COVID 12-12

De COVID-19 pandemie kent geen grenzen.Terwijl ons land nog volop de gevolgen van deze gezondheidscrisis bestrijdt, treft het virus nu ook de meest kwetsbare landen. Om een nooit geziene ramp te voorkomen en de noden van de meest kwetsbare bevolkingen op te vangen, is nu actie nodig.

Help nu en doe een gift op het rekeningnummer BE19 0000 0000 1212 of op www.1212.be

Rode Kruis-Vlaanderen is lid van het Consortium 12-12 voor noodhulpsituaties.

Live nieuws updates

“Alleen dankzij de mobiele radio krijgen wij de juiste info. "

Net zoals in België moeten de Rwandezen preventieve maatregelen volgen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. In Rwanda is het niet voor alle burgers mogelijk om de juiste info te krijgen. Daarom gaat Margaret van het Rode Kruis op pad met een mobiele radio én de juiste info.

“Stay at home, stay at home!” roept Margaret door de micro. “Mensen moeten thuis blijven, en daarom blijf ik werken. Dat is mijn bijdrage. Ik trek met onze radio rond in Kicukiro en informeer mensen over het officiële nieuws. Ik herinner mensen eraan dat ze hun handen moeten wassen met stromend water, dat ze zoveel mogelijk thuis moeten blijven en dat ze buiten 1,5m social distance moeten houden. Niet alles wat je hoort is waar. Ik roep mensen op om de juiste richtlijnen te volgen en aan hun vrienden te vertellen.”

“De juiste informatie ontvangen is echt levensnoodzakelijk voor de mensen. Dankzij de radio en Margaret krijgen we die info ook. Woorden kunnen hier levens redden,” zegt Theogen, inwoner Kicukiro in Rwanda.

De Rwandese Rode Kruisradio is een belangrijke manier van preventie

Preventieve maatregelen zijn cruciaal in de strijd tegen het coronavirus. De Rwandese overheid vraagt de hulp van experts, zoal het Rode Kruis, om de preventieve richtlijnen uit te dragen.

Het Rwandese Rode Kruis investeerde in de mobiel radio om duizenden mensen te bereiken. Vrijwilligers en medewerkers kregen trainingen om via de radio op een krachtige en correcte manier belangrijke informatie, preventieve tips en educatie te verspreiden

Jouw donatie helpt

COVID 12-12 is de gemeenschappelijke oproep van de lidorganisaties van Consortium 12-12: Belgische Rode Kruis, Caritas International, Dokters van de Wereld, Handicap International, Oxfam Solidariteit, Plan België en UNICEF België. Zij bieden steun in 5 prioritaire sectoren: gezondheid, water en hygiëne, voedsel en levensonderhoud, de bescherming van kinderen en educatie. 

Samen helpen we de slachtoffers van het coronavirus in ontwikkelingslanden. Doe een gift op BE19 0000 0000 12-12. Elke minuut telt om levens te redden. 

7 humanitaire organisaties lanceren de oproep COVID 12-12

Onder de naam COVID 12-12 lanceert Consortium 12-12 een oproep tot solidariteit, om te beantwoorden aan de urgentie in de kwetsbare ontwikkelingslanden geraakt door de COVID-19 pandemie. Geconfronteerd met deze ongeziene crisis, mobiliseren de 7 humanitaire organisaties van Consortium 12-12 – het Belgische Rode Kruis, Caritas International België, Dokters van de Wereld, Handicap International, Oxfam Solidariteit, Plan International België, UNICEF België – zich om de pandemie te stoppen en miljoenen levens van kwetsbare mensen te redden. 

Volgens de Verenigde Naties is de Covid-19-pandemie de ernstigste crisis ter wereld sinds de Tweede Wereldoorlog. In landen getroffen door hongersnood, extreme armoede, conflicten en een gebrek aan toegang tot gezondheidszorg, zijn de al kwetsbare bevolkingsgroepen de eerste slachtoffers van de pandemie.

De humanitaire noden zijn enorm. Of het nu in Congo, Syrië of Haïti is, de humanitaire situatie van miljoenen mensen verslechtert onverbiddelijk. Om een nooit geziene ramp te voorkomen en de noden van de meest kwetsbare bevolkingen op te vangen, is nu actie nodig​​!

Gilles Van Moortel

Coördinator consortium 12-12

Bovendien zou volgens het Wereldvoedsel-programma, het aantal mensen dat in een voedselcrisis verkeert, als gevolg van het coronavirus kunnen verdubbelen en de komende weken kunnen oplopen tot zo’n 265 miljoen mensen. De pandemie heeft al gevolgen in Afrika, waar één op de drie mensen - of 422 miljoen personen - onder de armoedegrens leeft.

