Help ons overal te blijven helpen

Samen tegen corona

Het coronavirus beheerst ondertussen al meer dan een jaar ons leven en dat van de rest van de wereld. Samen gaan we de strijd aan! Onze vrijwilligers ondersteunen de zorgsector en de overheid in deze moeilijke periode. Maar iedereen kan iets doen. Ook jij. Want ook al zijn we van elkaar gescheiden, toch brengt deze crisis ons dichter bij elkaar. Samen zijn we sterk tegen corona! Help jij mee? Dat kan door bloed te blijven geven, door crisisvrijwilliger te worden, een gift te doen of mee onze tips te verspreiden ...

Live nieuws updates

Opkomsten bloeddonoren vallen drastisch terug

Sinds twee weken merken we een drastische terugval van het aantal bloeddonoren, tot amper de helft van wat nodig zou zijn in de donorcentra. Vooral voor de voorraad bloedplaatjes heeft dit onmiddellijk negatieve gevolgen. Door hun houdbaarheid van amper 5 dagen is een continue opkomst van voldoende donoren noodzakelijk om alle patiënten te kunnen blijven helpen. En dat dreigt nu een moeilijke taak te worden.

Sinds de coronacijfers in ons land opnieuw stijgen, vinden minder donoren de weg naar een mobiele bloedinzameling of donorcentrum. Op de mobiele inzamelingen gaat het om zo’n 20% minder opkomsten dan verwacht. Maar vooral in de 13 donorcentra van de organisatie raken de bedjes niet gevuld.

In de donorcentra rekenen we in het totaal dagelijks op ongeveer 300 bloeddonoren. De laatste dagen schommelen de aantallen rond de 150, dus ook hier is nood aan extra donoren hoog. We roepen bloeddonoren op hun donatie niet uit te stellen en de komende weken een afspraak te maken. Enkel zo kunnen we de zomerperiode doorkomen.

Nena Testelmans

Woordvoerder Rode Kruis-Vlaanderen

Bloedvoorraad voorlopig op peil

“De algemene bloedvoorraad is op dit moment nog voldoende voor de meeste bloedgroepen. We weten dat de zomervakantie sowieso een moeilijke periode is om de voorraad op peil te houden. De stijgende coronabesmettingen weerhouden donoren blijkbaar om naar de bloedinzamelingen te komen, waardoor we nog meer donoren missen. Gelukkig konden we de zomer ingaan met een goede reserve waar we nu de vruchten van plukken. Al zal het tij bijzonder snel keren, zeker als de opkomsten op dit elan voortgaan”, aldus Testelmans. “We zien de voorraad dagelijks kleiner worden, wat toch bijzonder verontrustend is. Vooral voor bloedplaatjes die slechts vijf dagen houdbaar zijn, kan dit op zeer korte termijn dramatische gevolgen hebben.”

Grote nood aan bloedplaatjes

Bloedplaatjes zijn de kleinste cellen in je bloed die waarschijnlijk het meest bekend zijn als de cellen die zorgen voor het typische korstje na een wonde. In het ziekenhuis worden ze toegediend aan onder andere kankerpatiënten en patiënten met ernstige bloedingen bij een operatie of na een ongeval. Voor hen zijn bloedplaatjes letterlijk van levensbelang.

Jaarlijks doneren bijna 4.000 Vlamingen bloedplaatjes, goed voor zo’n 15.500 donaties. Maar bloedplaatjes worden ook uit gewone bloedgiften gehaald. “Door de grote terugval in het aantal bloeddonaties en beperkte houdbaarheid van bloedplaatjes, dreigen we te moeten rantsoeneren en kunnen in het slechtste geval zelfs operaties of ingrepen uitgesteld worden omdat ziekenhuizen onvoldoende bevoorraad kunnen worden,” zegt Testelmans.

Veilig voor donoren

We blijven benadrukken dat bloedinzamelingen een veilige omgeving zijn. “We volgen de coronarichtlijnen uiteraard goed op en bewaren de nodige afstand. Zo draagt iedereen een mondmasker, staan bedden verder uit elkaar en moeten donoren een afspraak maken om de opkomsten optimaal te spreiden”, gaat Testelmans verder. 

Lees hier meer over onze extra veiligheidsmaatregelen.

Extra bloedinzamelingen

Naast de mobiele bloedinzamelingen en donorcentra, organiseert Rode Kruis-Vlaanderen deze zomer enkele extra bloedinzamelingen op unieke locaties. In augustus zijn de Ancienne Belgique (13/08) en ’t Kuipke (21/08) aan de beurt.

Vooraf een afspraak maken is verplicht en kan via onderstaande button.

Maak je afspraak

Opvangcentrum voor asielzoekers in Lint gaat preventief in lockdown

Nadat enkele bewoners van het opvangcentrum in Lint positief testten op het coronavirus, besloten we samen met het gemeentebestuur een preventieve lockdown te organiseren. Het centrum sluit voorlopig de deuren en bewoners mogen het centrum tijdelijk niet verlaten. De situatie in het centrum wordt op dit moment grondig onderzocht, om nadien de juiste verdere stappen te kunnen nemen. 

De bewoners die een bevestigde coronabesmetting hebben, verblijven in een aparte isolatie-afdeling in het opvangcentrum. “We benadrukken dat het om een beperkt aantal bewoners gaat en we zeker niet kunnen spreken van een uitbraak in het opvangcentrum”, zegt Hilde Van Gastel, senior manager opvang asielzoekers van Rode Kruis-Vlaanderen. De nauwe contacten die bewoners afgelopen dagen binnen en buiten het centrum hadden worden onderzocht en ook andere bewoners met symptomen zullen worden getest. In afwachting van de testresultaten, blijven zij in quarantaine op hun kamer. “Voor de overgrote meerderheid van de bewoners is er niets aan de hand maar we nemen geen risico’s en vragen hen het centrum niet te verlaten”, aldus Van Gastel.

Zolang het nodig is

“Deze maatregel is preventief en uit veiligheid voor onze bewoners, medewerkers en de mensen uit de buurt. We evalueren de situatie dag per dag en rapporteren aan de bevoegde instanties. Alle bewoners worden nauwgezet opgevolgd door de centrumartsen en we benadrukken extra het belang van de hygiëne- en veiligheidsvoorschriften om verdere besmettingen te voorkomen”, besluit Van Gastel. Deze lockdownmaatregel is een tijdelijke maatregel die van kracht blijft tot zo lang het nodig is.

 

 

In het opvangcentrum in Lint – dat in 1991 werd geopend – verblijven momenteel 136 personen.

Eerste hulp en reanimeren in tijden van corona

Wat doe je wanneer vlak bij jou iemand onwel wordt? Dien je meteen eerste hulp toe of hou je toch rekening met de opgelegde afstandsmaatregelen? Geen gemakkelijke keuze voor een eerstehulpverlener. Daarom pasten we onze algemene eerstehulprichtlijnen voor de bevolking aan. We hielden daarbij rekening met de richtlijnen van de Belgische en de Europese Reanimatieraad (resp. BRC en ERC). Zo willen we verduidelijken hoe jij, als eerstehulpverlener, tijdens de COVID-19 pandemie toch kan helpen, zonder je eigen gezondheid in gevaar te brengen.

Volg de gratis e-modules rond eerste hulp

Elke noodsituatie vraagt om eenzelfde gestructureerde aanpak, ondanks dat de situatie telkens erg verschillend kan zijn. Als eerstehulpverlener zet je steeds dezelfde vier stappen. Ze helpen je om de situatie goed in te schatten en op een gepaste manier hulp te verlenen.

MODULE "4 STAPPEN IN EERSTE HULP"

Een probleem met het hart of zelfs een hartstilstand brengt de toevoer van zuurstof naar alle organen in gevaar. Vooral de hersenen kunnen blijvende schade oplopen door een tekort aan zuurstof. Onmiddellijk reageren is dus van levensbelang. Daarom is het belangrijk om de verschillende stappen en technieken van reanimatie en defibrillatie te kennen en correct toe te passen. 

MODULE "REANIMEREN EN DEFIBRILLEREN - IN TIJDEN VAN CORONA"

 

Bekijk de eerstehulprichtlijnen voor bedrijfshulpverleners en onderwijs hier 

Onze vrijwilligers presteren samen 138.605 onbezoldigde uren tijdens coronacrisis

Tijdens de coronacrisis die ons land doormaakt(e) werden onze vrijwilligers op verschillende fronten ingezet en hielpen de overheid op die manier de gezondheidscrisis succesvol het hoofd te bieden. Toen de crisis zijn piek kende, stonden maar liefst 11.000 vrijwilligers klaar om meteen ingeschakeld te worden. Tussen 12 maart en 31 mei presteerden alle Rode Kruisvrijwilligers samen 138.605 uren, ofwel meer dan 18.000 werkdagen. Die uren presteerden zij onbezoldigd, wat een besparing van bijna 3 miljoen euro aan loonkosten oplevert. De vraag is nu of onze organisatie deze inzet ook in de toekomst zal kunnen garanderen.

Begin maart werd ons land getroffen door het coronavirus en ging heel België in semi-lockdown. 3 maanden later komen we met een terugblik op deze intense periode. Onze organisatie was tijdens de crisis op verschillende domeinen actief en zette vrijwilligers in om de zorgsector te ontlasten. De grootste inzet was die van ongeveer 2.000 vrijwilligers in bijna 170 verschillende woonzorgcentra. Allen samen boden zijn meer dan 47.000 uren ondersteuning aan zorgverleners in rust- en verzorgingstehuizen door hen voornamelijk logistieke taken uit handen te nemen. Hun takenpakket werd zo verlicht en dus konden zij zich focussen op de verzorging van bewoners, al dan niet besmet met het coronavirus.

Margot Cloet

De vele uren hulp die de Rode Kruisvrijwilligers geboden hebben, waren van onschatbare waarde voor onze zorgverleners én voor de bewoners. Onze woonzorgcentra hebben dit als heel waardevol ervaren en werden door de talrijke vrijwilligers gesteund omdat ze een deel van de taken van de medewerkers overnamen.  Zo konden ze zich maximaal focussen op de zorg van de bewoners.

Margot Cloet

Gedelegeerd bestuurder Zorgnet-Icuro

Twee andere belangrijke activiteiten waarvoor we gratis inzet boden, waren het vervoer van coronapatiënten en de ondersteuning van de calltakers van het 0800-informatienummer van de overheid. Met het transport van COVID-19 patiënten werd het 112-netwerk voor een groot stuk ontlast. In totaal vervoerden onze vrijwilligers meer dan 2.500 patiënten van thuis naar het ziekenhuis of van het ene ziekenhuis naar het andere. Hiervoor werden 26.208 vrijwillige werkuren gepresteerd, uren die dus niet gewerkt moesten worden door betaalde ambulanciers binnen het reguliere netwerk van ziekenvervoer. De calltakers die het door de overheid geïnstalleerde informatienummer bemanden, konden rekenen op de hulp van meer dan 80 vrijwilligers om vragen van ongeruste burgers te beantwoorden. Alles samen voerden onze vrijwilligers ongeveer 1.100 gesprekken, goed voor 2.060 werkuren.  

De andere domeinen waarbinnen onze organisatie actief was – zoals het bieden van psychosociale ondersteuning, het uitdelen van persoonlijke beschermingsmiddelen aan personen met een beperking, het transport van beschermingsmiddelen én de voorbereidingen die getroffen werden om al deze activiteiten goed uit te voeren – zijn allen samen nog eens goed voor 63.055 uren aan vrijwillige inzet.

Belangrijke oefening voor overheid

138.605 vrijwillig gepresteerde uren zouden samen goed zijn voor een loonkost van 2.772.080 euro(1) die in dit geval door niemand betaald moest worden. De vrijwilligers van onze organisatie leveren dit werk immers onbezoldigd.

Een belangrijke oefening die de overheid op dit moment moet doen, is zich de vraag stellen welke rol zij in de toekomst weggelegd zien voor vrijwilligersorganisaties zoals het Rode Kruis. Rekenen we erop dat onze organisatie dezelfde inzet ontplooit wanneer een nieuwe, gelijkaardige crisis zich aandient? Rekenen we dan opnieuw op duizenden vrijwilligers om de druk op de zorgsector te verkleinen? In dat geval moet men er zich van bewust zijn dat voor die inzet zeer veel middelen nodig zijn. Ziekenwagens rijden bijvoorbeeld niet op water en moeten onderhouden worden, vrijwilligers moeten degelijk opgeleid zijn en moeten over de beste materialen beschikken om anderen te kunnen helpen.

Philippe Vandekerckhove

Gedelegeerd bestuurder Rode Kruis-Vlaanderen

De inzet van het Rode Kruis kan dus moeilijk als evident beschouwd worden. De organisatie haalt zijn werkingsmiddelen voornamelijk uit schenkingen van de bevolking (47%) en het verlenen van diensten aan particulieren, bedrijven en organisaties (21,36%). Het overige deel van de inkomsten is grotendeels afkomstig van overheidsgelden. “Wanneer middelen tekortschieten zal het Rode Kruis er, samen met zijn snelle, efficiënte én professionele inzet, op een dag misschien niet meer zijn. Of toch niet op dezelfde grote schaal als vandaag en die iedereen van de organisatie verwacht. En dat is iets waarover we ons zorgen mogen maken”, besluit Philippe Vandekerckhove.

----------------

(1) De omrekening van het aantal vrijwillig gepresteerde uren naar de (loon)kost werd gedaan op basis van de inschatting dat de kostprijs voor één werkuur €20 bedraagt.

Goede doelen mogen opnieuw schenkers werven in de openbare ruimte

De werving op straat en aan huis van nieuwe schenkers voor goede doelen is in België sinds 18 mei niet langer verboden. Meer dan 20 verenigingen hebben gezamenlijk beslist om vanaf 2 juni de wervingsactiviteiten omzichtig en langzaam te hernemen. Met gepaste maatregelen om burgers en wervers maximaal te beschermen en om de gesprekken in de best mogelijke omstandigheden te laten doorgaan. Alle verenigingen, waaronder ook Rode Kruis-Vlaanderen, zullen samen met hun leveranciers, deelnemen aan een gecoördineerd proces van langzame capaciteitsopbouw, gespreid over meerdere weken. Een pilootgroep zal dit proces opvolgen en bijsturen of afremmen indien de situatie dit zou vereisen. Een voorbeeld van één van de maatregelen is dat ‘kwetsbare’ gemeenten - met een besmettingsgraad van 2,5% of meer van de inwoners in de afgelopen 14 dagen - niet door de wervers bezocht worden.

Wij beginnen de heropstart van externe werving op woensdag 10 juni. Je herkent onze wervers aan hun rode kledij en identificatiebadge van het Rode Kruis. Onze wervers hebben ook altijd een mondmasker bij de hand en zetten dit ook op wanneer ze geen anderhalve meter afstand kunnen houden tijdens het gesprek. Hoe en waarom onze organisatie fondsen werft lees je hier.

Meer informatie over de heropstart van externe werving door goede doelen en bijhorende maatregelen vind je op de website van de VEF. Ben je aangesproken en heb je vragen of opmerkingen bij het gesprek?  Contacteer ons via contact@rodekruis.be of op 015/443.443.

Zó hielpen we de voorbije maanden 9 miljoen mensen in Afrika

In Afrika zijn ondertussen meer dan 100.000 bevestigde COVID-19 patiënten. Het virus bereikte het continent trager dan andere delen van de wereld, maar de groei van besmettingen nam afgelopen weken exponentieel toe. Begin april maakten we 400.000 euro vrij uit ons noodhulpfonds om er de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Doordat dit bedrag zo snel vrijgemaakt werd, kon al meteen heel wat hulp geboden worden in de strijd tegen het coronavirus. Hoe we dat precies deden, zie je in onderstaande infographic.

Op donderdag 4 juni organiseren Facebook en het Internationale Rode Kruiscomité trouwens #AfricaTogether, een tweedaags festival met artiesten uit heel Afrika om die voortdurende waakzaamheid voor het coronavirus aan te moedigen. Je kan dit event van 19u tot 22u live bijwonen op facebook.com/events/654453445133701/

Percentage Belgen met antistoffen tegen coronavirus bereikt plateau en blijft onder 5%

Sinds 30 maart bezorgen we tweewekelijks reststalen van bloeddonaties aan Sciensano. Zij onderzoeken of bloeddonoren antistoffen hebben tegen het virus om in te schatten in welke mate er groepsimmuniteit opgebouwd wordt tijdens het verloop van de epidemie bij de Belgische gezonde bevolking. Uit analyse van de eerste vier staalreeksen blijkt dat midden mei slechts 4,7% antistoffen tegen het coronavirus had en dat dit aantal dus niet meer is gestegen sinds de metingen midden april. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen of deze plateaufase zich verderzet en wat de reden hiervoor is.

Sinds de start van de medewerking aan het bevolkingsonderzoek, leveren we stalen, afkomstig van bloeddonoren, aan Sciensano. Stalen uit Brussel en Wallonië worden geleverd door le Service du Sang van Croix-Rouge. Uit de eerste analyse van 3.284 stalen blijkt dat slechts 4,7% van de Belgen antistoffen heeft tegen het coronavirus en dat dit sinds midden april niet meer toeneemt.

Plateaufase

Dat amper 5% van de bevolking antistoffen heeft, betekent dat de verhoopte groepsimmuniteit nog lang niet bereikt is. Dit ligt in lijn met gelijkaardig onderzoek uit het buitenland. Het percentage ligt  lager dan recent onderzoek bij gezondheidswerkers uit Belgische ziekenhuizen. Het is afwachten of deze trend zich voortzet en verder onderzoek zal moeten uitwijzen wat de reden hiervoor is

An Muylaert

Directeur diagnostiek Rode Kruis-Vlaanderen

We blijven op regelmatige basis bloedstalen aanleveren voor onderzoek zodat de evolutie op lange termijn weergegeven kan worden en we een idee krijgen van de dynamiek van de epidemie.

Antistoffen zijn na ongeveer twee weken meetbaar in het bloed. De resultaten van midden mei geven dus een beeld van besmettingen die begin mei of vroeger hebben plaatsgevonden.

