Ebola in Democratische Republiek Congo

Op 1 augustus 2019 is het 1 jaar geleden dat een van de grootste ebola-uitbraken ooit startte in de Democratische Republiek Congo. Net op dit moment flakkert er een nieuwe uitbraak op in Congo en riep de World Health Organisation (WHO) de situatie uit tot een internationale gezondheidscrisis. 

Help de slachtoffers in de Democratische Republiek Congo

Live nieuws updates

Ook 1 jaar na uitbraak ebola in Democratische Republiek Congo blijven noden hoog

Precies 1 jaar geleden brak ebola uit in de Democratische Republiek Congo, meteen de start van de tweede grootste uitbraak ooit van de ziekte. De Internationale Rode Kruisfederatie bereikte samen met het Congolese Rode Kruis sindsdien meer dan 1,3 miljoen mensen. Daarnaast stond ze samen met de civiele bescherming in voor 5.722 veilige en waardige begrafenissen van overleden zieken. Met meer dan 298.000 mensen gingen we in dialoog om zorgen, angsten en vragen van de gemeenschap te kennen. Hierop wordt de humanitaire hulpverlening verder afgestemd zodat het vertrouwen en de acceptatie van hulp toeneemt. Bovendien werden meer dan 779.000 mensen door Rode Kruismedewerkers gescreend, verspreid over 14 gezondheidsinstellingen.

Ook Belgisch Rode Kruis actief

Ook het Belgische Rode Kruis droeg het voorbije jaar zijn steentje bij en stuurde 3 hulpverleners naar Congo. Zij werden gestationeerd in Butembo, waar ze het informatiebeheer coördineerden. Zo moesten ze o.a. waken over de manier waarop data worden verzameld door vrijwilligers en medewerkers. Die data gaan bijvoorbeeld over het aantal begrafenissen die plaatsvonden of het aantal gemeenschappen die reeds sensibiliseringssessies volgden. Eén van hen leidde een maand lang de basis in Mabalako, waar ongeveer 60 Rode Kruismedewerkers en -vrijwilligers actief waren.

Uitbraak ebola in buurlanden voorkomen

Het Internationale Rode Kruis zet zich niet alleen in DR Congo in om ebola te bestrijden, maar doet er ook alles aan om uitbraken in de buurlanden te vermijden. Specifiek in Zuid-Soedan, Oeganda, Rwanda & Burundi wordt sterk ingezet op preventie. In Burundi, Rwanda, Oeganda en Tanzania start het Belgische Rode Kruis - met steun van de federale overheid - deze maand nog met een nieuw rampenparaatheidsprogramma. Daar werken ze aan de ‘epidemic preparedness and control’: lokale verenigingen worden getraind om signalen van ebola te herkennen en te rapporteren aan de juiste instanties, om eventuele uitbraken vroeg te ontdekken.

Het Internationale Rode Kruis lanceerde in het begin van de ebola-uitbraak een oproep voor 39 miljoen euro. Momenteel is hier slechts 13,7 miljoen van ingezameld. De Vlaamse overheid deed een schenking van 150.000 euro.

Help de slachtoffers in de Democratische Republiek Congo

Inzet van Rode Kruisvrijwilligers in ebolagebied

De Democratische Republiek Congo worstelt al een jaar met een ebola-uitbraak. In die periode klom het dodenaantal enorm. Het Rode Kruis gooit zich al van bij het begin in de strijd tegen het virus want ook in Congo zijn onze vrijwilligers actief. Maar wat doen ze daar precies?

  • Sommige inwoners staan wantrouwig tegenover de hulpverleners, een houding die de bestrijding van het virus tegenwerkt. De Rode Kruisvrijwilligers gaan daarom in gesprek met de lokale bevolking om zo misverstanden of geruchten de wereld uit te helpen.
  • Het ebolavirus blijft zelfs na overlijden overdraagbaar. Daarom moet het lichaam van de overledene met voldoende voorzichtigheid behandeld worden. De Rode Kruisvrijwilligers garanderen een veilige maar vooral ook respectvolle begrafenis voor alle slachtoffers.
  • Ook voor psychosociale begeleiding zijn er Rode Kruisvrijwilligers aanwezig. Familieleden, buurtbewoners, patiënten,… alle betrokkenen kunnen beroep doen op deze steun.
  • De vrijwilligers ter plekke ondersteunen de lokale medische faciliteiten. Praktische kennis over het voorkomen of inperken van infectie helpt de veiligheid van deze instellingen te bevorderen.

Ebolavirus blijft Congo teisteren

De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo (DRC), die als sinds vorig jaar woedt, bereikte deze week een nieuw kritiek punt met een eerste dodelijk slachtoffer in Goma. De stad met haar meer dan miljoen inwoners grenst aan buurland Rwanda. Naast de angst voor de gevolgen van deze laatste ontwikkeling voor de DRC steekt nu ook vrees voor een internationale uitbraak de kop op.

Wantrouwen bevolking

Het virus teistert de DRC nu al bijna een jaar. Ongeveer 2.500 mensen raakten geïnfecteerd, twee derde van hen lieten het leven. Het land slaagt er bovendien niet in de uitbraak in te perken. De interne strubbelingen en het wantrouwen van de bevolking bemoeilijken dit proces enorm. Hulpverleners en medische centra vormen het doelwit van aanvallen, buitenlandse hulp wordt met veel wantrouwen ontvangen. Minister van Volksgezondheid Oly Ilunga verklaarde eerder deze week nog tegen de invoer van een Belgisch vaccin te zijn.

Ongeneesbaar virus

Ebola blijft tot op heden ongeneesbaar. Toch zou iedereen die gevaccineerd wordt met een vaccin voor 99% beschermd zijn tegen het virus. Het Belgische vaccin is echter nog experimenteel en niet wijd beschikbaar. Voorlopig past men daarom enkel de zogenaamde “ringvaccinatie” toe. Enkel mensen die in direct contact kwamen met een ebolapatiënt krijgen het vaccin toegediend.

Internationale gezondheidscrisis

De World Health Organisation (WHO) riep de situatie in Congo afgelopen woensdag uit tot een internationale gezondheidscrisis. De aankondiging moet vooral meer internationale aandacht trekken rond de kritieke toestand in de DRC en zo hopelijk extra fondsen te werven. De internationale financiële steun bleek tot voorheen namelijk beperkt. Het Internationale Rode Kruis zet niet alleen alles op alles om ebola te bestrijden, maar ook om te vermijden dat er besmettingen optreden in buurlanden Zuid-Soedan, Oeganda, Rwanda en Burundi.

Rode Kruis-Vlaanderen helpt helpen

Vorig jaar al stuurden we een Benelux Emergency Response Unit (ERU) met 3 hulpverleners naar DRC. Twee van hen zorgden ervoor dat vrijwilligers en medewerkers op correcte wijze de nodige data (over het aanhouden van correcte hygiëne, het niet onbescherm aanraken van lijken, ...) verzamelden. Het derde teamlid leidde een maand lang de basis in Mabalako waar ongeveer 60 collega's verbleven.

Komende maand starten we een nieuw rampenparaatheidsprogramma op in de regio. In dit programma wordt gewerkt aan de 'epidemic preparedness and control' van de lokale afdelingen. Vrijwilligers en medewerkers krijgen dan de nodige opleiding en materiaal om de eerste ebola-signalen te herkennen en te rapporteren aan de juiste instanties zodat uitbraken vroeg ontdekt worden.