“De eerste prioriteit in deze noodsituatie is het stoppen van de pandemie door het bewustzijn in gemeenschappen te vergroten en verzwakte gezondheidsdiensten te ondersteunen. Maar we moeten ook de toegang tot zuiver water en voedsel garanderen alsook zorgen voor de bescherming van de zwaksten, zoals kinderen, gehandicapten en ouderen”, vervolgt Gilles Van Moortel.

De zeven humanitaire organisaties die lid zijn van het 12-12 Consortium mobiliseren ter plaatse om essentiële hulp te bieden aan de bevolking in meer dan 40 landen in Afrika, het Midden-Oosten, Azië en Latijns-Amerika. Samen lanceren ze vandaag een oproep tot donaties naar de Belgische bevolking, de overheid en de privésector. De ingezamelde fondsen zullen worden gebruikt om de acties van deze organisaties in vijf prioritaire sectoren te ondersteunen: gezondheid, water en hygiëne, voedsel- en levensonderhoud, kinderbescherming en onderwijs.

“Ons land, België, komt geleidelijk uit een traumatische situatie. Stel je de gevolgen voor van dezelfde pandemie in landen die al kwetsbaar waren vóór de komst van Covid-19. Vandaag telt elke minuut om levens te redden.”, besluit de coördinator van Consortium 12-12.

DOE EEN GIFT :  Donaties ten behoeve van de bevolking van ontwikkelingslanden die het slachtoffer zijn van de coronavirus-pandemie zijn welkom op de rekening BE19 0000 0000 12-12. Elke gift vanaf 40 € geeft recht op een fiscaal attest.

Afrika bereikt kaap van 10.000 coronapatiënten

In Afrika zijn ondertussen meer dan 10.000 bevestigde COVID-19 patiënten en 500 dodelijke slachtoffers geregistreerd. Het virus bereikte het continent trager dan andere delen van de wereld, maar de groei van besmettingen nam afgelopen weken exponentieel toe. 

Vorige week maakten we daarom al 300.000 euro vrij uit ons noodhulpfonds om er de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Doordat dit bedrag zo snel vrijgemaakt kon worden, werd al meteen een heel programma opgestart om te helpen bij de strijd tegen het coronavirus.

De eerste COVID-19 patiënt werd geregistreerd in Egypte op 14 februari, maar ondertussen is het virus opgedoken in 52 andere Afrikaanse landen. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) waarschuwt dat lokale gemeenschappen de nodige middelen en expertise moeten krijgen om heel lokaal op een uitbraak te kunnen reageren.

We weten dat, zonder social distancing campagnes, tussen de 30 en de 80% van een bevolking geïnfecteerd zal worden. Hiervan zal ongeveer 4% ernstig ziek worden en daarvan zal één derde intensieve zorgen nodig hebben. Voor arme landen - en hun gezondheidszorg, vandaag niet eens opgewassen tegen infectieziekten zoals diarree, malaria, en hiv - is dat een absolute catastrofe.

In Zuid-Afrika sloegen we ondertussen de handen in elkaar met de lokale Rode Kruisvereniging om de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Dit gebeurde onder andere door: 

 • Bewustwording te creëren over het virus en het belang van het respecteren van de maatregelen door posters en folders uit te delen;
 • Bewustwording te creëren door tijdens het uitdelen van bv. sociale beurzen informatie te verspreiden. Tijdens die distributies wordt ook fel gewaakt over het naleven van de social distance maatregel
 • Zeep aan te kopen en uit te delen, vooral in dichtbevolkte zones zoals townships;
 • Vrijwilligers op te leiden zodat ze de verschillende preventiemaatregelen (handen wassen, social distance bewaren, …) kunnen uitdragen in de verschillende provincies. Want niet in elke provincie zijn getrainde vrijwilligers aanwezig die de bewustwording over het coronavirus kunnen verspreiden.

In de loop van volgende week worden ook gelijkaardige programma's opgezet in Mozambique en Tanzania. Ahmed Al-Mandhari van de WHO wijst erop dat Afrika nog een kans heeft om de verspreiding van het coronavirus te vertragen en te verminderen, maar dat het van cruciaal belang is om mensen te voorzien van de juiste en meest up to date informatie omtrent de veiligheidsmaatregelen, zoals social distancing en strikte handhygiëne, die getroffen worden. 

Om te kunnen blijven vechten tegen de verspreiding van het virus in Afrika vragen we de Vlaming om financiële steun. Dankzij het internationale netwerk waar Rode Kruis-Vlaanderen deel van uitmaakt, geraakt de financiële steun zeer snel en efficiënt tot bij de meest kwetsbaren die die hulp nú nodig hebben.    