95%‑betrouwbaarheidsinterval (95% BI) berekend met de binomiale Clopper-Pearson methode. Noot: omwille van de beschikbaarheid van een test waarvoor betere testeigenschappen (sensitiviteit en specificiteit) beschreven werden, werden de stalen van eind maart en midden april opnieuw getest en wijken de resultaten lichtjes af van een eerdere publicatie.

Bron: Sciensano

Ben jij een Facetoucher?

Heb je enig idee hoe vaak jij jouw gezicht aanraakt? Eens krabben in je baard, je bril rechtzetten en ondertussen even over je neus wrijven of gewoonweg je hoofd ondersteunen tijdens een gesprek ... je komt écht meer aan je gezicht dan je zelf denkt! Dankzij de FaceTouchers snap lens neem je makkelijk de proef op de som tijdens je volgende online meeting. Wedden dat je snel doorhebt dat jij een echte Facetoucher bent. En dat is geen goed nieuws in deze coronatijden, want iedere keer jij jouw gezicht aanraakt, vergroot de kans op een infectie.

Hoe gebruik je onze snap lens?

Heb je Snapchat? Dan vind je daar de FaceTouchers-filter terug om uit te proberen.
Wil je de filter gebruiken op je computer tijdens je eerstvolgene online les of meeting met de collega's? Volg dan onderstaande stappen:

 • Download de Snap Camera
 • Installeer de Snap Camera op je computer
 • Open het videocall-programma waarmee je online vergadert of lessen volgt (bv. Zoom, Skype, Teams, ...)
 • Pas je video-settings (instellingen) aan naar "Snap Camera".
 • Open Snap camera en zoek de filter "FaceTouchers" (by Bliss Content) om te gebruiken.

Wat zegt de wetenschap?

In het geval van het coronavirus wordt op dit moment verondersteld dat de meest voorkomende manier van overdracht via het inademen van besmette druppels gebeurt. Toch mag niet uitgesloten worden dat indirect contact ook voor de verspreiding van het virus kan zorgen. Daarom raadt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) aan om je ogen, mond en neus zo min mogelijk aan te raken met je handen.

Het is niet makkelijk in te schatten hoeveel besmettingen er worden opgelopen door onrechtstreeks contact via bijvoorbeeld het aanraken van een besmet oppervlak en nadien in je ogen te wrijven. Dit is immers afhankelijk van verschillende factoren zoals het type oppervlak, hoe goed virussen hierop overleven, hoeveel viruspartikels op je hand zitten, hoelang het contact met je ogen is en hoe vatbaar jij bent voor dit virus.

Er zijn verschillende studies die via modellen een inschatting maken van de overdracht van pathogenen op oppervlakken en nadien, via de handen, naar een persoon. Een studie uit 2002 berekende dat pathogenen vooral overgedragen kunnen worden via niet-poreuze oppervlakken. En dat, wanneer je nadien je lip aanraakt, de ziekteverwekker in 30% van de gevallen wordt overgebracht. Een andere studie onderzocht de overdracht van het verkoudheidsvirus. Zij vonden dat, na het aanraken van een besmette deurklink, er wel tot 1.800 viruspartikels op je handen kunnen zitten. De vraag blijft natuurlijk of je via deze weg ook effectief ziek wordt. Een andere studie over hetzelfde verkoudheidsvirus toonde immers aan dat slechts 30% van de geïnfecteerden effectief verkouden werd.

Voorzichtigheid bij het interpreteren van zulke studies blijft dus altijd geboden. Toch zijn wetenschappers het erover eens dat respiratoire virussen kunnen overleven op verschillende oppervlakken en je handen voor een bepaalde termijn, dat aanraking kan zorgen voor overdracht van het virus en dat nadien aanraking van bijvoorbeeld mond, ogen of neus kan zorgen voor infectie. Daarom dat iedereen zo aandringt op het belang van goede handhygiëne en het ontsmetten van contactoppervlakken. Aan iedereen die zijn gezicht dus vaak aanraakt ... tijd om ermee te stoppen en geen Facetoucher te zijn! 

Dringende oproep: kom doneren!

Onze bloedvoorraad staat nog steeds zwaar onder druk en móet omhoog om het verlengde Pinksterweekend te kunnen overbruggen. Ziekenhuizen draaien sinds een tijdje op volle toeren en hebben – door de inhaalbeweging die ze moeten doen – meer nood aan bloedproducten dan vóór de coronacrisis. Het aantal donoren dat zijn weg vindt naar de donorcentra is echter onvoldoende en daarom roepen we iedereen dringend op om bloed te komen geven. Het verlengde pinksterweekend dat voor de deur staat kan ervoor zorgen dat de bloedvoorraad volgende week zo laag komt de staan dat ziekenhuizen de gevraagde bloedproducten niet allemaal kunnen krijgen. Opgelet: wie bloed komt geven is nog steeds verplicht op voorhand een afspraak te maken via https://donorportaal.rodekruis.be of 0800 777 00.

Maak je afspraak

Ziekenhuizen op volle toeren

De ziekenhuizen draaien sinds een tijdje opnieuw op volle toeren en stellen niet langer niet-dringende ingrepen uit. Dat betekent dat er opnieuw meer vraag is naar bloedproducten, méér dan voor de gezondheidscrisis in ons land uitbrak. Dat komt omdat ziekenhuizen aan een serieuze inhaalbeweging bezig zijn en alle eerder uitgestelde ingrepen nu uitvoeren. Daardoor leveren we tot wel 10% meer bloedproducten per dag aan ziekenhuizen. Het aantal bloedgiften van donoren per dag moet dus ook omhoog, om aan die stijgende vraag te kunnen voldoen en de bloedvoorraad terug op te kunnen bouwen.  

Lang weekend in zicht

“De opkomsten van onze donoren naar donorcentra om bloed te komen geven zijn op dit moment te laag om aan de vraag te kunnen voldoen”, vertelt woordvoerder Ine Tassignon. “Voor de coronacrisis mochten we dagelijks meer dan 400 donoren voor een bloedgift ontvangen, maar tegenwoordig zijn dat er gemiddeld slechts 200. Omdat bloed een heel kritisch product is, kan één slechte dag grote gevolgen hebben voor de bloedvoorraad. En dat is nu het geval.” Daar komt nog eens bij dat het verlengde pinksterweekend voor de deur staat.

Een extra dagje weekend betekent een dag minder waarop gedoneerd kan worden en dus meer bloed dat we in voorraad nodig hebben om alle patiënten in de ziekenhuizen van de nodige bloedproducten te kunnen voorzien. Daarom is het letterlijk van levensbelang dat we de voorraad omhoog zodanig dat we het  pinksterweekend kunnen overbruggen.

Ine Tassignon

Woordvoerder Rode Kruis-Vlaanderen

Wanneer de voorraad niet stabiel wordt, bestaat de kans dat we niet alle gevraagde bloedproducten aan ziekenhuizen kunnen leveren.

Geen inzamelingen in bedrijven

Nog een gevolg van de coronacrisis is dat veel mensen van thuis werken waardoor bloedinzamelingen in bedrijven dus tijdelijk niet georganiseerd worden. Nochtans zorgen deze inzamelingen voor 12% van alle bloeddonaties per maand. Niet kunnen rekenen op deze donaties is een extra factor die ervoor zorgt dat de bloedvoorraad verder doorzakt en er geen voorraad opgebouwd kan worden. Alle bloedproducten die we op dit moment afnemen bij donoren, leveren we quasi onmiddellijk uit aan ziekenhuizen. Ook mobiele inzamelingen in scholen en woonzorgcentra gaan op dit moment niet door.

Doneren kan enkel op afspraak

“Vroeger was het niet nodig om een afspraak te maken voor je bloed kwam geven, maar sinds de aanwezigheid van het coronavirus in ons land en de voorzorgsmaatregelen die dit met zich meebrengt is dit een extra maatregel die van kracht is”, zegt Ine Tassignon. Op die manier kunnen we  het aantal aanwezigen op een mobiele bloedinzameling en in de donorcentra optimaal spreiden en kan de organisatie er ten allen tijde voor zorgen dat de social distancing tussen donoren en medewerkers gerespecteerd kan worden. Donoren zijn ook verplicht een mondmasker te dragen en worden gevraagd een eigen masker en eigen balpen mee te brengen. Een afspraak maken is verplicht en doe je via onderstaande button of op het gratis nummer 0800 777 00.

Maak je afspraak

Oostelijk Afrika getroffen door twee crisissen tegelijk: hevige overstromingen en corona

Of hoe ‘afstand houden’ plots heel relatief wordt wanneer je dreigt meegesleurd te worden door een kolkende rivier

Verschillende landen in Oostelijk-Afrika krijgen het op dit moment zwaar te verduren. Terwijl men er met man en macht probeert de verspreiding van het coronavirus onder controle te krijgen, jagen aardverschuivingen en hevige overstromingen tegelijk meer dan een half miljoen mensen op de vlucht. De ene ramp dreigt de andere te versterken, want wanneer groepen mensen gedwongen worden hun huizen te verlaten krijgt het virus opnieuw meer ruimte om zich te verspreiden. Met alle gevolgen van dien.

Verschillende landen in Oostelijk Afrika worden op dit moment getroffen door hevige regens met overstromingen en aardverschuivingen als gevolg. In Uganda en Burundi samen verloren meer dan 140.000 mensen hun huis, in Tanzania leven 10.000 mensen in tijdelijke kampen en in Kenia, Somalië en Ethiopië worden 450.000 mensen getroffen door overstromingen. Dezelfde regio werd eind 2019 ook getroffen door de sprinkhanenplaag waardoor het overgrote deel van de oogst vernietigd werd. De regenval van de afgelopen maand creëerde opnieuw de perfecte condities voor de huidige zwermen om eitjes te leggen en zich te verspreiden. Deze eitjes zullen uitkomen in juni en juli net op het moment dat de oogst klaar is en op nieuw zorgen voor mislukte oogsten.

Virus krijgt ruimte

Oostelijk Afrika wordt op dit getroffen moment door twee rampen tegelijk. Enerzijds is er het stijgende aantal covid-19 gevallen dat er voor zorgt dat de gezondheidszorg onder druk komt te staan, want in deze landen is het systeem van gezondheidszorg niet opgewassen tegen een groot aantal patiënten die opgevangen moeten worden.

De voorzorgsmaatregelen zoals contacten vermijden, afstand houden en thuis blijven kunnen echter niet nageleefd worden wanneer een andere crisis, nl. zware overstromingen, grote groepen mensen hun huis uit jaagt.

Tiene Lievens

Verantwoordelijke voor Internationale Samenwerking

De ene ramp versterkt dus de andere en het virus dreigt opnieuw meer ruimte te krijgen. Social distancing wordt ook een erg relatief begrip wanneer je hoopt op de nabijheid van iemand anders wanneer je dreigt meegesleurd te worden door een kolkende rivier.

Hulpverleners onder druk

De hulpverlening van het lokale Rode Kruis komt ook onder druk te staan. Hulpverleners worden opgeleid om tijdens hun hulpacties zo veel mogelijk rekening te houden met de COVID-19 voorzorgsmaatregelen. Tijdens sommige activiteiten, zoals het veilig proberen evacueren van mensen uit overstroomde gebieden waarbij mensen zich aan elkaar vastklampen om niet meegesleurd te worden met een kolkende rivier, is het echter onmogelijk om voldoende afstand te houden. Het water waaruit de mensen gered moeten worden is onveilig omwille van zijn kracht, maar ook omwille van de inhoud van overstroomde toiletten dat het overal naartoe brengt.

Nieuwe crisis loert achter de hoek

De wereldwijde coronacrisis maakt de toekomstperspectieven voor deze regio zéér somber. De voedselonzekerheid werd al in de hand gewerkt door de sprinkhanenplaag eind 2019 en extreme weersomstandigheden. Daar komt nu de coronapandemie bovenop: de economische recessie en de verstoorde internationale in- en export zal de toegang tot voldoende voedsel nog voor veel meer mensen tot een grote uitdaging maken. We weten dat mensen die onvoldoende toegang hebben strategieën gaan ontwikkelen die een negatief effect hebben op hun ontwikkeling. De kans dat kinderen vervroegd school zullen verlaten om mee te zorgen dat er voedsel voor het gezin is en dat het geweld op vrouwen toeneemt zal opnieuw vergroten. Een nieuwe crisis loert dus al achter de hoek.

Bloedvoorraad zwaar onder druk na opstart ziekenhuizen

Onze bloedvoorraad staat zwaar onder druk nu de ziekenhuizen weer op volle toeren draaien en opnieuw meer bloedproducten nodig hebben. Vooral de negatieve bloedgroepen krijgen het zwaar te verduren en de voorraad slinkt snel. We roepen Vlamingen daarom vandaag op om bloed te komen geven. Ook donoren met een positieve bloedgroep zijn meer dan welkom. Opgelet:  momenteel is het verplicht om op voorhand een afspraak te maken.

Maak je afspraak

Ziekenhuizen op volle toeren

Toen de coronacrisis op zijn hoogtepunt was en in de aanloop daar naartoe werden in ziekenhuizen alle niet-dringende en niet-levensbedreigende ingrepen uitgesteld. Dat maakte dat er toen veel minder bloed nodig was in ziekenhuizen en we wekenlang tegen een meer dan comfortabele bloedvoorraad aankeken. Tijdens de eerste twee weken van de crisis (tweede helft van maart) werden 50% minder bloedproducten gevraagd door ziekenhuizen dan vandaag het geval is. Sinds 4 mei draaien de ziekenhuizen echter weer op volle toeren, en zoals verwacht is ook de vraag naar bloedproducten enorm gestegen. “We leveren op dit moment meer bloedproducten per dag aan ziekenhuizen dan dat het geval was vóór de coronacrisis. De reden daarvoor is dat ziekenhuizen alle uitgestelde behandelingen aan het inhalen zijn en dus meer bloed nodig hebben. Dit alles maakt dat een dringende oproep nodig is”, vertelt woordvoerder Ine Tassignon.

Negatieve bloedgroepen extra onder druk

Wanneer de bloedvoorraad onder druk staat, zijn het bijna altijd de negatieve bloedgroepen waarvan er eerst een tekort dreigt. De reden daarvoor is eenvoudig: er zijn veel minder mensen met een negatieve bloedgroep (15%) dan mensen met een positieve bloedgroep (85%) én bloed met een negatieve resusfactor mag bij veel meer mensen toegediend worden. De situatie is nu niet anders. De voorraad van de bloedgroepen O neg en AB neg is kritiek, die van A neg en B neg is zeer laag.

Doneren kan enkel op afspraak

“Vroeger was het niet nodig om een afspraak te maken voor je bloed kwam geven, maar sinds de aanwezigheid van het coronavirus in ons land en de voorzorgsmaatregelen die dit met zich meebrengt is dit een extra maatregel die van kracht is”, zegt Ine Tassignon. Op die manier blijft het aantal aanwezigen op een mobiele bloedinzameling en in de donorcentra onder controle en kan de organisatie er ten allen tijde voor zorgen dat de social distancing tussen donoren en medewerkers gerespecteerd kan worden. Donoren zijn ook verplicht een mondmasker te dragen en worden gevraagd een eigen masker mee te brengen. Een afspraak maken is verplicht en doe je via donorportaal.rodekruis.be of via het gratis nummer 0800 777 00. Op vrijdag 22 mei zijn de donorcentra ook langer open dan normaal. Je kan er tot 17u terecht om bloed te geven.

De inzet van Rode Kruis-Vlaanderen: sprekende cijfers op een rijtje

Onze organisatie kan nog steeds de stille kracht achter de bestrijding van het coronacrisis genoemd worden. We ondersteunen verschillende geledingen van de zorgsector in de strijd tegen het virus dat de ziekte COVID-19 veroorzaakt. Ook deze week zijn de cijfers indrukwekkend: 6.274 crisisvrijwilligers staan klaar om de woonzorgcentra te helpen met logistieke en verzorgende taken, meer dan 200 vrijwilligers bieden een luisterend oor aan Vlamingen die worstelen met het omgaan met deze crisis en 359 coronapatiënten registreerden zich als kandidaat-plasmadonor. Hun plasma wordt gebruikt voor klinische studies die nagaan of het ingezet kan worden als medicijn voor zieke coronapatiënten. 

 • Meer dan 200 vrijwilligers van Dringende Sociale Interventie geven telefonisch psychologische bijstand aan burgers die het emotioneel moeilijk hebben met deze gezondheidscrisis. De vrijwilligers ondersteunen de calltakers van het 0800-infonummer dat door de overheid opgezet werd. 

 • Sinds 13 maart zetten meer dan 400 hulpdienstvrijwilligers zich in als  ambulancier of zorgverlener. Ze vervoerden sinds het begin van de crisis meer dan 2.400 patiënten. Deze vrijwilligers bemannen 7 dagen op 7, 24 uur op 24 11 speciale COVID-ziekenwagens, op vraag van de FOD Volksgezondheid. Op die manier leveren we een belangrijke bijdrage in de ondersteuning van het 112-netwerk.

 • Sinds 19 maart registreerden zich 6.274 crisisvrijwilligers die vooral ingeschakeld worden voor de ondersteuning bij logistieke taken. 786 onder hen waren eerder al actief al Rode Kruisvrijwilliger. Ze zijn actief op 158 verschillende plaatsen, waarvan het merendeel woonzorgcentra (128). Nog eens 5.000 hulpdienstvrijwilligers worden op dit moment niet ingeschakeld, maar staan klaar om te helpen in geval van nood. Met het inschakelen van de crisisvrijwilligers speelt onze organisatie een belangrijke ondersteunende rol voor verschillende instellingen. Door logistieke taken uit handen te nemen van bijvoorbeeld het zorgpersoneel in ziekenhuizen en woonzorgcentra, kunnen zij zich focussen op het verzorgen van coronapatiënten.

 • We hechten veel belang aan wetenschappelijk onderzoek en levert dan ook graag haar bijdrage. Ten eerste maakt de organisatie mensen en middelen vrij in haar Centraal Donorlaboratorium waar normaal gezien alleen de bloestalen van donoren getest worden, om zelf ook tests op corona te gaan uitvoeren aan de hand van neus- en keelstalen. 4 onderzoekers van het Centraal Donorlaboratorium (CELA) engageerden zich om deze tests uit te voeren en dat doen ze samen met 4 laboranten van de KU Leuven (die op dit moment technisch werkloos zijn). Sinds de start van de testings werden al ongeveer 583 COVID-19 tests uitgevoerd.

