo dringt het Rode Kruis bij de betrokken partijen aan om de regels van het internationaal humanitair recht te respecteren. Bovendien vragen ze via deze dialoog ook veilige toegang tot de gebieden die deze partijen controleren.

  Daarnaast kan het Rode Kruis via haar lokale vrijwilligers de food droppings efficiënt organiseren. Dankzij de hulpverleners van het Zuid-Soedanese Rode Kruis, die zelf deel uitmaken van de getroffen gemeenschappen, heeft de organisatie toegang tot de meest geïsoleerde gebieden én tot de zones waarin het conflict heerst. Een team van vrijwilligers lijst samen met de field staff de noden van de lokale bevolking op, registreert elke hulpbehoevende, voorziet een afgebakende droppingszone en bezorgt de uitgesorteerde pakketten ten slotte aan de vertegenwoordigers van de families. Per vier families wordt een pakket samengesteld dat bestaat uit 50 kilogram zout en suiker, 200 kilogram bonen, 300 kilogram kafferkoren (graan) en 50 kilogram maïs gemixt met soja – een enorm voedzame mix voor zwaar ondervoede kinderen. In theorie kan een gezin hiermee een maand verder, maar in de praktijk blijkt dit vaak veel langer te zijn – soms zelfs tot een jaar na de dropping.

  Honger naar vrede

  Ook vorig jaar voerde het Rode Kruis enkele food droppings uit boven Zuid-Soedan. Deze droppings werden onder andere mogelijk gemaakt door de 2,3 miljoen euro steun die Rode Kruis-Vlaanderen mocht ontvangen van de Vlaming en de Belgische overheid. Maar zolang er geen politieke oplossing voor het conflict komt, is een structurele en duurzame hulpverlening niet mogelijk. Door plunderingen, gebrek aan water, ziekte onder de bevolking en hun vee en het noodgedwongen achterlaten van huis en land liggen de landbouwactiviteiten in sommige gebieden volledig stil. Bovendien hebben ook ngo’s zich uit de regio moeten terugtrekken, waardoor onder andere de vaccinatiecampagnes van vee stopgezet moesten worden.

  Duurzaam helpen

  Zolang het conflict niet beëindigd wordt, kan dus enkel de toegang van humanitaire spelers tot het gebied de voedselzekerheid op korte termijn verhogen. Op lange termijn is vrede de enige te bewandelen weg. Eens de situatie stabiel is, kan het Rode Kruis zich meer gaan richten op het uitdelen van zaden en landbouwmateriaal. Ook Cash Based Assistance – financiële steun waarin de lokale gemeenschappen zélf de zwaartepunten voor heropbouw kunnen leggen – is dan een piste. Op dit moment krijgen slechts enkele dorpelingen die een dijkensysteem bouwen in Old Fangak, een handelsplaats aan de Nijl, geld voor hun arbeid. Omdat de economische markt in Zuid-Soedan stil ligt, woekeren voedselprijzen en treedt er hyperinflatie op. Op dit moment is financiële steun bieden ter plekke dus niet opportuun en gaat alle hoop naar het tijdig leveren van voldoende voedselpakketten.

  Graag een steentje bijdragen?

  Dat kan hier!

   

 • 14/06/2018 00:00

  Hercules dropt 17 ton voedsel in Zuid-Soedan

  "Ongelooflijk om te zien hoe 65 mensen alles op alles zetten om de Hercules gevuld te krijgen voor een volgende airdrop", vertelt collega Trui vanuit Zuid-Soedan.

  De Hercules is het vliegtuig van het Internationale Rode Kruiscomité (ICRC) dat momenteel voedselpakketten dropt vanuit de lucht zodat ook de meest kwetsbare mensen in afgelegen gebieden levensnoodzakelijke hulp krijgen. Gisteren werd het vliegtuig gevuld met 17 ton hulpgoederen, dat zijn iets meer dan 300 noodpakketten. In totaal zal de Hercules in juni op die manier pakketten droppen die 1 maand eten waarborgen voor zo'n 25.000 mensen.

   

 • 13/06/2018 00:00

  Airdrops bieden hulp aan duizenden Zuid-Soedanezen

  Dinsdag 13 juni ging er opnieuw een foodrop of airdrop door in Zuid-Soedan. Ook dit jaar moeten zo'n 87.000 mensen in de zwaarst getroffen en afgesloten regio's op deze manier hulp krijgen om een nieuwe hongersnood tegen te gaan. Deze week alleen al krijgen zo'n 5.000 mensen in Myadin voedselpakketten geleverd op 3 droppingsdagen. Collega Trui van Internationale Samenwerking is momenteel ter plekke en volgde één van deze airdrops van dichtbij.

  Humanitaire ‘airdrops’

  In bepaalde gebieden in Zuid-Soedan is humanitaire toegang verkrijgen moeilijk. Daarom kiest het Internationale Rode Kruis ervoor om in zo'n gevallen over te gaan tot airdrops of luchtdroppingen. Zo worden hulpgoederen vanop bepaalde hoogte (en dus vanuit het vliegtuig) gedropt boven een vooraf uitgekozen zone.

   

 • 08/06/2018 00:00

  Zuid-Soedan stevent af op nieuwe hongersnood

  Het aanhoudende conflict in Zuid-Soedan blijft zijn tol eisen: voedselvoorraden slinken zienderogen waardoor opnieuw hongersnood dreigt bij de lokale bevolking. In het district Pibor is ondertussen al één vijfde van de gezinnen getroffen door honger. De situatie is er zo erg dat mensen er vaak enkel nog aangewezen zijn op het eten van gras en onkruid.

  Ook vorig jaar dreigde er al hongersnood maar die kon toen ingeperkt worden dankzij heel wat internationale hulp. De steun van de Vlaamse bevolking en de Belgische federale overheid leverde in totaal 2,3 miljoen euro op om zware ondervoeding in Zuid-Soedan, Somalië, Nigeria en Jemen tegen te gaan. Deze hulp betekende heel wat voor verschillende afgelegen gemeenschappen die enkel door onze lokale vrijwilligers bereikt kunnen worden. Zo krijgen 175.000 mensen in de Zuid-Soedanese Jonglei en Upper Nile States, ingesloten door het conflict, hulp via foodroppings of voedselpakketten die vanuit de lucht gedropt worden.

  Het scenario van vorig jaar dreigt zich nu te herhalen omdat de hulp van vorig jaar stilaan ontoereikend wordt. Het Internationale Rode Kruis blijft fooddroppings uitvoeren boven de zwaarst getroffen regio's. Verder worden er ook 75 lokale Rode Kruisvrijwilligers getraind om psychosociale bijstand te leveren aan de getraumatiseerde bevolking.  

lees alle updates