Programma opgestart om Zuid-Afrika te helpen in de strijd tegen coronavirus

Vorige week maakten we 300.000 euro vrij uit ons noodhulpfonds om de verdere verspreiding van het coronavirus in Afrika tegen te gaan. Doordat dit bedrag zo snel vrijgemaakt kon worden, slagen we erin om nu al hulp te bieden in Zuid-Afrika. Concreet betekent dit dat er een heel programma opgestart is dat het land moet helpen bij de strijd tegen het coronavirus.

Alhoewel er tot nog toe relatief weinig besmettingen vastgesteld werden op het Afrikaanse continent, zijn er weinig redenen tot euforie. De kans is immers heel groot dat het om een onderrapportering van het effectieve aantal besmettingen gaat, omwille van een gebrek aan beschikbare tests. Het virus is op dit moment aanwezig in bijna elk land van het continent en het zal het zich zonder twijfel snel verder verspreiden. We weten dat, zonder social distancing campagnes, tussen de 30 en de 80% van een bevolking geïnfecteerd zal worden. Hiervan zal ongeveer 4% ernstig ziek worden en daarvan zal één derde intensieve zorgen nodig hebben. Voor arme landen - en hun gezondheidszorg, vandaag niet eens opgewassen tegen infectieziekten zoals diarree, malaria, en hiv - is dat een absolute catastrofe.

Door onmiddellijk 300.000 euro vrij te maken uit ons noodhulpfonds, konden we al starten met verschillende activiteiten in Zuid-Afrika. Bedoeling is om volgende week ook in Mozambique en Tanzania aan de slag te gaan. Heel concreet worden volgende activiteiten uitgevoerd:

 • Bewustwording creëren over het virus en het belang van het respecteren van de maatregelen door posters en folders uit te delen;
 • Bewustwording creëren door tijdens het uitdelen van bv. sociale beurzen informatie te verspreiden. Tijdens die distributies wordt ook fel gewaakt over het naleven van de social distance maatregel.
 • Er wordt zeep aangekocht en uitgedeeld, vooral in dichtbevolkte zones zoals townships;
 • Vrijwilligers worden opgeleid zodat ze de verschillende preventiemaatregelen (handen wassen, social distance bewaren, …) kunnen uitdragen in de verschillende provincies. Want niet in elke provincie zijn getrainde vrijwilligers aanwezig die de bewustwording over het coronavirus kunnen verspreiden.

Het is misschien te laat om een groot aantal sterftegevallen te vermijden, het is nog niet te laat om een echte catastrofe af te wenden. Dat voorkomen is ook in het belang van de rijkere landen: zonder adequate afremming van het virus in Afrika, kan het binnen enkele maanden vandaaruit terug overslaan op deze landen.

Om te kunnen blijven vechten tegen de verspreiding van het virus in Afrika vragen we de Vlaming vandaag om financiële steun. Dankzij het internationale netwerk waar Rode Kruis-Vlaanderen deel van uitmaakt, geraakt de financiële steun zeer snel en efficiënt tot bij de meest kwetsbaren die die hulp nú nodig hebben.            

×

   De websites van Rode Kruis-Vlaanderen maken gebruik van cookies om jouw bezoek zo vlot mogelijk te laten verlopen. We installeren noodzakelijke en technische cookies voor het goed functioneren van deze websites. Daarnaast gebruiken we analytische en advertising cookies om het algemeen gebruik van de websites te meten en verbeteren. Geef hieronder aan dat je akkoord bent met ons cookiebeleid om verder te surfen.

     Deze noodzakelijke cookies zorgen dat alle onderdelen van de website goed werken. Deze cookies mogen wij plaatsen zonder toestemming. Door verder te surfen op onze websites ga je akkoord met het gebruik van de noodzakelijke cookies. 

     We gebruiken cookies voor functionele doeleinden. Dit wil zeggen dat deze cookies noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van onze websites.  Deze cookies identificeren en houden jouw (taal)voorkeuren bij en registeren of je cookies hebt geaccepteerd.

     We gebruiken cookies voor analytische doeleinden. Deze cookies verzamelen informatie over de technische gegevens van de uitwisseling of over het gebruik van de websites (bezochte pagina’s, gemiddelde duur van het bezoek,…), dit om de werking van de site te verbeteren. We doen hiervoor beroep op Google Analytics (in overeenstemming met de Google Analytics Terms of Use: https://www.google.com/analytics/terms/us.html).

     We gebruiken cookies voor advertising. Deze cookies geven ons statistieken (die niet herleidbaar zijn tot individuele gebruikers) om onze online communicatie over en werving voor onze activiteiten op diverse kanalen te verbeteren en af te stemmen op maat van jouw behoeften. Door deze cookies te aanvaarden, aanvaard je ook het gebruik van Facebook-pixel.