 • Sinds donderdag 2 april stellen we een groot aantal bloedstalen van donoren ter beschikking aan het Belgisch instituut voor gezondheid, Sciensano. Zij zullen de stalen testen op de aanwezigheid van antistoffen in het bloed. Zo kan de groepsimmuniteit tegen het coronavirus in kaart gebracht worden, net zoals het effectieve aantal besmettingen in Vlaanderen. De informatie die de resultaten van het onderzoek opleveren, kan leiden tot goede, betrouwbare modellen die de evolutie van de epidemie in kaart brengen. Deze kennis kan dan weer gebruikt worden om ons goed voor te bereiden tegen een, mogelijke, tweede coronagolf. Wekelijks ontvangt Sciensano stalen, ondertussen ontvingen ze er al 4.277.

 • Een andere bijdrage aan de wetenschap is het plasma van genezen mannelijke coronapatiënten dat ingezameld wordt. Op 7 april deed onze organisatie hiervoor een oproep. Ondertussen registreerden zich 359 kandidaat plasmadonoren. UZ Leuven onderzoekt of het plasma (en de antistoffen tegen het coronavirus die daarin aanwezig zijn) van deze genezen patiënten gebruikt kan worden voor het genezingsproces van patiënten die op dit moment nog ziek zijn. Er wordt ook onderzocht of preventief toegediend kan worden aan bijvoorbeeld zorgverleners of risicogroepen zodat zij tijdelijk immuun worden tegen het virus.

Stickeractie levert slechts één tiende op van wat de actie vorig jaar opbracht.

Op 29 april lanceerden we – omwille van de coronacrisis – een alternatief voor onze jaarlijkse stickeractie: 770.000 gezinnen kregen de afgelopen dagen een gratis exemplaar van de bekende Rode Kruissticker in de bus, samen met de vraag om de lokale Rode Kruisafdelingen een financieel duwtje in de rug te geven. De alternatieve actie is nog niet helemaal ten einde, maar nu al wordt duidelijk dat die maar een fractie zal opleveren van wat de stickeractie normaal doet: 308.000 euro in plaats van 3,2 miljoen. Dat is slecht nieuws voor de 241 lokale afdelingen voor wie de stickeractie de belangrijkste bron van inkomsten is én voor iedereen die ooit door het Rode Kruis geholpen moet worden.

“Met dit alternatief hoopten we het inkomstenverlies voor onze lokale afdelingen in zekere mate te beperken, maar dat loopt moeilijker dan gedacht,” zegt woordvoerder Ine Tassignon. “Normaal gezien wordt tijdens de eerste vier dagen van de stickeractie - die twee weken duurt - 90% van het totaal aantal stickers verkocht. De alternatieve actie loopt ondertussen twee weken en het resultaat valt tegen. Tot nu toe werd nog maar 308.000 euro ingezameld, ongeveer een tiende dus van wat de actie vorig jaar opbracht”. In totaal werden ongeveer 12.000 online stickers verkocht en deden 10.270 mensen een gift. Steun blijft dus meer dan nodig.

Steun de vrijwilligers in jouw buurt

Inkomstenbron valt weg

Nu de belangrijkste bron van inkomsten voor onze lokale afdelingen wegvalt, wordt ook het voortbestaan van sommige van die afdelingen en de hulp die ze in de buurt bieden onzeker. De inkomsten van de stickeractie gaan immers integraal naar die afdelingen die er eerstehulpmaterialen, ziekenwagens, AED-toestellen, hulpposttenten, medisch materiaal, … mee financieren.

“We kunnen niet genoeg benadrukken hoe belangrijk de maatschappelijke rol is die lokale afdelingen spelen. In tijden van crisis zoals vandaag, maar ook wanneer alles peis en vree is,” zegt Ine Tassignon. “Het zijn onze 241 afdelingen, waar alles samen 13.340 vrijwilligers actief zijn, die ervoor zorgen dat de meest kwetsbaren in onze samenleving geholpen worden als dat nodig is”. Vandaag vervoeren de Rode Kruisvrijwilligers zieke COVID-patiënten en helpen ze in woonzorgcentra. In tijden zonder corona bieden de Hulpdienstvrijwilligers preventieve hulp op duizenden kleine en grote (sport)evenementen over heel Vlaanderen, organiseren de lesgevers gratis eerstehulpopleidingen voor de bevolking, zorgen de brugvrijwilligers ervoor dat maatschappelijk kwetsbare kinderen geholpen worden bij hun huiswerk en gaan Zorgbibvrijwilligers in woonzorgcentra rond met een boekenkar waar ze met sociaal contact de strijd tegen eenzaamheid van bewoners aangaan. Het is die hulp die nu dreigt weg te vallen omdat er geen inkomsten zijn waarmee vrijwilligers materialen kunnen aankopen, kunnen zorgen voor degelijke opleidingen, enz.

Wij zouden dit jaar 8.000 stickers verkopen, goed voor €40.000 aan inkomsten. De verkoop van stickers is goed voor 90% van onze inkomsten. Als dit wegvalt heeft dat heel grote gevolgen. We planden de aankoop van 5 nieuwe AED’s om inwoners van Hove en Lint nog beter te kunnen opleiden in eerste hulp en we hebben dringend nood aan een nieuwe hulpposttent om deelnemers van kleine en grote events in de buurt dringende eerste zorgen te kunnen toedienen. Naast de brief met vraag om financiële steun die samen met een sticker in de brievenbussen van een groot deel van de inwoners van Hove en Lint zat, startten we zelf ook een postercampagne op. Op die manier proberen we er alles aan te doen om het verlies van inkomsten te beperken en hopen we dat we ook in de toekomst hulp in de buurt zullen kunnen blijven bieden.

Tom Bellens

Voorzitter Rode Kruis-Hove-Lint

Steun blijft nodig

Of je de afgelopen dagen wel of geen sticker in je brievenbus kreeg, je financiële steun blijft ook vandaag meer dan welkom en gaat integraal naar de lokale Rode Kruisafdeling in jouw buurt. “Elke vorm van steun kan gezien worden als een investering in jezelf of iemand die je graag ziet”, zegt Ine Tassignon. “Op een dag (na het quarantainetijdperk) verzwikt je zoontje misschien zijn voet tijdens een lokaal voetbaltornooi en moet hij beroep doen op de gratis én deskundige hulp van één van onze 13.340 vrijwilligers. Dan wil je er zeker van zijn dat zij klaarstaan met de beste kennis en materialen om hem te helpen”. Via onderstaande button kan je nog tot 17 een online gift doen voor de afdeling in jouw buurt.

Steun de vrijwilligers in jouw buurt

Iedereen die zijn of haar lokale Rode Kruisafdeling de afgelopen weken een financieel duwtje in de rug gaf, willen we uiteraard hartelijk bedanken!

359 registraties na oproep naar genezen coronapatiënten voor onderzoek naar genezende werking van plasma.

Na onze oproep op 6 april, waarbij mannen die het coronavirus met zekerheid doorgemaakt hebben, gevraagd werden zich kandidaat te stellen als plasmadonor, hebben zich ondertussen 359 kandidaten aangemeld. 76 van hen komen in aanmerking om effectief ook plasma te doneren. Het plasma zal gebruikt worden binnen een klinische studie die gecoördineerd wordt door het UZ Leuven, naar het effect van dat plasma op het genezingsproces van zieke coronapatiënten. We zijn tevreden met deze cijfers maar benadrukken dat er nog meer plasma nodig is om op grote schaal aan onderzoek te kunnen doen en tot relevante resultaten te komen.

Wie zich kandidaat stelt moet eerst verschillende stappen doorlopen, waaruit blijkt of zijn plasma al dan niet geschikt is voor gebruik tijdens het onderzoek naar de genezende werking ervan. In de eerste plaats wordt een telefonische pre-screening gehouden, waar onder andere gepeild wordt naar de bewezen besmetting met het coronavirus. Kandidaten die die eerste selectie positief doorstaan, worden uitgenodigd in een donorcentrum om stalen te doneren. Pas als blijkt dat het plasma van de kandidaat-donor voldoende antistoffen tegen het coronavirus bevat, komt hij in aanmerking om effectief plasma te doneren.

Ine Tassignon

Woordvoerder Rode Kruis-Vlaanderen

Genezende werking onderzocht

Het plasma van deze donoren zal gebruikt worden voor een nationale, klinische studie, die gecoördineerd wordt door het UZ van Leuven. Die studie wil testen of het geven van antistoffen uit plasma van genezen patiënten in een vroeg stadium, ertoe leidt dat er minder zieke coronapatiënten zijn die beademing nodig hebben. “Plasmatransfusie is een beloftevolle therapie voor COVID-19-patiënten en kan op korte tijd beschikbaar worden voor een grote groep patiënten in heel Europa”, zegt prof. Dr. Geert Meyfroidt, nationaal coördinator van de plasmastudie. “Er zijn echter nog heel wat wetenschappelijke vragen over convalescent plasma. Daarom is gefundeerd en goed voorbereid wetenschappelijk onderzoek zo belangrijk. Onze buurlanden doen gelijkaardige studies en op Europees niveau plannen we om de studies op dezelfde manier uit te voeren en de resultaten gezamenlijk te analyseren.”

Meer plasma nodig

Om deze klinische studie goed te kunnen voeren, hebben we ongeveer 1.300 plasmaproducten nodig, wat neerkomt op het plasma van meerdere honderden donoren over heel België. Daarom doen we nogmaals een oproep naar mannen die het coronavirus bewezen hebben doorgemaakt (en dus getest werden) maar ondertussen genezen zijn.

Registreer je hier

Voor plasmadonatie in het kader van deze studie komen alleen mannen in aanmerking. Vrouwen kunnen niet deelnemen aan de studie omwille van het risico op ongewenste immuunreacties door antistoffen die voorkomen bij vrouwen die, al dan niet bewust, een zwangerschap doormaakten. 

Suske en Wiske steunen onze vrijwilligers

Standaard Uitgeverij heeft samen met Geert Noels een unieke zeefdruk ontworpen. Bedrijven kunnen deze exclusieve Suske & Wiske-prent aankopen en zo onze vrijwilligers financieel steunen.

Door de coronacrisis leverden eerdere fondsenwervende acties slecht een fractie op van vorig jaar. Zonder deze noodzakelijke inkomsten wordt het moeilijk om de lokale Rode Kruiswerking te blijven garanderen. Nochtans willen en moeten onze vrijwilligers altijd klaarstaan voor de meest kwetsbare mensen in de maatschappij.

De zeefdrukken worden geprint op A3-formaat en de eerste lading bestellingen werd verstuurd op vrijdag 29 mei. Bestellingen die na 29 mei geplaatst worden, zullen op een later moment verstuurd worden. Wie een unieke zeefdruk wil bemachtigen, kan dus nog steeds een bestelling plaatsen!

Er worden 500 genummerde exemplaren van een cartoon gedrukt die Charel speciaal voor deze actie heeft gemaakt. Bedrijven kunnen deze kopen voor 500 euro per stuk. Ik ga mijn netwerk vragen om er eentje te kopen om de zorgsector te steunen. Als er 500 bedrijven meedoen, hebben we 250.000 euro verzameld. Bij succes willen we graag nog een tweede of derde tekening aanbieden.

Geert Noels

Charel Cambré zag de opdracht meteen zitten. “Ik heb de voorbije weken al meer dan honderd cartoons gemaakt rond corona”, vertelt de tekenaar. “Deze tekening is iets universeler geworden. Aangezien Suske en Wiske dit jaar de ambassadeurs waren van de stickeractie, heb ik hen de hoofdrol laten spelen in het verhaal. Beschouw deze tekening maar als een herinnering aan deze rare tijden.”

Geert Noels is heel tevreden met het resultaat. “Ik hoop echt dat bedrijven hun gul hart tonen”, vertelt de econoom. “Deze tekening hoort echt thuis aan de receptie of in de koffiekamer waardoor mensen zich binnen tien jaar nog herinneren hoe we deze crisis zijn doorgekomen.”

Jij kan onze vrijwilligers steunen!

De impact van het coronavirus op de samenleving is duidelijk voelbaar, voor iedereen. Zo hebben onder andere de mensen die werken in de gezondheidszorg de handen vol en is hun inzet bewonderenswaardig. Helaas heeft het virus ook een impact op onze jaarlijkse stickeractie.

Maar liefst 770.000 stickers met Suske en Wiske in de hoofdrol waren al gedrukt voor de uitbraak van de coronacrisis in ons land. Liever dan ze weggooien, geven we de stickers cadeau. De stickers worden op verschillende plaatsen in Vlaamse brievenbussen gestopt met een warme oproep om de lokale vrijwilligers in jouw buurt te steunen. Want ook al kunnen onze vrijwilligers dit jaar niet op pad om stickers te verkopen, zij zijn wel meer dan ooit nodig tijdens deze crisis. Zo zijn we overal aan de slag om te helpen in de strijd tegen corona. Jouw steun blijft dus nodig zodat we zoveel mogelijk kwetsbare mensen in nood kunnen blijven helpen, nu en in de toekomst.

Er zijn onvoldoende stickers om iedereen eentje cadeau te geven. Gebruik jij ‘m niet? Doe er dan iemand anders een plezier mee.

Geen sticker in de bus? Steun de vrijwilligers in jouw buurt met een gift!

Alles wat je moet weten over mondmaskers

De Nationale Veiligheidsraad besliste op vrijdag 24 april dat het dragen van (stoffen) mondmaskers een belangrijke rol zal spelen bij de versoepeling van de coronamaatregelen vanaf 4 mei. Zo zal het dragen van een mondmasker vanaf die dag verplicht worden in bepaalde omstandigheden:

 • op het openbaar vervoer en dit vanaf 12 jaar;
 • op de werkvloer indien de fysieke afstand niet gegarandeerd kan worden;
 • in scholen voor kinderen vanaf 12 jaar en voor het personeel;
 • ...

Hieronder bieden we je heel wat extra info over het gebruik van mondmaskers, maar first things first ... heb je nog geen eigen exemplaar? Dan is het niet zo heel moeilijk om er zelf eentje te (laten) maken. Op www.maakjemondmasker.be vind je een patroon terug dat goedgekeurd werd door FOD Volksgezondheid, Steven Van Gucht en Marc Van Ranst.

Download het patroon

1. Hoe zet je een mondmasker correct op en af?

Download deze affiche

2. Waarom raden we een mondmasker aan?

3. Wanneer draag je een mondmasker?

4. Hoe bewaar je een mondmasker?

Ambulancier Bram getuigt over de impact van vervoer COVID-19 patiënten

Het vervoer van COVID-19 patiënten maakt een blijvende indruk op ambulancier Bram: "Hun partners geven hen in onze handen. Zonder te weten of ze ooit nog terugkomen. Het kan misschien het laatste contact zijn."

Sinds 13 maart werden zetten meer dan 400 hulpdienstvrijwilligers zich in als  ambulancier of zorgverlener. Ze vervoerden sinds het begin van de crisis meer dan 2.380 patiënten. Deze vrijwilligers bemannen 7 dagen op 7, 24 uur op 24 11 speciale COVID-ziekenwagens, op vraag van de FOD Volksgezondheid. Op die manier leveren we een belangrijke bijdrage in de ondersteuning van het 112-netwerk.

De inzet van Rode Kruis-Vlaanderen: sprekende cijfers op een rij

Onze organisatie kan de stille kracht achter de bestrijding van het coronacrisis genoemd worden. We ondersteunen verschillende geledingen van de zorgsector in de strijd tegen het virus dat de ziekte COVID-19 veroorzaakt. Ook deze week zijn de cijfers indrukwekkend: 6.112 crisisvrijwilligers staan klaar om de woonzorgcentra te helpen met logistieke en verzorgende taken, 210 vrijwilligers bieden een luisterend oor aan Vlamingen die worstelen met het omgaan met deze crisis en meer dan 260 genezen coronapatiënten registreerden zich als kandidaat-plasmadonor. Hun plasma wordt gebruikt voor klinische studies die nagaan of het ingezet kan worden als medicijn voor zieke coronapatiënten. 

 • 210 vrijwilligers van Dringende Sociale Interventie geven telefonisch psychologische bijstand aan burgers die het emotioneel moeilijk hebben met deze gezondheidscrisis. De vrijwilligers ondersteunen de calltakers van het 0800-infonummer dat door de overheid opgezet werd. Sinds de start van hun inzet op 20 maart voerden ze samen al 621 gesprekken, goed voor meer dan 193 uren beltijd. Opmerkelijk: de gemiddelde beller is 72 jaar oud.

 • Sinds 13 maart zetten meer dan 400 hulpdienstvrijwilligers zich in als  ambulancier of zorgverlener. Ze vervoerden sinds het begin van de crisis meer dan 2.380 patiënten. Deze vrijwilligers bemannen 7 dagen op 7, 24 uur op 24 11 speciale COVID-ziekenwagens, op vraag van de FOD Volksgezondheid. Op die manier leveren we een belangrijke bijdrage in de ondersteuning van het 112-netwerk.

 • Sinds 19 maart registreerden zich 6.112 crisisvrijwilligers die vooral ingeschakeld worden voor de ondersteuning bij logistieke taken. 770 onder waren eerder al actief al Rode Kruisvrijwilliger. Ze zijn actief op 158 verschillende plaatsen, waarvan het merendeel woonzorgcentra (129). Nog eens 5.000 hulpdienstvrijwilligers worden op dit moment niet ingeschakeld, maar staan klaar om te helpen in geval van nood. Met het inschakelen van de crisisvrijwilligers speelt onze organisatie een belangrijke ondersteunende rol voor verschillende instellingen. Door logistieke taken uit handen te nemen van bijvoorbeeld het zorgpersoneel in ziekenhuizen en woonzorgcentra, kunnen zij zich focussen op het verzorgen van coronapatiënten.

 • We hechten veel belang aan wetenschappelijk onderzoek en levert dan ook graag haar bijdrage. Ten eerste maakt de organisatie mensen en middelen vrij in haar Centraal Donorlaboratorium waar normaal gezien alleen de bloestalen van donoren getest worden, om zelf ook tests op corona te gaan uitvoeren aan de hand van neus- en keelstalen. 4 onderzoekers van het Centraal Donorlaboratorium (CELA) engageerden zich om deze tests uit te voeren en dat doen ze samen met 4 laboranten van de KU Leuven (die op dit moment technisch werkloos zijn). Sinds de start van de testings werden al ongeveer 583 COVID-19 tests uitgevoerd. 

 • Sinds donderdag 2 april stellen we een groot aantal bloedstalen van donoren ter beschikking aan het Belgisch instituut voor gezondheid, Sciensano. Zij zullen de stalen testen op de aanwezigheid van antistoffen in het bloed. Zo kan de groepsimmuniteit tegen het coronavirus in kaart gebracht worden, net zoals het effectieve aantal besmettingen in Vlaanderen. De informatie die de resultaten van het onderzoek opleveren, kan leiden tot goede, betrouwbare modellen die de evolutie van de epidemie in kaart brengen. Deze kennis kan dan weer gebruikt worden om ons goed voor te bereiden tegen een, mogelijke, tweede coronagolf. Wekelijks ontvangt Sciensano stalen, ondertussen ontvingen ze er al 3.093.

 • Een andere bijdrage aan de wetenschap is het plasma van genezen mannelijke coronapatiënten dat ingezameld wordt. Op 7 april deed onze organisatie hiervoor een oproep. Ondertussen registreerden zich 260 kandidaat plasmadonoren. Bedoeling is dat onderzocht wordt of het plasma (en de antistoffen tegen het coronavirus die daarin aanwezig zijn) van deze genezen patiënten gebruikt kan worden voor het genezingsproces van patiënten die op dit moment nog ziek zijn. Er wordt ook onderzocht of preventief toegediend kan worden aan bijvoorbeeld zorgverleners of risicogroepen zodat zij tijdelijk immuun worden tegen het virus.

 

Let op: fraude!

Ontving jij onderstaande mail? Klik dan zeker NIET op de bijhorende link want deze mail werd NIET door ons verstuurd!

Het gaat om een frauduleuze mail waarbij oplichters proberen om fondsen te werven in onze naam en persoonlijke gegevens van argeloze surfers te verzamelen.  Wees dus op je hoede.

De link rodekruisdoneer.vlaanderen.ga is géén Rode Kruislink en giften gaan niet naar onze organisatie.

Crisisvrijwilliger Virginie getuigt over de noodzaak aan helpende handen in woonzorgcentra

Sinds 19 maart registreerden zich 5.700 crisisvrijwilligers die vooral ingeschakeld worden voor de ondersteuning bij logistieke taken. Ze zijn actief op 106 verschillende plaatsen, waarvan het merendeel woonzorgcentra (85) en hielpen ondertussen al meer dan 15.000 uur helpen! Virginie is één van die vrijwilligers en getuigt over de noodzaak aan extra helpende handen in woonzorgcentra.

Elke extra helpende hand, elk lachend gezicht maakt voor de bewoners en medewerkers van woonzorgcentra echt een wereld van verschil.

Virginie, crisisvrijwilliger

Vrijwilligers bezorgen mondmaskers aan thuis-werkgevers met een handicap

Vanaf morgen verdelen onze vrijwilligers pakketjes met mondmaskers aan personen met een handicap die thuis wonen. Dat doen we op vraag van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Personen met een handicap die thuis wonen en assistentie krijgen, worden aanzien als thuis-werkgevers, wat maakt dat ook zij verplicht zijn hun werknemers – de zorgverlenende assistenten – te beschermen tegen een mogelijke besmetting met het coronavirus. Onze vrijwilligers zullen over heel Vlaanderen zo’n 2.500 pakketten verdelen.

De pakketten bevatten 20 mondmaskers die de thuis-werkgevers met een handicap kunnen laten gebruiken door de mensen van wie ze assistentie krijgen. Uiteraard moeten de hand- en hoesthygiënemaatregelen en de afstandsmaatregel in de eerste plaats gerespecteerd worden, maar wanneer de situatie dat niet toelaat kunnen deze maskers ingezet worden. “Mondmaskers zijn nog steeds een schaars product, dus we benadrukken dat men er omzichtig mee moet omgegaan”, vertelt Karina De Beule, woordvoerder van het VAPH. “Onze cliënten krijgen dan ook duidelijke instructies over hoe en wanneer deze mondmaskers te gebruiken”.

Vanuit Vlaanderen stellen we deze mondmaskers ter beschikking. Ik ben heel dankbaar dat het VAPH en Rode Kruis-Vlaanderen de handen in elkaar slaan om deze te verdelen over heel Vlaanderen. We blijven investeren in de aankoop van mondmaskers, om het terrein verder te kunnen bevoorraden.

Wouter Beke

Vlaams minister

We schakelen een honderdtal vrijwilligers in die vanaf morgen op pad gaan om de mondmaskers, die het VAPH ter beschikking stelt, aan huis te bedelen. “We zijn met veel plezier ingegaan op de vraag van het VAPH. Als organisatie kunnen we snel een antwoord bieden op logistieke vragen als deze en we zien het als onze taak om ons in te zetten voor kwetsbare groepen in de samenleving”.  Onze vrijwilligers zullen duidelijk herkenbaar zijn door de werkpakken die ze dragen. 

De inzet van Rode Kruis-Vlaanderen: sprekende cijfers op een rij

Onze organisatie kan de stille kracht achter de bestrijding van het coronacrisis genoemd worden. We ondersteunen verschillende geledingen van de zorgsector in de strijd tegen het virus dat de ziekte COVID-19 veroorzaakt. De cijfers zijn indrukwekkend: 5.700 crisisvrijwilligers staan klaar om de woonzorgcentra te helpen met logistieke en verzorgende taken, 162 vrijwilligers bieden een luisterend oor aan Vlamingen die worstelen met het omgaan met deze crisis en meer dan 200 genezen coronapatiënten registreerden zich als kandidaat-plasmadonor. Hun plasma wordt gebruikt voor klinische studies die nagaan of het ingezet kan worden als medicijn voor zieke coronapatiënten.  

 • 162 vrijwilligers van Dringende Sociale interventie geven telefonisch psychologische bijstand aan burgers die het emotioneel moeilijk hebben met deze gezondheidscrisis. De vrijwilligers ondersteunen de calltakers van het 0800-infonummer dat door de overheid opgezet werd. Sinds de start van hun inzet op 20 maart voerden ze samen al 542 gesprekken, goed voor meer dan 143 uren beltijd.

 • Sinds 13 maart werden door meer dan 400 hulpdienstvrijwilligers van het Rode Kruis al bijna 9.000 manuren gepresteerd als ambulancier of zorgverlener. Ze vervoerden sinds het begin van de crisis meer dan 1.800 patiënten. Deze vrijwilligers bemannen 7 dagen op 7, 24 uur op 24 11 speciale COVID-ziekenwagens, op vraag van de FOD Volksgezondheid. Op die manier leveren we een belangrijke bijdrage in de ondersteuning van het 112-netwerk.

 • Sinds 19 maart registreerden zich 5.700 crisisvrijwilligers die vooral ingeschakeld worden voor de ondersteuning bij logistieke taken. Ze zijn actief op 106 verschillende plaatsen, waarvan het merendeel woonzorgcentra (85) en hielpen ondertussen al meer dan 15.000 uur helpen! Met het inschakelen van de crisisvrijwilligers speelt onze organisatie een belangrijke ondersteunende rol voor verschillende instellingen. Bovendien staan er ook nog eens 5.000 hulpdienstvrijwilligers klaar om ook zorgtaken over te nemen. Door logistieke en zorgkundige taken uit handen te nemen van het zorgpersoneel in rusthuizen, kunnen zij zich nog meer focussen op het verzorgen van coronapatiënten en helpt de organisatie hen het hoofd boven water te houden.

 • We hechten veel belang aan wetenschappelijk onderzoek en levert dan ook graag haar bijdrage. Ten eerste maakt de organisatie mensen en middelen vrij in haar Centraal Donorlaboratorium waar normaal gezien alleen de bloestalen van donoren getest worden, om zelf ook tests op corona te gaan uitvoeren aan de hand van neus- en keelstalen. 4 onderzoekers van het Centraal Donorlaboratorium (CELA) engageerden zich om deze tests uit te voeren en dat doen ze samen met 4 laboranten van de KU Leuven (die op dit moment technisch werkloos zijn). Sinds de start van de testings werden al ongeveer 518 COVID-19 tests uitgevoerd.

 • Sinds donderdag 2 april stellen we een groot aantal bloedstalen van donoren ter beschikking aan het Belgisch instituut voor gezondheid, Sciensano. Zij zullen de stalen testen op de aanwezigheid van antistoffen in het bloed. Zo kan de groepsimmuniteit tegen het coronavirus in kaart gebracht worden, net zoals het effectieve aantal besmettingen in Vlaanderen. De informatie die de resultaten van het onderzoek opleveren, kan leiden tot goede, betrouwbare modellen die de evolutie van de epidemie in kaart brengen. Deze kennis kan dan weer gebruikt worden om ons goed voor te bereiden tegen een, mogelijke, tweede coronagolf. Ondertussen ontving Sciensano de eerste 1.615 stalen.

 • Een andere bijdrage aan de wetenschap is het plasma van genezen mannelijke coronapatiënten dat ingezameld wordt. Op 7 april deden we hiervoor een oproep en ondertussen registreerden zich al meer dan 200 genezen coronapatiënten als plasmadonor. Bedoeling is dat onderzocht wordt of het plasma (en de antistoffen tegen het coronavirus die daarin aanwezig zijn) van deze genezen patiënten gebruikt kan worden voor het genezingsproces van patiënten die op dit moment nog ziek zijn. Er wordt ook onderzocht of preventief toegediend kan worden aan bijvoorbeeld zorgverleners of risicogroepen zodat zij tijdelijk immuun worden tegen het virus.

Clouseau en Kommil Foo zingen "We blijven binnen"

Binnen blijven is tot nader order de boodschap. Om het leed van de lockdown te verzachten, pakken de Vlaamse Overheid, Zorgnet-Icuro, Te Gek!? en onze organisatie samen uit met 'We blijven binnen', een bewerking van de Clouseau-hit 'Vanbinnen' uit 2004.

Jan Leyers en Frank Vander linden namen de originele tekst onder handen en gaven er een coronatwist aan. Clouseau en Kommil Foo zetten zich achter de microfoon. 'We blijven binnen' roept iedereen op om de maatregelen nog een tijdje strikt te volgen maar drukt ook onze hoop uit naar betere tijden en ons verlangen naar elkaar. Het nieuwe Te Gek!?-lied wil Vlaanderen een hart onder de riem steken.

Praten over je problemen, zorg dragen voor elkaar, hoop geven: het zijn boodschappen die vandaag actueler zijn dan ooit. Hiervoor kan je altijd terecht bij:

     

Groot deel van de Covid-19 testcapaciteit in onze organisatie blijft onderbenut

Op 19 maart kondigden we aan ons Centraal Donorlaboratorium en een aantal medewerkers ter beschikking te stellen om neus- en keelstalen van patiënten te testen op de aanwezigheid van het coronavirus. Er werden tot nu toe al 518 stalen onderzocht, maar dat hadden er 11.200 kunnen zijn. Er is namelijk capaciteit om 400 stalen per dag te onderzoeken, maar die wordt lang niet volledig benut. Zeker gezien de hoge nood aan tests in bijvoorbeeld woonzorgcentra, zijn we vragende partij om de beschikbare capaciteit 100% te benutten.

We stelden alles in het werk om zo snel als mogelijk te kunnen starten met het testen van neus- en keelstalen van patiënten op de aanwezigheid van COVID-19. Personeelsleden werden in sneltempo opgeleid, het Centraal Donorlaboratorium – waar normaal gezien alleen maar tests op bloed uitgevoerd worden – werd deels omgebouwd en er werden vrijwillige laboranten van de KUL aangeworven om te helpen bij het uitvoeren van de tests. Dit alles om de ziekenhuislabo’s te ondersteunen en om er voor te zorgen dat nog meer mensen in ons land getest konden worden.

Wat we vandaag jammer genoeg moeten vaststellen is dat een groot deel van onze capaciteit onderbenut blijft. We kunnen tot wel 400 stalen per dag testen, maar in realiteit zijn dat er gemiddeld amper 18.

Philippe Vandekerckhove

Gedelegeerd bestuurder

We zijn absoluut vragende partij om dagelijks meer stalen aangeleverd te krijgen die getest moeten worden, zeker gezien de hoge nood in de zorgsector aan het uitvoeren van dergelijke tests.

“De afgelopen 3 dagen kregen we zelfs géén stalen meer aangeleverd”, zegt Philippe Vandekerckhove. “Dat is jammer, enerzijds omdat wij ons labo helemaal reorganiseerden en (vrijwillige) medewerkers opgeleid hebben – twee investeringen die toch niet onbelangrijk zijn. En anderzijds omdat de nood aan tests zo hoog is”. Rode Kruis-Vlaanderen geeft aan zijn testcapaciteit te zullen vrijmaken voor andere dringende zaken als blijkt dat het ook de komende dagen geen of amper stalen aangeleverd krijgt.

Sinds eind oktober is het niet meer mogelijk om nieuwe aanvragen te doen om neus- en keelstalen te laten testen door ons Centraal Donorlaboratorium.

Nú handelen heeft 16 keer meer effect dan wanneer ramp al heeft plaatsgevonden

Twee weken geleden maakten we €300.000 vrij uit ons noodhulpfonds om de verspreiding van het coronavirus in Afrika tegen te gaan. Vandaag wordt dit bedrag verhoogd met nog eens €140.000 en kan ook in Tanzania, Rwanda en Burundi alles op alles gezet worden om het virus een halt toe te roepen. Door snel te handelen en de bevolking tijdig in te lichten over wat ze kunnen doen om de verspreiding van het virus tegen te gaan, maken we als organisatie het verschil. Want elke euro die in preventie geïnvesteerd wordt, heeft 16 keer meer impact heeft dan diezelfde euro in te zetten op het moment dat de ramp plaats gevonden heeft.

Vroegtijdige actie redt levens

Dankzij deze investeringen kan er preventief opgetreden worden in verschillende Afrikaanse landen. Er wordt volop ingezet op het informeren en bewust maken van de bevolking rond wat Covid-19 is en welke maatregelen men kan treffen om de verspreiding tegen te gaan. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van posters, mobiele radio’s, radiospots … Daarnaast worden er emmers en zeep uitgedeeld om handen te wassen.

We moeten absoluut vermijden dat er een grootschalige uitbraak van het coronovirus komt in landen waar de gezondheidszorg niet in staat is om een groot aantal patiënten op te vangen.

Tiene Lievens

Verantwoordelijke Internationale Samenwerking

Cost of doing nothing

De ‘cost of doing nothing’ is immens tijdens deze wereldwijde pandemie. Volgens de Wereldbank betaalt elke geïnvesteerde dollar in rampenparaatheid zich 16 keer terug(1).  Met andere woorden: nu handelen heeft 16 keer meer impact dan wachten tot de ramp plaatsgevonden heeft. Er hangt dus een hoog prijskaartje aan niets doen en afwachten. “Hoe meer het virus verspreid geraakt, hoe drastischer de gevolgen zullen zijn en hoe trager het herstel”, zegt Tiene Lievens. “We spreken hier niet enkel over die mensen die ziek worden of sterven door het virus, maar ook over zij die indirect getroffen worden: mensen zonder financiële reserve die hun job verloren zien gaan, zwangere vrouwen die complicaties oplopen omdat er in overvolle ziekenhuizen geen plaats meer is, HIV-patiënten die niet meer aan de nodige medicatie geraken of honger die uitbreekt omdat voedsel schaars en duur geworden is”. Hoe sneller de situatie onder controle, hoe minder humanitaire drama’s. Daar zetten we nu op in.

Met de eerder ingezette 300.000 euro werden ondertussen heel wat acties verricht. Het Zuid-Afrikaanse Rode Kruis zet massaal vrijwilligers in om mensen te sensibiliseren rond de geldende veiligheidsvoorschriften zoals afstand houden en handen wassen. Daarnaast verdelen de vrijwilligers voedselpakketten onder mensen die door de lockdown geen inkomen meer hebben en gaan ze na met wie mensen met een vastgestelde COVID-19 besmetting contact hadden. In Mozambique werden al 10.000 folders en 1.100 pamfletten verspreid die mensen in het hele land correcte info bieden over hoe ze een besmetting kunnen voorkomen.

#Fakenews

De lokale vrijwilligers verzamelen consequent de vragen, geruchten en overtuigingen die ze te horen krijgen wanneer ze gemeenschappen sensibiliseren rond het coronavirus. Uit data verzameld in 10 Afrikaanse landen, waaronder Zuid-Afrika en Mozambique, bleken hardnekkige maar foutieve opvattingen te bestaan over het virus, zoals: enkel blanken zouden besmet kunnen worden met het coronavirus of drinken van alcohol of eten van zout kan vermijden dat je ziek wordt. Dergelijke misinformatie leidt tot menselijke drama’s en het is belangrijk dat ook – naast het correct informeren van mensen over hoe het virus een halt toegeroepen kan worden –  daartegen de strijd wordt aangegaan.

 

1 Bron: https://blogs.worldbank.org/voices/investing-prevention-new-world-bank-group-approach-crisis 

"Ik vind echt, je krijgt er zo'n warm gevoel van. Dat is wijs."

Momenteel bemannen meer dan 400 hulpdienstvrijwilligers 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 speciale COVID-19 ambulances waarmee patiënten van thuis naar het ziekenhuis of van het ziekenhuis naar een schakelzorgcentra gevoerd worden. Tim is één van die vrijwilligers en nam ons voor de opnames van #Corona2020 op VIER mee tijdens een aantal van die ritten.

Stickeractie 2020 opgeschort omwille van coronacrisis

Onze jaarlijkse stickeractie, die jaarlijks goed is voor meer dan 3 miljoen euro aan opbrengsten die rechtstreeks naar de werking van onze lokale afdelingen gaat, wordt tijdelijk opgeschort. Door de huidige veiligheidsmaatregelen rond de coronacrisis is het niet mogelijk voor onze vrijwilligers om vanaf 23 april tot en met 7 mei op kruispunten of parkings van grootwarenhuizen te gaan staan om stickers te verkopen. Maar uitstel is geen afstel, want we bekijken momenteel nog enkele alternatieven om onze lokale afdelingen toch dat broodnodige financiële duwtje in de rug te geven.

We bekijken hoe we dit enorme inkomstenverlies kunnen beperken, het voortbestaan van onze lokale afdelingen is echt zeer belangrijk voor ons. 

Ine Tassignon

Woordvoerder Rode Kruis-Vlaanderen

Vorig jaar werden 660.000 stickers verkocht, goed voor ruim drie miljoen euro aan inkomsten die rechtstreeks naar de lokale afdelingen vloeien. Zij kopen hiermee medisch materiaal, werkpakken of zelfs ambulances aan. En dat dit nodig is, bleek afgelopen weken nog maar eens. Onze vrijwilligers zijn meer dan ooit actief in de strijd tegen COVID-19

"Zodra er meer duidelijkheid is over de duurtijd van de coronamaatregelen, bekijken we hoe we die financiële steun aan lokale afdeling toch nog kunnen geven", zegt Tassignon. "De 800.000 reeds gedrukte stickers - met Suske en Wiske in de hoofdrol - gaan voorlopig niet verloren."

Aantal bloedinzamelingen geannuleerd

Vanaf 14 april schrappen we tijdelijk noodgedwongen een aantal mobiele bloedinzamelingen. Dat heeft alles te maken met de dalende vraag naar bloedproducten vanuit de ziekenhuizen sinds de coronacrisis. De eerste prioriteit van ziekenhuizen is momenteel de behandeling van patiënten besmet met Covid-19. Alle niet-dringende behandelingen en operaties worden uitgesteld naar een later tijdstip. Door de dalende vraag van de ziekenhuizen, is de bloedvoorraad op dit ogenblik hoog.

Door een aantal mobiele bloedinzamelingen te annuleren, vermijden we dat we bloedproducten moeten vernietigen omdat de vervaldatum is overschreden. Bloed is immers maar 42 dagen houdbaar. Het zou deontologisch niet verantwoord zijn om bloed in te zamelen wanneer de kans groot is dat het niet kan toegediend worden aan patiënten.

In onze donorcentra nemen we in april en mei enkel nog bloed af als je hiervoor al een afspraak had geboekt. Pas vanaf 1 juni kan je opnieuw een afspraak boeken.

Belangrijk om weten is dat het om een tijdelijke maatregel gaat én dat er elke dag mobiele bloedinzamelingen blijven doorgaan. Voor die inzamelingen blijft het belangrijk dat de uitgenodigde donoren ook blijven komen .

Gaat mijn inzameling nog door?

Je wordt via sms op de hoogte gebracht als jouw bloedinzameling geannuleerd wordt. Op deze pagina vind je altijd een overzicht van alle locaties waar bloedinzamelingen doorgaan. Check deze pagina dus zeker nog even vóór je naar de bloedinzameling in jouw buurt vertrekt.

Is het nog nodig dat ik bloed geef?

 • Gaat de mobiele bloedinzameling in je gemeente door of je had al een afspraak gemaakt om bloed te geven in een donorcentrum? Dan vragen we om zeker te komen doneren.
 • Gaat de bloedinzameling in jouw gemeente niet door? Dan vragen we om nu al een afspraak te maken om bloed te komen geven op de volgende bloedinzameling.


Wil je in tussentijd al helpen? Dan ben je meer dan welkom om plasma te geven in onze donorcentra. De vraag naar plasma daalt niet. Ook bloedplaatjesdonoren zijn hard nodig. Als je al bloedplaatjesdonor bent, vragen we om al een afspraak te boeken voor de komende weken.

5.000 Rode Kruisvrijwilligers en 4.500 crisisvrijwilligers klaar om WZC’s te ondersteunen

5.000 hulpdienstvrijwilligers en 4.500 crisisvrijwilligers staan klaar om meteen ingeschakeld te worden in de Vlaamse woonzorgcentra. Door een belangrijk aandeel van de logistieke taken én zorgtaken voor hun rekening te nemen, kunnen ze ervoor zorgen dat de druk op het zorgpersoneel in de rusthuizen afneemt. We moedigen woonzorgcentra dan ook aan gebruik te maken van dit aanbod.

Vanuit de woonzorgsector komt al geruime tijd het signaal dat de druk stilaan onhoudbaar wordt. Nu er een groot aantal coronatests ter beschikking is, rijst de vraag wat er moet gebeuren als blijkt dat een groot deel van de zorgverleners in een woonzorgcentrum positief test en dus thuis moet blijven.

Wanneer er een acuut personeelstekort is in een woonzorgcentrum of de druk op de zorgverleners om andere redenen te groot wordt, kan er beroep gedaan worden op Rode Kruisvrijwilligers en crisisvrijwilligers. Zij staan klaar om onmiddellijk aan de slag te gaan. Onze vrijwilligers kunnen snel hulp bieden. Rode Kruis telt ruim 5.000 vrijwilligers met een degelijke opleiding in hulpverlening. Ze zijn expert in hulp bieden bij rampen en anderen helpen zit in hun DNA. Daarnaast lanceerden we bij het begin van deze crisis een oproep naar burgers om zich in te zetten voor het Rode Kruis als crisisvrijwilliger. Er hebben zich al meer dan 4.000 mensen geregistreerd. Ook zij zijn quasi onmiddellijk inzetbaar.

Ine Tassignon

Woordvoerder Rode Kruis-Vlaanderen

Snelle inzet

De crisisvrijwilligers voeren vooral logistieke taken uit. Denk aan bedden opmaken, koffie, thee en maaltijden uitdelen, kranten bedelen,… Onze vrijwilligers met een opleiding in hulpverlening kunnen het zorgpersoneel in woonzorgcentra ook bijstaan in zorgtaken. Zij hebben allemaal ervaring met patiëntencontact en kunnen bijvoorbeeld assisteren bij wondzorg. Het is net onze sterkte dat we op zoveel enthousiaste vrijwilligers kunnen rekenen. Na het opvangen van de eerste dringende nood aan mankracht kunnen we, als dat nodig is, op vraag van de woonzorgcentra gedurende een langere periode hulp bieden.

Ondersteuning zorgpersoneel

Door de hulp van onze vrijwilligers aan te bieden aan woonzorgcentra, zorgen we voor een belangrijke ondersteuning van de sector. Door logistieke en zorgkundige taken uit handen te nemen van het zorgpersoneel in rusthuizen, kunnen zij zich nog meer focussen op het verzorgen van coronapatiënten en helpt de organisatie hen het hoofd boven water te houden.

Woonzorgcentra die beroep willen doen op onze vrijwilligers, kunnen hiervoor terecht op socialehulpverlening@rodekruis.be

Onze vrijwilligers en medewerkers helpen. Meer dan ooit.

Een overzicht van onze inzet tijdens de coronacrisis:

 • 120 vrijwilligers van Dringende Sociale interventie geven telefonisch psychologische bijstand aan burgers die het emotioneel moeilijk hebben met deze gezondheidscrisis. De vrijwilligers ondersteunen de calltakers van het 0800-infonummer dat door de overheid opgezet werd. Sinds de start van hun inzet op 20 maart voerden ze samen al 139 gesprekken, goed voor meer dan 103 uren beltijd.
    
 • Sinds 13 maart werden door meer dan 400 hulpdienstvrijwilligers van het Rode Kruis al bijna 9.000 manuren gepresteerd als ambulancier of zorgverlener. Ze vervoerden sinds het begin van de crisis meer dan 1.500 patiënten. Deze vrijwilligers bemannen 7 dagen op 7, 24 uur op 24 11 speciale COVID-ziekenwagens, op vraag van de FOD Volksgezondheid. Op die manier levert Rode Kruis-Vlaanderen een belangrijke bijdrage in de ondersteuning van het 112-netwerk.

 • Sinds 19 maart registreerden zich 4.448 crisisvrijwilligers die vooral ingeschakeld worden voor de ondersteuning bij logistieke taken. Ze zijn actief op 80 verschillende plaatsen, waarvan het merendeel woonzorgcentra (53). Met het inschakelen van de crisisvrijwilligers speelt Rode Kruis-Vlaanderen een belangrijke ondersteunende rol voor verschillende instellingen. Door logistieke taken uit handen te nemen van bijvoorbeeld het zorgpersoneel in ziekenhuizen en woonzorgcentra, kunnen zij zich focussen op het verzorgen van coronapatiënten.

 • Rode Kruis-Vlaanderen hecht veel belang aan wetenschappelijk onderzoek en levert dan ook graag haar bijdrage. Ten eerste maakt de organisatie mensen en middelen vrij in haar Centraal Donorlaboratorium waar normaal gezien alleen de bloestalen van donoren getest worden, om zelf ook tests op corona te gaan uitvoeren aan de hand van neus- en keelstalen. 4 onderzoekers van het Centraal Donorlaboratorium (CELA) engageerden zich om deze tests uit te voeren en dat doen ze samen met 4 laboranten van de KU Leuven (die op dit moment technisch werkloos zijn). Sinds de start van de testings werden al ongeveer 400 COVID-19 tests uitgevoerd. 

 • Sinds donderdag 2 april stelt het Rode Kruis een groot aantal bloedstalen van donoren ter beschikking aan het Belgisch instituut voor gezondheid, Sciensano. Zij zullen de stalen testen op de aanwezigheid van antistoffen in het bloed. Zo kan de groepsimmuniteit tegen het coronavirus in kaart gebracht worden, net zoals het effectieve aantal besmettingen in Vlaanderen. De informatie die de resultaten van het onderzoek opleveren, kan leiden tot goede, betrouwbare modellen die de evolutie van de epidemie in kaart brengen. Deze kennis kan dan weer gebruikt worden om ons goed voor te bereiden tegen een, mogelijke, tweede coronagolf. Wekelijks zal Sciensano 1.500 stalen ontvangen. De eerste lading werd ondertussen bij hen geleverd.

 • Een andere bijdrage aan de wetenschap is het plasma van genezen mannelijke coronapatiënten dat ingezameld wordt. Op 7 april deed Rode Kruis-Vlaanderen hiervoor een oproep. Bedoeling is dat onderzocht wordt of het plasma (en de antistoffen tegen het coronavirus die daarin aanwezig zijn) van deze genezen patiënten gebruikt kan worden voor het genezingsproces van patiënten die op dit moment nog ziek zijn. Er wordt ook onderzocht of preventief toegediend kan worden aan bijvoorbeeld zorgverleners of risicogroepen zodat zij tijdelijk immuun worden tegen het virus.

 

Afrika bereikt kaap van 10.000 coronapatiënten

In Afrika zijn ondertussen meer dan 10.000 bevestigde COVID-19 patiënten en 500 dodelijke slachtoffers geregistreerd. Het virus bereikte het continent trager dan andere delen van de wereld, maar de groei van besmettingen nam afgelopen weken exponentieel toe. 

Vorige week maakten we daarom al 300.000 euro vrij uit ons noodhulpfonds om er de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Doordat dit bedrag zo snel vrijgemaakt kon worden, werd al meteen een heel programma opgestart om te helpen bij de strijd tegen het coronavirus.

De eerste COVID-19 patiënt werd geregistreerd in Egypte op 14 februari, maar ondertussen is het virus opgedoken in 52 andere Afrikaanse landen. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) waarschuwt dat lokale gemeenschappen de nodige middelen en expertise moeten krijgen om heel lokaal op een uitbraak te kunnen reageren.

We weten dat, zonder social distancing campagnes, tussen de 30 en de 80% van een bevolking geïnfecteerd zal worden. Hiervan zal ongeveer 4% ernstig ziek worden en daarvan zal één derde intensieve zorgen nodig hebben. Voor arme landen - en hun gezondheidszorg, vandaag niet eens opgewassen tegen infectieziekten zoals diarree, malaria, en hiv - is dat een absolute catastrofe.

In Zuid-Afrika sloegen we ondertussen de handen in elkaar met de lokale Rode Kruisvereniging om de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Dit gebeurde onder andere door: 

 • Bewustwording te creëren over het virus en het belang van het respecteren van de maatregelen door posters en folders uit te delen;
 • Bewustwording te creëren door tijdens het uitdelen van bv. sociale beurzen informatie te verspreiden. Tijdens die distributies wordt ook fel gewaakt over het naleven van de social distance maatregel
 • Zeep aan te kopen en uit te delen, vooral in dichtbevolkte zones zoals townships;
 • Vrijwilligers op te leiden zodat ze de verschillende preventiemaatregelen (handen wassen, social distance bewaren, …) kunnen uitdragen in de verschillende provincies. Want niet in elke provincie zijn getrainde vrijwilligers aanwezig die de bewustwording over het coronavirus kunnen verspreiden.

In de loop van volgende week worden ook gelijkaardige programma's opgezet in Mozambique en Tanzania. Ahmed Al-Mandhari van de WHO wijst erop dat Afrika nog een kans heeft om de verspreiding van het coronavirus te vertragen en te verminderen, maar dat het van cruciaal belang is om mensen te voorzien van de juiste en meest up to date informatie omtrent de veiligheidsmaatregelen, zoals social distancing en strikte handhygiëne, die getroffen worden. 

Om te kunnen blijven vechten tegen de verspreiding van het virus in Afrika vragen we de Vlaming om financiële steun. Dankzij het internationale netwerk waar Rode Kruis-Vlaanderen deel van uitmaakt, geraakt de financiële steun zeer snel en efficiënt tot bij de meest kwetsbaren die die hulp nú nodig hebben.    

Onze job is nooit direct iets oplossen. Het is vooral heel goed luisteren.

De vrijwilligers van Dringende Sociale Interventie (DSI) geven momenteel telefonisch psychologische bijstand aan burgers die het emotioneel moeilijk hebben met deze gezondheidscrisis. De vrijwilligers ondersteunen de calltakers van het 0800-infonummer dat door de overheid opgezet werd. Het nummer, dat in eerste instantie bedoeld was voor mensen met puur praktische vragen, krijgt steeds meer emotionele vragen binnen en om die vragen op te vangen werd DSI ingeschakeld.

Petra is één van de vrijwilligers die een luisterend oor en deskundig advies bieden tijdens deze coronacrisis. De gesprekken gaan vooral over bezorgdheid om familie, de stress of eenzaamheid die deze situatie met zich meebrengt of gaat het om iemand die in heel moeilijk omstandigheden net afscheid heeft moeten nemen van een partner of dierbaar familielid.

We roepen genezen coronapatiënten op om plasma te geven om zo bij te dragen aan de behandeling van COVID-19

Vanaf 15 april zullen we plasma van genezen coronapatiënten inzamelen. Dat plasma stellen we ter beschikking voor klinische studies waarbij onderzocht wordt of de antistoffen in dat plasma zieke coronapatiënten kunnen helpen. Indien de resultaten van het onderzoek positief zijn en de therapie op grotere schaal gebruikt kan worden, zou dat de druk op de zorgsector enorm kunnen verlagen. In dat geval zullen we maximaal ondersteunen door voldoende plasma in te zamelen en te verdelen onder de ziekenhuizen.

Genezen coronapatiënten

Onze oproep richt zich tot alle bevestigde, mannelijke patiënten met COVID-19 die ondertussen genezen zijn. Zij kunnen zich vanaf vandaag registreren via een online tool en komen terecht op een vragenlijst. Die bepaalt of iemand in aanmerking komt als plasmadonor in het kader van dit onderzoek. Wanneer dat zo is, en ook een meer gedetailleerde bevraging groen licht geeft, krijgen ze een uitnodiging om langs te komen in één van onze donorcentra. Vrouwen kunnen niet deelnemen aan de studie omwille van het risico op ongewenste immuunreacties door antistoffen die voorkomen bij vrouwen die, al dan niet bewust, een zwangerschap doormaakten.

Registreer je online

Dankzij de geautomatiseerde toestellen in onze donorcentra en onze expertise met het afnemen van plasma kunnen we een grote hoeveelheid bloedproducten verwerken en meewerken aan dergelijke studies. We zijn blij ons steentje bij te dragen aan belangrijke onderzoeksprojecten als deze in de strijd tegen de corona-epidemie.

Philippe Vandekerckhove

Gedelegeerd bestuurder Rode Kruis-Vlaanderen

Antistoffen als behandeling

Van zodra het plasma van genezen COVID-19 patiënten ingezameld is, kan het bezorgd worden aan ziekenhuizen. “Ziekenhuizen kunnen dan onderzoeken of de aanwezige antistoffen in het plasma van genezen coronapatiënten het immuunsysteem van zieken kunnen boosten. Patiënten zouden via het plasma op die manier beschermende antistoffen toegediend krijgen die helpen het virus te bestrijden”, aldus prof. Dr. Meyfroidt van UZ Leuven. Onderzoek moet uitwijzen of deze antistoffen voldoende sterk zijn om de symptomen te verlichten en patiënten te helpen genezen. Als blijkt dat de behandeling aanslaat en het plasma van genezen COVID-patiënten een positief effect heeft, kan de behandeling snel en op grotere schaal ingezet worden.

Ondersteuning zorgsector

Wanneer succesvol, zou de therapie niet alleen zieken kunnen helpen, maar zou het plasma ook preventief toegediend kunnen worden aan bijvoorbeeld zorgverleners of risicogroepen. Dankzij de antistoffen uit het plasma kunnen zij tijdelijk immuun gemaakt worden voor het virus, waardoor ze minder ernstig of zelfs helemaal niet ziek worden. Als zou blijken dat zorgverleners, al is het tijdelijk, beschermd kunnen worden, zou dit een enorme drukvermindering betekenen voor ziekenhuizen, woonzorgcentra, thuisverpleging, enz …

Positieve resultaten uit China

Er lopen wereldwijd verschillende gelijkaardige studies. In China bijvoorbeeld werden al veelbelovende resultaten bekend gemaakt. “Toch moeten we voorzichtig blijven en mogen we geen voorbarige conclusies trekken”, zegt Vandekerckhove. “Het is in ieders belang dat elk onderzoek zorgvuldig opgezet wordt en dat we niet blindelings vertrouwen op een beperkt aantal onderzoeken. Alleen op die manier kunnen we mensen écht vooruit helpen”.

Indien de behandeling effectief zou toegediend worden aan patiënten in België, zal onze organisatie alles in het werk stellen om de ziekenhuizen te voorzien van voldoende plasma. Het blijft echter wachten of de onderzoeksresultaten uitwijzen dat de therapie werkt en voldoende bescherming biedt. Daarnaast blijft de ontwikkeling van een vaccin als preventief middel zeker nodig. De antistoffen uit plasma van iemand anders bieden slechts een tijdelijke weerstand en kunnen een vaccin niet vervangen.

Philippe Vandekerckhove

Gedelegeerd bestuurder Rode Kruis-Vlaanderen

Naast dit initiatief, werken we ook samen met Sciensano aan een bevolkingsonderzoek om de effectieve besmettingsgraad en evolutie van groepsimmuniteit in kaart te brengen. Deze twee studies staan los van elkaar en hebben geen impact op onze normale werking.

Zelf voerden we tot oktober ook diagnostische testen uit op stalen uit de neus-keelholte ter ondersteuning van ziekenhuislabo’s en om de testcapaciteit te verhogen. Bloed of plasma van donoren wordt niet getest op COVID-19 aangezien het virus niet via transfusie kan overgedragen worden.

Mannen die de bevestiging kregen dat ze corona doormaakten kunnen zich registeren via onderstaande link. 

Registreer je hier

Programma opgestart om Zuid-Afrika te helpen in de strijd tegen coronavirus

Vorige week maakten we 300.000 euro vrij uit ons noodhulpfonds om de verdere verspreiding van het coronavirus in Afrika tegen te gaan. Doordat dit bedrag zo snel vrijgemaakt kon worden, slagen we erin om nu al hulp te bieden in Zuid-Afrika. Concreet betekent dit dat er een heel programma opgestart is dat het land moet helpen bij de strijd tegen het coronavirus.

Alhoewel er tot nog toe relatief weinig besmettingen vastgesteld werden op het Afrikaanse continent, zijn er weinig redenen tot euforie. De kans is immers heel groot dat het om een onderrapportering van het effectieve aantal besmettingen gaat, omwille van een gebrek aan beschikbare tests. Het virus is op dit moment aanwezig in bijna elk land van het continent en het zal het zich zonder twijfel snel verder verspreiden. We weten dat, zonder social distancing campagnes, tussen de 30 en de 80% van een bevolking geïnfecteerd zal worden. Hiervan zal ongeveer 4% ernstig ziek worden en daarvan zal één derde intensieve zorgen nodig hebben. Voor arme landen - en hun gezondheidszorg, vandaag niet eens opgewassen tegen infectieziekten zoals diarree, malaria, en hiv - is dat een absolute catastrofe.

Door onmiddellijk 300.000 euro vrij te maken uit ons noodhulpfonds, konden we al starten met verschillende activiteiten in Zuid-Afrika. Bedoeling is om volgende week ook in Mozambique en Tanzania aan de slag te gaan. Heel concreet worden volgende activiteiten uitgevoerd:

 • Bewustwording creëren over het virus en het belang van het respecteren van de maatregelen door posters en folders uit te delen;
 • Bewustwording creëren door tijdens het uitdelen van bv. sociale beurzen informatie te verspreiden. Tijdens die distributies wordt ook fel gewaakt over het naleven van de social distance maatregel.
 • Er wordt zeep aangekocht en uitgedeeld, vooral in dichtbevolkte zones zoals townships;
 • Vrijwilligers worden opgeleid zodat ze de verschillende preventiemaatregelen (handen wassen, social distance bewaren, …) kunnen uitdragen in de verschillende provincies. Want niet in elke provincie zijn getrainde vrijwilligers aanwezig die de bewustwording over het coronavirus kunnen verspreiden.

Het is misschien te laat om een groot aantal sterftegevallen te vermijden, het is nog niet te laat om een echte catastrofe af te wenden. Dat voorkomen is ook in het belang van de rijkere landen: zonder adequate afremming van het virus in Afrika, kan het binnen enkele maanden vandaaruit terug overslaan op deze landen.

Om te kunnen blijven vechten tegen de verspreiding van het virus in Afrika vragen we de Vlaming vandaag om financiële steun. Dankzij het internationale netwerk waar Rode Kruis-Vlaanderen deel van uitmaakt, geraakt de financiële steun zeer snel en efficiënt tot bij de meest kwetsbaren die die hulp nú nodig hebben.            

We helpen - nu meer dan ooit - helpen

Bijna 3.000 crisisvrijwilligers, net geen 7.000 vrijwillige manuren ter ondersteuning van de hulpdiensten en 55 paar luisterende oren: wij dragen op vele verschillende manieren ons steentje bij in de strijd tegen het coronavirus dankzij onder andere onze hulpdienstvrijwilligers, crisisvrijwilligers, psychosociale hulpverleners en laboranten. De cijfers op een rijtje.

Bijna 7.000 vrijwillige manuren, meer dan 1.000 patiënten vervoerd

Sinds 21 maart werden door meer dan 280 hulpdienstvrijwilligers al 6.580 manuren gepresteerd als ambulancier of zorgverlener. Zij bemannen sinds het begin van de gezondheidscrisis 7 dagen op 7, 24 uur op 24 de speciale COVID-ziekenwagens, op vraag van de FOD Volksgezondheid. Op die manier leveren we een belangrijke bijdrage in de ondersteuning van het 112-netwerk. De 5 provincies leveren samen een kleine 20 ziekenwagens aan, speciaal voor het vervoer van besmette patiënten die op aangeven van de huisarts naar de spoedafdeling worden gebracht, of van het ene ziekenhuis naar het andere. Op maandag 30 maart stond de teller voor heel Vlaanderen op 1.000 ritten, wat gelijk is aan 1.000 patiënten die tot dan toe vervoerd werden. We voorzien bovendien nog een tiental ziekenwagens voor niet-dringend liggend ziekenvervoer.

Psychosociale bijstand aan bevolking en zorgverleners

Vrijwilligers van Dringende Sociale Interventie (DSI) geven telefonisch psychologische bijstand aan burgers die het emotioneel moeilijk hebben met deze gezondheidscrisis. De vrijwilligers ondersteunen de calltakers van het 0800-infonummer dat door de overheid opgezet werd. Het nummer was in eerste plaats bedoeld voor mensen met puur praktische vragen, maar na verloop van tijd kwamen er steeds meer emotionele vragen binnen.  Om die vragen op te vangen werd DSI ingeschakeld voor het bieden van een luisterend oor en deskundig advies. In totaal voerden tot nu toe 55 vrijwilligers 53 uur aan gesprekken met als voornaamste thema’s bezorgdheid om familie, de stress die deze situatie met zich meebrengt en mensen die last hebben van eenzaamheid, zeker in deze tijden van weinig sociaal contact. Daarnaast verspreidt de organisatie betrouwbare informatie om het brede publiek, zorgverleners en andere specifiekere bevolkingsgroepen advies te geven over hoe ze moeten omgaan met coronastress. Dat doet ze in samenwerking met de Vlaamse overheid en de FOD Volksgezondheid. 

Tous ensemble: 2.800 crisisvrijwilligers bieden hulp aan

2.800 crisisvrijwilligers registreerden zich sinds 19 maart om te helpen waar het kan tijdens de huidige coronacrisis. Ze bieden logistieke ondersteuning in woonzorgcentra en ziekenhuizen, voeren logistieke taken uit bij de pre-triage aan huisartsenposten of worden ingeschakeld op onze bloedinzamelingen als ‘wachtrijmanager’ die controleert of de afstandsmaatregel wel degelijk nageleefd wordt. De respons op onze oproep was massaal: Vlaanderen toont zich solidair via haar grootste vrijwilligersorganisatie. Door het grote aantal mensen dat zich de afgelopen dagen kandidaat stelde als crisisvrijwilliger, kan het zijn dat het iets langer duurt vooraleer er een concrete ‘opdracht’ uit de bus valt.

Woordvoerder Ine Tassignon vertelt dat dat niet betekent dat we minder mensen nodig hebben: “Er komen de komende dagen en weken nog heel wat taken op ons af. Hoe meer mensen zich vandaag inschrijven, hoe beter we op de vraag om hulp zullen kunnen ingaan. Mensen die dus niet onmiddellijk gecontacteerd worden, hoeven niet meteen te wanhopen. Zij worden binnenkort zeker ingezet als crisisvrijwilliger.” Opvallend: de gemiddelde leeftijd van de crisisvrijwilligers is 38 jaar. 66% van hen zijn vrouwen. De vrijwilligers worden op 58 verschillende locaties ingezet, verspreid over heel Vlaanderen.

Bijdrage aan de wetenschap: coronatesting en deelname aan groot bevolkingsonderzoek

We hechten veel belang aan wetenschappelijk onderzoek en leveren dan ook graag onze bijdrage. Ten eerste maakte onze organisatie mensen en middelen vrij in haar Centraal Donorlaboratorium waar normaal gezien alleen de bloedstalen van donoren getest worden, om zelf ook tests op corona te gaan uitvoeren aan de hand van neus- en keelstalen. 4 onderzoekers van het Centraal Donorlaboratorium (CELA) engageerden zich om deze tests uit te voeren en dat doen ze samen met 4 laboranten van de KU Leuven (die op dit moment technisch werkloos zijn). Sinds eind oktober is het niet meer mogelijk om nieuwe aanvragen te doen om neus- en keelstalen te laten testen door ons Centraal Donorlaboratorium

Bovendien zullen we vanaf donderdag 2 april een grote lading bloedstalen van donoren ter beschikking stellen aan het Belgisch instituut voor gezondheid, Sciensano. Zij zullen de stalen testen op de aanwezigheid van antistoffen in het bloed. Zo kan de weerstand die ontwikkeld wordt tegen het coronavirus in kaart gebracht worden, net zoals het effectieve aantal besmettingen in Vlaanderen. De informatie die de resultaten van het onderzoek opleveren, kan leiden tot goede, betrouwbare modellen die de evolutie van de epidemie in kaart brengt. Deze kennis kan dan weer gebruikt worden om ons goed voor te bereiden op een, mogelijke, tweede coronagolf.

Ten slotte werken we samen met www.gezondheidenwetenschap.be om betrouwbare informatie over het virus te verspreiden. Bovendien waken we over circulerend fake news aan de hand van factchecks. Zo gaat het fabeltje de ronde dat mensen met bloedgroep A meer kans lopen om besmet te worden met het coronavirus, is er een dubieuze studie die stelt dat het coronavirus zal verdwijnen als het warmer wordt en mag er niet zomaar aangenomen worden dat baby’s en peuters zieker worden van het virus dan volwassenen.  

Bloed van donoren wordt getest op antistoffen tegen coronavirus

Onze organisatie werkt mee aan een grootschalig bevolkingsonderzoek van Sciensano (het vroegere Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid) rond de corona COVID-19 epidemie. In kader van die studie stellen we bloedstalen van donoren ter beschikking, die getest zullen worden op de aanwezigheid van antistoffen tegen het coronavirus.

Dit onderzoek geeft meer inzicht in de weerstand die ontwikkeld wordt tegen het coronavirus en helpt om het effectieve aantal besmettingen in Vlaanderen in kaart te brengen.

We beschikken momenteel over voldoende stalen om onderzoek te voeren

We krijgen van veel mensen de vraag of ze bloed kunnen geven om zo hun bloed te laten testen op COVID-19. Onze organisatie neemt echter zelf géén COVID-19 testen af. Donoren kunnen dus NIET in onze donorcentra terecht om zich te laten testen op de aanwezigheid van het virus. Wij bezorgen enkel de reststalen van onze donoren aan Sciensano voor wetenschappelijk onderzoek. Zij testen deze stalen op hun beurt op de aanwezigheid van antistoffen tegen het coronavirus.  We beschikken momenteel over voldoende donoren om Sciensano tweewekelijks te voorzien van 3.000 stalen.

 

We roepen alle donoren op om mee te werken aan dit belangrijk onderzoek. Hoe groter de testpopulatie, hoe betrouwbaarder de resultaten zullen zijn. Donoren kunnen hun toestemming geven om hun bloedstalen te testen via de medische vragenlijst, die ingevuld moet worden vlak voor elke donatie.

We bereiden ons voor op corona-uitbraak in Afrika en maken 300.000 euro vrij uit noodhulpfonds

We zetten alles op alles om een uitbraak en verdere verspreiding van het coronavirus in Afrika te voorkomen. Om de dreigende humanitaire ramp op het Afrikaanse continent af te wenden, maken we onmiddellijk 300.000 euro vrij uit ons noodhulpfonds maar roepen we ook op tot financiële steun. De focus ligt in deze fase op het informeren van burgers over het gevaar van het virus en hoe men verdere verspreiding ervan kan inperken.

Hoewel de pandemie er momenteel nog niet de proporties van Azië, Europa en Nood-Amerika aanneemt, zijn de snel stijgende cijfers in Afrika verontrustend. Op 30 maart 2020 telde Afrika 3.217 bevestigde COVID-19 gevallen verspreid over 39 landen. 5 dagen eerder was er nog maar sprake van 1.371 patiënten. De gebeurtenissen in Italië, Spanje en België leren ons dat zelfs landen met een performante gezondheidssector extreem onder druk komen te staan door COVID-19.

Doe een gift

We beschikken over een uniek noodhulpfonds dat onmiddellijk ingezet kan worden wanneer er een ramp uitbreekt. Uit dit fonds maken we vandaag 300.000 euro vrij voor de strijd tegen het coronavirus in Afrika.

Om te kunnen blijven vechten tegen de verspreiding van het virus in Afrika vragen we de Vlaming om financiële steun. Dankzij het internationale netwerk waar onze organisatie deel van uitmaakt, geraakt de financiële steun zeer snel en efficiënt tot bij de meest kwetsbaren die die hulp nú nodig hebben.

Catastrofe dreigt voor Afrika

In Afrika, waar de beschikbaarheid van medisch materiaal en geschoold medisch personeel beperkt is en miljoenen mensen géén toegang hebben tot gezondheidszorg, dreigt een nog grotere catastrofe. De levensomstandigheden in de meeste Afrikaanse landen laten niet toe om de hygiëne- en afstandsrichtlijnen - die wij hier al enkele weken respecteren – na te leven. Afstand houden in sloppenwijken met een hoge bevolkingsdichtheid en je handen wassen zonder stromend water in de buurt, is niet evident.

Het virus heeft bovendien niet enkel directe gevolgen voor mensen die erdoor getroffen worden; een uitbraak kan ook leiden tot minder aandacht voor andere dodelijke ziekten zoals malaria, cholera en HIV. Er is ook risico op een hoger sterftecijfer onder moeders en jonge kinderen door een terugval in kraamzorg en vaccinaties.

Economische gevolgen van quarantaine: honger en onrust

In Zuid-Afrika zijn sinds vorige week 57 miljoen mensen in lockdown en andere Afrikaanse landen zullen snel volgen met quarantaine maatregelen. Deze maatregelen hebben mogelijks dramatische gevolgen omdat een belangrijk deel van de Afrikaanse bevolking afhankelijk is van een dagloon en niet kan terugvallen op sociale zekerheid. Als zij omwille van ziekte of quarantainemaatregelen niet kunnen gaan werken, hebben ze die dag geen inkomen en kunnen ze geen levensmiddelen kopen. Bovendien zijn veel Afrikaanse gezinnen voor hun voedsel afhankelijk van wat lokaal geproduceerd wordt. Als mensen door ziekte of quarantaine hun akkers niet meer kunnen bewerken, dreigt een voedseltekort, wat op zijn beurt interne onrust en mogelijk verhoogde onveiligheid met zich meebrengt.

Sensibiliseren, verspreiding inperken en opvangen van de economische gevolgen: zo helpen wij

Omdat het Rode Kruis bestaat uit een sterk lokaal vertakt netwerk van vrijwilligers kennen we de meest kwetsbare gemeenschappen en kunnen we snelle en efficiënte hulpverlening opzetten. De 300.000 euro steun uit het noodhulpfonds gaat in de eerste plaats naar de mensen en gemeenschappen die die hulp het meest nodig hebben.

Tijdens de fase waarin het continent zich vandaag bevindt, nl. de verspreiding van het coronavirus proberen voorkomen, zetten we volop in op het informeren van de bevolking over het virus en het belang van het naleven van de social distancing- en hygiënemaatregelen. Daarnaast wordt onder andere zeep uitgedeeld. 

Van zodra op het Afrikaanse continent een grootschalige uitbraak van COVID-19 dreigt en meer uitgebreide quarantaine of lockdown maatregelen getroffen worden, zullen we onze activiteiten uitbreiden. Vanaf dan is het noodzakelijk om de zware economische gevolgen te verlichten en levensmiddelen of cash te verdelen zodat gezinnen minimaal kunnen voorzien in hun levensonderhoud.

Zowel de directe als de indirecte gevolgen van een uitbraak op het Afrikaanse continent, zullen een ongeziene humanitaire ramp veroorzaken bij een bevolking die nu reeds tot de kwetsbaarste ter wereld behoort. Ons noodhulpfonds maakt het mogelijk om nù al maatregelen te nemen, om een humanitaire ramp zoveel mogelijk tegen te gaan.

Ook in België blijven we actief

Naast deze internationale inzet blijven we ons uiteraard engageren in de strijd tegen het coronavirus in België. Het vervoer van patiënten die mogelijk besmet zijn met het virus, de ondersteuning van de calltakers van het infonummer van de overheid en de klinische studie van plasma van genezen, mannelijke COVID-19 patiënten gaan gewoon door.

2.800 Vlamingen actief als crisisvrijwilliger

In 12 dagen tijd hebben meer dan 2.800 Vlamingen zich geregistreerd als crisisvrijwilliger. Ze helpen bij het uitvoeren van verschillende logistieke taken, voornamelijk in woonzorgcentra. Op dit moment zijn ze actief op zo'n 59 verschillende plaatsen waar ze de coronacrisis mee het hoofd helpen bieden.

Grote hulpbereidheid en veel vraag om hulp

Op donderdag 19 maart lanceerden we een oproep naar crisisvrijwilligers om twee redenen:

 • we merkten een enorme hulpbereidheid bij de Vlaming en we kregen steeds meer vragen of ze via ons konden helpen;
 • steeds meer instellingen riepen onze hulp in voor de invulling van logistieke taken.

Taken die we met onze eigen vrijwilligers alleen niet gebolwerkt kregen. Er werd in sneltempo een enorm efficiënt systeem opgezet waarop mensen zich kunnen registreren. De vrijwilligers geven zelf aan waar en wanneer ze ingeschakeld kunnen worden.

Logistieke ondersteuning

De vrijwilligers zijn actief op 59 verschillende locaties en worden vooral ingezet in woonzorgcentra. Daar nemen ze een aantal logistieke taken voor hun rekening, die voorheen door het zorgpersoneel werden uitgevoerd. Omdat zij zich nu moeten focussen op het verzorgen van zieken, verschuiven die taken naar de crisisvrijwilligers. Denk aan het bedelen van maaltijden, het opmaken van de bedden, maar evengoed maken ze bewoners wegwijs met het gebruik van WhatsApp en Facetime om contact te houden met hun familieleden.

Nog een plek waar de crisisvrijwilligers actief zijn, zijn onze bloedinzamelingen. Daar worden ze ingezet als een soort van ‘wachtrijmanager’ en moeten ze erop toezien dat de afstandsmaatregel onder donoren gerespecteerd wordt. Ook in de triagepunten bij huisartsenpraktijken worden de crisisvrijwilligers ingeschakeld voor een aantal logistieke taken.

Belangrijke ondersteuning voor zorgpersoneel

Door het inschakelen van de crisisvrijwilligers bieden we als organisatie een belangrijke ondersteuning aan verschillende zorginstellingen. Door logistieke taken uit handen te nemen van bijvoorbeeld het zorgpersoneel in ziekenhuizen en woonzorgcentra, kunnen zij zich focussen op het verzorgen van coronapatiënten. Op die manier dragen we als organisatie een extra steentje bij aan de strijd van ons land tegen de heersende corona-epidemie en helpt ze zorgverleners het hoofd boven water houden.

Crisisvrijwilligers in cijfers

 • 2.800 Vlamingen schreven zich in
 • ze zijn actief op 59 verschillende locaties, voornamelijk woonzorgcentra
 • 1/3 van de crisisvrijwilligers zijn mannen, 2/3 zijn vrouwen
 • de gemiddelde crisisvrijwilliger is 38 jaar oud.

Crisisvrijwilliger Kamiel: “De hulp bleek echt broodnodig waardoor ik me ook nuttig kon maken. Dan ga je zelf ook content naar huis!"

Na onze oproep om crisisvrijwilliger te worden, schreef Kamiel zich meteen in. Enkele dagen later ging hij al helpen in een Antwerps woonzorgcentrum. “Een vriendin van mij liet weten dat Rode Kruis-Vlaanderen crisisvrijwilligers zocht. Iedereen weet dat de zorgsector het door deze crisissituatie heel moeilijk heeft, en het nog moeilijker zal krijgen. Daarom was er niet veel nodig om me te overtuigen om bij te springen.”

Kamiel ging helpen bij het uitdelen van de maaltijden en ging elke bewoner apart wat extra aandacht geven. Dingen waartoe het zorgpersoneel op dit moment minder gemakkelijk toekomt.

Het geeft veel voldoening iets voor een ander te kunnen betekenen. Zowel bij het personeel als bij de bewoners voelde ik veel dankbaarheid. Ik merkte ook dat de bewoners echt deugd hadden van dat extra babbeltje of van de hulp bij het telefoneren naar hun familie. Dan ga je zelf ook content naar huis!

Kamiel

Crisisvrijwilliger

Eén moment zal Kamiel bijblijven: "Ik ging een kamer binnen waarvan de bewoonster met een Duits accent sprak. Ze had al lang geen Duits meer gesproken, daarom haalde ik mijn beste Duits boven en voerden we zo de rest van ons gesprekje verder. Ze genoot er duidelijk van om nog eens in haar moedertaal te praten. Zo’n kleine dingen zijn héél makkelijk om te doen, en het resultaat ervan was hartverwarmend.”

Omgaan met stress en angst tijdens deze crisis: online cursus

Psychosociale zorg en ondersteuning voor onze zorgverleners is in deze unieke omstandigheden erg belangrijk. Onze zorgverleners worden deze dagen geconfronteerd met veel stress en soms angst. Vanuit onze ervaring van het bieden van psychosociale hulp bij rampen, hebben we samen met de FOD Volksgezondheid en de Vlaamse overheid, een online snelcursus ontwikkeld om hulpverleners te helpen met deze uitdaging.

Ben jij de hulpverlener die deze psychosociale coaching van zorgverleners opneemt? In onze online cursus leer je:

 • Hoe je tijdens de Corona Covid-19-crisis deze een extra psychosociale taak kan opnemen.
 • Hoe je een hulpverlenend gesprek kan voeren

Het doorlopen van de cursus duurt ongeveer 2 uur en verwacht van de cursist een basiskennis psychosociaal welzijn.

Start de cursus


     

Aurélie helpt als crisisvrijwilliger in een woonzorgcentrum

Zaterdag 22 maart ging ik voor het eerst als Rode Kruiscrisisvrijwilliger helpen in een woonzorg-centrum in het Antwerpse. Toegegeven: een beetje nerveus. Als communicatiemedewerker heb ik totaal geen benul van het takenpakket van iemand die in een rusthuis werkt. Maar maaltijden uitdelen, babbeltjes doen en tafels afruimen, dat kan ik. Dus belde ik om 15u aan bij het woonzorgcentrum, waar de hoofdverpleegkundige me meteen heel warm begroette. “Ge zijt nen engel, ge kunt u niet voorstellen hoe ’n grote hulp dit voor ons is.”

Ik kreeg een mondmasker, een t-shirt en trok de propere broek uit mijn rugzak aan. Ik waste m’n handen extra lang voor ik m’n handschoenen aan deed en vertrok samen met de andere crisisvrijwilliger naar het verpleeglokaal.

Pralinekes en witte telefonnekes

“Hier is een lijstje met kamernummers. Deze mensen moeten geholpen worden om met hun familie te bellen. Sommigen bellen met Skype of Facetime, anderen kan je met het vast toestel bellen.” En dus ging ik binnen bij Mariette*. Haar gloednieuwe iPad lag klaar op haar tafeltje. Haar zicht is slecht, dus was het voor haar moeilijk mikken om met haar vingers op het relatief kleine icoontje van de iPad te drukken. Maar het lukte! Haar zus, zelf ook al een eind in de tachtig, nam breed glimlachend op. “Leg nu maar af en probeer nog es te bellen!” Dat deden we, en het lukte. Mariette klampte mijn arm vast en ze zei: “Ik ga mij uw gezicht voor altijd herinneren. Gij hebt mij en mijn familie zó veel plezier gebracht. Dank u, kan ik u een pralineke aanbieden?” Ik liet de praline aan me voorbij gaan – “da’s er eentje meer voor u!”, borg de doos van de iPad op in haar kast en liet haar achter, opnieuw taterend met haar zus via Facetime. “Zussen, daar moet je hemel en aarde voor bewegen om die mekaar te laten horen”, bedacht ik me, de vele gesprekken met mijn eigen zus indachtig.

Op naar het volgende kamernummer op mijn lijstje. Yvonne ligt te dutten als ik binnenkom. “Oei, maak ik u wakker?” Ze zei: “Als het aan mij ligt, lig ik ganse dagen te slapen, dus kom maar binnen!” Hetzelfde probleem hier, maar dan met Whatsapp.
“Ik heb dat nu al zó vaak geprobeerd. Gij schrijft dat hier op dat papier, he?”
“Ja, we gaan dat goed noteren.” Ik nam een pen en papier en schreef in grote letters de drie stappen op om een videogesprek te kunnen voeren via WhatsApp. “Dus op dat groen icoon met dat wit telefonneke in? En dan mijn dochter haar naam. En dan op dat cameradingske duwen?” “Absoluut. Ziet ge wel dat ge dat kunt?”

“Ik kom volgende week terug.”
“Ah, ge hebt een weekske verlof, da’s goed, gaat ge naar het zeetje?”

Nee, ik ga niet naar de zee, Maria. Ik ga even nergens naartoe.
Maar ik kom je volgende week wel weer helpen bellen.
Voor jou en voor je familie, die niet naar jou toe kan.

Met een vol hoofd fietste ik weer naar huis. Wollig van de brede glimlachjes die ik kreeg toen ik binnenwandelde met de maaltijden – “Hier zijn we met de mosselen!”. Ontroerd door de kindertekeningen in stoepkrijt op de grond buiten het centrum, zichtbaar vanop elke verdieping. En niet meer zenuwachtig voor de volgende dag, maar vol overtuiging. Slechts vier uurtjes vrijwilliger zijn gaf me moed en sterkte mezelf in deze bizarre periode.

*  Namen zijn omwille van privacyredenen fictief.

Cancelled - ontmasker De Mol op groot scherm

Lockdown of niet, Vlaanderen geniet elke zondagavond van het nieuwe seizoen van De Mol. Over een maand weten we wie De Mol 2020 wint en wie De Mol nu eigenlijk is!

Samen met VIER hadden we de winnaars van onze De Mol-wedstrijd graag verwelkomd om samen die ontknoping live mee te maken in Kinepolis Antwerpen op 26 april. Maar omwille van de maatregelen tegen het coronavirus COVID-19 kan het evenement jammer genoeg niet doorgaan. We zien ons dan helaas ook genoodzaakt om de wedstrijd stop te zetten.

We hopen dat je thuis kan genieten van de razend spannende ontknoping van De Mol.

Ook extra veiligheidsmaatregelen in opvangcentra

Onze opvangcentra voor verzoekers om internationale bescherming gaan niet in totale lockdown. Wel worden ook daar extra maatregelen getroffen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Zo zijn bijvoorbeeld alle binnenhuisactiviteiten afgeschaft en krijgen alle bewoners de regels van social distancing individueel uitgelegd: "Heel vaak volgen onze bewoners de Belgische media niet zoals wij dat doen. Daardoor zijn ze zich van geen kwaad bewust en leggen we in één-op-één gesprekken goed uit wat er aan de hand is en welke maatregelen gevolgd moeten worden. Fedasil maakt er een prioriteit van om hen goed te informeren," zegt Ine Tassignon (woordvoerder)

Buitenactiviteiten kunnen enkel doorgaan indien ze in overeenstemming zijn met d eregels van social afstand en niet tegen het samenscholingsverbod ingaan. Wandelen per twee of in gezinsverband kan dus nog, voetballen niet aangezien dit een contactsport is.

Bewoners die alleen op een kamer slapen, kunnen nu hun maaltijd afhalen en in hun kamer opeten. Zij die een kamer delen, kunnen nog steeds in de eetzaal terecht maar daar worden tafels en stoelen verder uit elkaar gezet om minstens 1,5 meter afstand van elkaar te behouden. Ook externe bezoekers worden momenteel niet meer toegelaten in de opvangcentra. 

Vrijwilligers Dringende Sociale Interventie helpen infonummer overheid bemannen

Sinds vrijdag 20 maart zijn er dagelijks 6 vrijwilligers van onze dienst Dringende Sociale Interventie (DSI) aan de slag om vragen van emotionele burgers, die verband houden met de coronacrisis, telefonisch te beantwoorden. Ze doen dat ter ondersteuning van de calltakers die het infonummer 0800 14 689 – opgericht door de overheid – bemannen.

We ondervinden allemaal de impact van de genomen maatregelen op ons dagelijkse leven. Het is dan ook begrijpelijk dat deze beslissingen een psychosociale impact hebben. Ze kunnen sterke emoties zoals verdriet, angst, onzekerheid triggeren. Onze DSI-vrijwilligers zullen daarom instaan voor het beantwoorden van tweedelijnsvragen die de calltakers van het infonummer naar hen doorverwijzen.

Geef bloed en red levens in Leuven

Help in tijden van corona

Zowat alles in België gaat dicht maar níet onze bloedinzamelingen. Bloed geven is nog steeds mogelijk en moet dat ook altijd blijven om de bloedvoorraad - die binnen de kortste keren onder zware druk komt te staan - op peil te houden. Bloed blijft van levensbelang voor slachtoffers van zware verkeersongevallen of mensen die chemotherapie krijgen bijvoorbeeld.

Geef bloed in Leuven

In de week van 23 maart organiseren we een grootschalige Bloedserieus-inzameling in Leuven – een bloedinzameling georganiseerd voor en door studenten, waar elk jaar 4.000 studenten bloed geven. Door de coronacrisis verwachten we veel minder donoren. Maar meer dan ooit hebben we de hulp nodig van alle studenten én inwoners van Leuven om bloed te geven.

Verblijf je in Leuven? En ben je – net als je huisgenoten – gezond? Kom doneren in de week van 23 maart en zorg ervoor dat we patiënten kunnen blijven helpen.

Om donoren maximaal te spreiden, vragen we vooraf een afspraak te maken. Je bevestigingsmail geldt als legitimatie voor je verplaatsing.

Bloedserieus-inzameling Leuven

 • Wanneer? maandag 23 tot en met donderdag 26 maart 2020, telkens van 11 tot 17u
 • Waar? Universitair Sportcentrum KU Leuven, grote zaal (Gymnasium), Tervuursevest 101, 3001 Leuven (Heverlee)
  (! gewijzigde locatie )

Maak online een afspraak

Donorcentrum Leuven

Ook ons donorcentrum op de campus van Gasthuisberg blijft elke weekdag open.

Wanneer en waar? Check hier alle info

Maak online je afspraak of via het gratis nummer 0800 777 00.

De veiligheid van onze donoren is ook nu onze topprioriteit

Hiervoor nemen we verschillende maatregelen:

 • Toepassing van strikte hand- en hoesthygiëne bij medewerkers en donoren.
 • Naleving van afstandsmaatregel van minstens 1,5 meter tussen verschillende personen.
 • We vragen op voorhand een afspraak te maken voor je donatie, zodat we donoren maximaal kunnen spreiden. De bevestigingsmail voor je afspraak geldt als legitimatie voor je verplaatsing.
 • Er is tot op heden nog voor geen enkel respiratoir virus, inclusief coronavirussen en het griepvirus, aangetoond dat het overdragen kan worden via bloed. Bloed geven én krijgen is dus veilig.
 • Koorts? Hoesten? Keelpijn? Verkouden? In de laatste 14 dagen? Of heb je een gezinslid met deze klachten of met COVID-19 ? Dan mag je nu NIET doneren!
 • Bovendien vragen we om niet-donoren (bv. kinderen) momenteel niet mee te brengen naar een donatie.

Coronapatiënten naar het ziekenhuis vervoeren? Rode Kruisvrijwilligers zorgen voor ondersteuning

Corona overheerst ons land momenteel. Gisteren klonk er om 20 uur nog een luid applaus voor ‘helden van de zorg’. Daarbij horen ook onze eigen Rode Kruisvrijwilligers, want de FOD Volksgezondheid schakelt ons in om patiënten die mogelijk met COVID-19 besmet zijn over te brengen naar het ziekenhuis. Marc Demetser, afdelingsverantwoordelijke hulpdienst Rode Kruis-Roosdaal staat, samen met zijn adjuncten, dag en nacht klaar want  “we staan 24/7 paraat”, klinkt het.

“We willen de 112 ontlasten, daarom schakelt het Rode Kruis zijn ziekenwagens in”, zegt Marc. Hij heeft als afdelingsverantwoordelijke de taak om alles in goede banen te leiden. Gelukkig kan hij ook rekenen op zijn provinciale coördinator, zodat alles vlot verloopt.  

Bewust van de risico's

Je inzetten voor het ziekenvervoer van coronapatiënten is niet zonder gevaar. Toch was er grote respons toen Marc een oproep deed in zijn afdeling.

Wie bang is om besmet te geraken, staat niet op de lijst als beschikbaar. Onze vrijwilligers zijn zich bewust van de risico’s, maar ze willen mensen in nood ook graag helpen. Dan is de keuze snel gemaakt!

Marc Demetser

Afdelingsverantwoordelijke hulpdienst Rode Kruis-Roosdaal

"Ik deed een oproep naar mijn vrijwilligers met als vraag: “Wie is in goede gezondheid en wil graag helpen? Laat me dan iets weten.” De respons was enorm en dat kan ik alleen maar toejuichen. Ik kijk er ook op toe dat enkel gezonde vrijwilligers op de baan worden gestuurd.”

“Voorkomen is beter dan genezen”, zegt Marc. Daarom vindt hij het heel belangrijk dat zijn vrijwilligers volledig omhuld zijn in hun persoonlijke beschermingsmiddelen. Zo houden ze het risico op een besmetting zo klein mogelijk. “Dat gaat van een isolatieschorten, handschoenen, mondmaskers, veiligheidsbrillen tot alcoholgels. Wanneer onze vrijwilligers op de baan gestuurd worden, hebben ze hun beschermingskledij al aan en krijgt de patiënt bij aankomst ook meteen een mondmasker opgezet. Zodat er zeker niets kan worden overgedragen. Ik stuur niemand de baan op zonder zijn persoonlijke beschermingsmiddelen.”

Het zit in de familie

Zowel zijn vrouw en twee dochters als zijn schoonzoon zijn vrijwilliger bij Rode Kruis-Roosdaal. Marc en zijn familie leven voor het Rode Kruis. “We steunen elkaar waar nodig en spreken elkaar moed in. Alle Rode Kruisvrijwilligers die zich inzetten voor het ziekenvervoer motiveren elkaar enorm. Dat is nu méér dan ooit nodig. Je kan ons vergelijken met één groot gezin: we sturen berichtjes, helpen elkaar, we maken zelfs eten voor elkaar. Het zit ‘m in die kleine dingen!”

We helpen bij testen op corona en ondersteunen zo ziekenhuislaboratoria

We helpen waar het kan tijdens deze coronacrisis. Naast vrijwilligers die ingeschakeld worden om zieke personen te vervoeren en de ondersteuning bij logistieke taken in de zorgsector, zal onze organisatie helpen bij het testen van patiënten op COVID-19. Het gaat om neus- en keelstalen die ziekenhuizen afnemen van patiënten die mogelijk besmet zijn met het coronavirus, géén bloedstalen dus. Hierdoor worden ziekenhuislaboratoria en eventueel ook andere zorginstellingen ondersteund en kunnen ze zich concentreren op andere taken. We stellen daarvoor voor het allereerst ons Donorlaboratorium en een aantal medewerkers ter beschikking voor activiteiten buiten de eigen bloedinzameling.

Primeur

Ons Centraal Donorlaboratorium (CELA) staat normaal enkel in voor het testen van bloedproducten van donoren. Voor het eerst zal dit labo ook neus- en keelstalen van patiënten testen op aanwezigheid van het coronavirus. Concreet controleren de laboranten of er genetisch materiaal van COVID-19 aanwezig is in de cellen van de neus-keelholte. Dankzij de expertise van onze labomedewerkers in het uitvoeren van laboratoriumonderzoeken op grote schaal en dankzij de geautomatiseerde toestellen met een grote capaciteit is het CELA zeer geschikt voor zulke opdrachten.

400 stalen per dag

Op 24 uur kan het Centraal donorlaboratorium zo’n 400 stalen verwerken. Zo krijgen ziekenhuislabo’s ruimte voor andere tests die noodzakelijk zijn. De eigen dagelijkse werking van ons laboratorium blijft gegarandeerd: het testen van donorbloed komt door deze extra inspanning dus niet in het gedrang. Veilig en voldoende bloed voorzien blijft onze hoofdactiviteit en topprioriteit. 

Geen bloedtests voor corona

Er is geen wetenschappelijk bewijs en dus ook geen aanleiding om bloed van donoren te testen op het coronavirus, dat overgedragen wordt via de luchtwegen en niet via het bloed. Noch donorbloed noch het bloed van patiënten wordt dus getest op aanwezigheid ervan.

Sinds eind oktober is het niet meer mogelijk om nieuwe aanvragen te doen om neus- en keelstalen te laten testen door ons Centraal Donorlaboratorium.

Vrijwilligers helpen in strijd tegen coronavirus

Onze vrijwilligers worden al sinds vrijdag 13 maart ingezet om ziekenvervoer van coronapatiënten veilig te laten verlopen. Dagelijks zijn 11 ambulances onderweg om zieke mensen naar ziekenhuizen te brengen. Sinds vrijdag werden zo al 55 patiënten door vervoerd.

Onze vrijwilligers zorgen voornamelijk voor het vervoeren van mensen die uit een thuisisolatie naar een ziekenhuis moeten worden gebracht of het verplaatsen van patiënten tussen verschillende ziekenhuizen.

Wij doen dat in zeer veilige omstandigheden, sinds vrijdag werden al 55 mensen door ons vervoerd."

Ine Tassignon

Woordvoerder Rode Kruis-Vlaanderen

Daarnaast helpt onze organisatie bij het uitvoeren van kleine, logistieke taken in woonzorgcentra, ziekenhuizen en gevangenissen. "Door bijvoorbeeld te helpen bij de bedeling van de maaltijden, kunnen wij het aanwezige verplegend personeel ontlasten zodat zij zich enkel met hun zorgtaken kunnen bezighouden", zegt Tassignon. 

Omgaan met stress in tijden van corona

Voel jij je gespannen, vermoeid, overgevoelig, boos, strijdvaardig, solidair, bezorgd, eenzaam, verward, verdrietig of pieker je veel?

Het is perfect normaal dat een crisis als deze heel wat gevoelens en gedachten bij je losmaakt. Meer info over normale reacties vind je hier.

Net daarom is het belangrijk dat we goed voor onszelf én elkaar zorgen. Hier vind je concrete tips om jezelf en anderen hierbij te helpen.

In samenwerking met

           

Fondsenwerving via directe dialoog tijdelijk stopgezet

Het Rode Kruis is afhankelijk van de financiële steun van de bevolking. Wij werken hiervoor samen met externe fondsenwervers.

Onze partners voor externe fondsenwerving namen reeds alle mogelijke actiestappen zoals voorgeschreven door de regering, FOD Volksgezondheid en de algemene oproepen: regelmatig handen wassen, geen fysiek contact, minstens 1,5 meter afstand, thuisblijven bij ziekte, …

Gezien de huidige situatie en verscherpte maatregelen i.v.m. het vermijden van sociaal contact hebben we echter besloten om alle externe fondsenwerving via directe dialoog (straat- en deur-aan-deurwerving) tot en met 5 april op te schorten.

Je kan ons ondertussen steunen met een online gift. Want ook in deze crisistijden blijft onze humanitaire werking en bloedinzameling meer dan ooit noodzakelijk.

Doe een gift

Bloedinzamelingen sluiten NIET - oproep om bloed te blijven geven

Zowat alles in België gaat dicht maar níet onze bloedinzamelingen. Bloed geven is nog steeds mogelijk en moet dat ook altijd blijven om de bloedvoorraad - die binnen de kortste keren onder zware druk komt te staan - op peil te houden.

Philippe Vandekerckhove, onze CEO, waarschuwt: “De communicatie van de regering over het sluiten van nagenoeg alle openbare aangelegenheden kan de indruk wekken dat er ook geen bloedinzamelingen meer plaatsvinden. Het tegendeel is waar: we moeten onze donoren nú mobiliseren om bloed te blijven geven. De gevolgen – een land dat zonder bloed dreigt te vallen – kunnen desastreus zijn.”

Ziekenhuizen draaien vandaag op volle toeren om de coronacrisis het hoofd te bieden en een tekort aan bloedproducten is het laatste waar zij zich nu zorgen over zouden mogen maken.

Veilig voor donoren

De veiligheid van onze donoren is altijd een topprioriteit, en dat is nu niet anders. Het spreekt voor zich dat onze medewerkers alle hygiëne- en voorzorgsmaatregelen nauwkeurig opvolgen. Er wordt streng toegezien op de toepassing van een strikte hand- en hoesthygiëne en ook de afstandsmaatregel van 1 meter tussen verschillende personen wordt strikt nageleefd. Donorcentra of mobiele bloedinzamelingen zijn plaatsen die niet vergeleken kunnen worden met andere openbare plaatsen waar veel mensen kort bij elkaar komen, zoals concertzalen. In tegenstelling tot dat soort locaties zijn wij perfect in staat om een gecontroleerde setting te creëren waar alle preventiemaatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, strikt nageleefd kunnen worden.

Ben je gezond, kom doneren

We vragen donoren die zich fit en gezond voelen uitdrukkelijk op om een geplande komst naar een donorcentrum of mobiele bloedinzameling NIET af te zeggen. Daar is immers geen reden toe en het bloed dat zij doneren is van levensbelang voor de gezondheid van heel veel mensen.

 Check hier waar en wanneer je bloed kan geven
 

Donoren, blijf niet weg van bloedinzamelingen uit vrees voor coronavirus

We vragen onze donoren om geplande bezoeken aan mobiele bloedinzamelingen of donorcentra niet af te zeggen. Op dit moment is de bloedvoorraad in Vlaanderen relatief op peil, maar die situatie zou snel kunnen veranderen. We benadrukken dat een mobiele bloedinzameling of donorcentrum een veilige plaats is voor donoren omdat alle preventie- en hygiënemaatregelen nauwgezet opgevolgd worden. Zieke donoren worden uiteraard wel gevraagd thuis te blijven. Uitbaters van locaties waar mobiele bloedinzamelingen georganiseerd worden, worden met aandrang gevraagd deze niet te annuleren. 

Veilig voor donoren

Sinds enkele dagen merken we een daling in het aantal opkomsten van de bloed-, plasma- en plaatjesdonoren. “Die daling is naar alle waarschijnlijkheid te wijten aan de angst voor besmetting met het coronavirus, maar daar is absoluut geen reden toe”, aldus Ine Tassignon, woordvoerder. “De veiligheid van onze donoren is altijd een topprioriteit, en dat is nu niet anders. Het spreekt voor zich dat onze medewerkers alle hygiëne- en voorzorgsmaatregelen nauwkeurig opvolgen. Er wordt streng toegezien op de toepassing van een strikte hand- en hoesthygiëne en ook de afstandsmaatregel van 1 meter tussen verschillende personen wordt strikt nageleefd.” Donorcentra of mobiele bloedinzamelingen zijn plaatsen die niet vergeleken kunnen worden met andere openbare plaatsen waar veel mensen kort bij elkaar komen, zoals concertzalen. “In tegenstelling tot dat soort locaties zijn wij perfect in staat om een gecontroleerde setting te creëren waar alle preventiemaatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, strikt nageleefd kunnen worden”.

Bloedvoorraad op peil

Op dit moment slagen we er in de bloedvoorraad op peil te houden. Maar we zijn ons wel bewust van het feit dat deze situatie snel kan keren. “We merken sinds enkele dagen een daling in het aantal donoren en we weten dat een aantal belangrijke bloedinzamelingen de komende dagen afgelast zullen worden of onzeker zijn. Als deze trend zich de komende dagen verder zet zal ook in Vlaanderen de bloedvoorraad onder druk komen te staan en dat scenario willen we zoveel als mogelijk vermijden”, zegt Ine Tassignon.

Aan uitbaters van plaatsen waar we binnenkort mobiele bloedinzamelingen organiseren, vragen we met aandrang om deze niet onbezonnen af te gelasten. “We willen absoluut vermijden dat de bloedvoorraad in Vlaanderen onder druk komt te staan. Het is in het belang van onze volksgezondheid dat alle geplande bloedinzamelmomenten kunnen blijven doorgaan.”

Ben je gezond, kom doneren

We vragen dus klaar en duidelijk aan alle donoren die zich fit en gezond voelen om een geplande komst naar een donorcentrum of mobiele bloedinzameling NIET af te zeggen. Daar is immers geen reden toe. “Het personeel van de ziekenhuizen in ons land zal zijn handen vol hebben met de behandeling van patiënten. Laten we er samen voor zorgen dat ze zich geen zorgen hoeven te maken over de beschikbaarheid van bloedproducten”, aldus Tassignon.
 

Coronavirus COVID-19 duikt op in ons land: wat moet je weten?

Het coronavirus COVID-19 brak eind vorig jaar uit in de regio Wuhan in China. Ondertussen heeft het virus zich verspreid in andere landen, waaronder ook het onze. Er is voorlopig geen reden tot paniek, maar we moeten wel enkele voorzorgsmaatregelen in acht nemen.

Ga de verspreiding van het coronavirus tegen

Om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk tegen te gaan, raden we aan de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie en de Belgische Overheid te volgen. Deze kan je terugvinden op https://www.info-coronavirus.be/nl/.

Het toepassen van goede handhygiëne blijft het allerbelangrijkst. Hieronder vind je ons stappenplan terug van hoe je best je handen wast. De voorkeur gaat altijd uit naar water en zeep. Gebruik alcoholgels, met minimum 70% ethanol, indien water en zeep niet voorhanden zijn.

Naast het regelmatig en grondig wassen van je handen, zijn er nog andere tips die we graag voor je oplijsten:

 • Moet je hoesten? Doe dat in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van je elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes bij het niezen of snuiten en gooi ze weg in een afsluitbare vuilbak.
 • Vermijd om handen en kussen te geven.
 • Blijf zeker thuis als je ziek bent. En neem telefonisch contact op met je huisarts.
 • Vermijd zelf nauw contact met zieke personen.
 • Probeer je gezicht zo weinig mogelijk aan te raken met je handen.
 • Hou 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Vanaf 4 mei is het aangeraden om in specifieke situaties een mondmasker te dragen. Lees hier meer over het dragen van zo'n mondmasker.

Impact coronavirus op bloedinzamelingen?

Op dit moment heeft de aanwezigheid van het coronavirus in ons land nog geen impact op de activiteiten van onze organisatie. Dat wil zeggen dat alle activiteiten blijven doorgaan zoals gepland en dat ook de bloedinzamelingen gewoon doorgaan. Donoren willen we graag oproepen hun geplande bloed-, plasma- of bloedplaatjesgift niet te annuleren. Jullie giften blijven nodig om de bloedvoorraad op peil te houden. Aangezien er voorlopig geen bewijs is dat het coronavirus kan overgedragen worden via bloed, is zowel doneren als ontvangen van bloedproducten volledig veilig. In onze donorcentra en op de mobiele bloedinzamelingen besteden we extra aandacht aan handhygiëne voor vrijwilligers, donoren en personeel. Het afnamepersoneel wordt gevraagd hun handen na elke donatie grondig te ontsmetten. Donoren die ziek zijn of zich niet goed voelen, vragen we - zoals steeds - om thuis te blijven.

Onze vrijwilligers staan altijd klaar om logistiek te ondersteunen bij rampen, extra ziekenwagens te voorzien of opvang van grote groepen getroffen personen te organiseren. We onderzoeken zelf momenteel de mogelijke inzetscenario’s en brengen zo in kaart welke voorbereidingen wij hiervoor moeten treffen. Zo kunnen we snel reageren wanneer we van de overheid een opdracht krijgen.

Mochten er in de toekomst richtlijnen volgen of beslissingen genomen worden waardoor er wél impact is op de werking van onze organisatie, informeren we hier tijdig over.

Tot slot willen we iedereen aanraden niet te panikeren, de preventieve richtlijnen op te volgen en de website van de overheid te raadplegen bij vragen.

Gift Nestlé

Nestlé in België helpt het Belgische Rode Kruis in de strijd tegen het coronavirus. Elke gift die jij geeft, verdubbelt Nestlé (1 € gestort = 1€ gestort door Nestlé).  Hartelijk dank voor je steun, je vrijgevigheid en je bijdrage.

Nestlé Belgilux SA verbindt zich ertoe om alle donaties t.e.m. 15 mei 2020 te verdubbelen voor een totaalbedrag van maximaal 100.000 € aan het Belgische Rode Kruis.

Schenk je dit jaar 40 euro of meer? Dan ontvang je volgend jaar een fiscaal attest en krijg je 45% van je gift terug via je belastingaangifte.

Mondmaskers

De Nationale Veiligheidsraad besliste op vrijdag 24 april dat het dragen van (stoffen) mondmaskers een belangrijke rol zal spelen bij de versoepeling van de coronamaatregelen vanaf 4 mei. Zo zal het dragen van een mondmasker vanaf die dag verplicht worden in bepaalde omstandigheden:

 • op het openbaar vervoer en dit vanaf 12 jaar;
 • op de werkvloer indien de fysieke afstand niet gegarandeerd kan worden;
 • in scholen voor kinderen vanaf 12 jaar en voor het personeel;
 • ...

Hieronder bieden we je heel wat extra info over het gebruik van mondmaskers, maar first things first ... heb je nog geen eigen exemplaar? Dan is het niet zo heel moeilijk om er zelf eentje te (laten) maken. Op www.maakjemondmasker.be vind je een patroon terug dat goedgekeurd werd door FOD Volksgezondheid, Steven Van Gucht en Marc Van Ranst.

Download het patroon

1. Hoe zet je een mondmasker correct op en af?

Download deze affiche

2. Waarom raden we een mondmasker aan?

3. Wanneer draag je een mondmasker?

4. Hoe bewaar je een mondmasker?

The 1895 Wave for Support

De leden van 1895 Official Belgian Fan Club hebben het Rode Kruis gekozen als goed doel voor hun 1895 Wave For Support. Doe hier vrijblijvend een schenking!

The members of 1895 Official Belgian Fan Club have chosen the Red Cross as the charity for its 1895 Wave For Support. Make your donation here!

Schenk je dit jaar 40 euro of meer? Dan ontvang je volgend jaar een fiscaal attest en krijg je 45% van je gift terug via je belastingaangifte.

test online eerste hulp

Gift ExxonMobil

Steun samen met ExxonMobil het Rode Kruis. Elk bedrag helpt.

Met jouw gift kunnen de vrijwilligers van het Rode Kruis de strijd tegen het Covid-19 virus verder zetten en de verspreiding ervan tegengaan.

Support the Red Cross with ExxonMobil. Any amount helps.

Volunteers of the Red Cross can fight against the Covid-19 virus and prevent the spread of it with the help of your donation.

Schenk je dit jaar 40 euro of meer? Dan ontvang je volgend jaar een fiscaal attest en krijg je 45% van je gift terug via je belastingaangifte.

Gift Ingenico

Steun samen met Ingenico het Rode Kruis. Elk bedrag helpt.

Met jouw gift kunnen de vrijwilligers van het Rode Kruis de strijd tegen het Covid-19 virus verder zetten en de verspreiding ervan tegengaan.

Support the Red Cross with Ingenico. Any amount helps.

Volunteers of the Red Cross can fight against the Covid-19 virus and prevent the spread of it with the help of your donation.

Schenk je dit jaar 40 euro of meer? Dan ontvang je volgend jaar een fiscaal attest en krijg je 45% van je gift terug via je belastingaangifte.

Dít kan je doen vanachter je scherm

Begin maart dook het coronavirus (COVID-19) op in ons land. De impact laat zich duidelijk voelen op onze samenleving en beheerst ons leven nog altijd. Maar ook al moeten we binnen blijven, toch kunnen we íets doen. Ontdek het hier.

Verspreid onze tips

Zorg goed voor jezelf én elkaar in deze moeilijke periode. Lees onze concrete tips om op een gezonde manier om te gaan met deze crisis en deel ze met je omgeving.

Lees en verspreid onze tips

 

Eerste hulp in tijden van corona

Onze eerstehulpopleidingen zijn voorlopig geannuleerd, maar ondertussen kan je thuis verder eerstehulptechnieken oefenen. Dit kan op twee manieren:

 • Via onze gratis app 'Eerste hulp - Rode Kruis' is iedereen in staat om thuis zelf de basis van eerste hulp te leren of om in geval van nood op te zoeken wat er moet gebeuren.
 • In onze gratis online eerstehulpcursus leren we je de basis van eerste hulp aan en hoe je moet reageren in een noodsituatie. Je leert de situatie veilig te benaderen, de toestand te beoordelen, gespecialiseerde hulp te verwittigen en eerste hulp te verlenen bij bloedingen, huidwonden en brandwonden. Kortom, je leert de belangrijkste stappen om bij veel voorkomende eerstehulpsituaties te kunnen helpen!  
Download de app eerste hulp Volg een online eerstehulpcursus


Let op, de coronacrisis zorgt voor nieuwe eerstehulprichtlijnen. Helpen kan nog steeds wanneer iemand dringend hulp nodig heeft, maar de veiligheid van de hulpverlener heeft prioriteit. Lees hier hoe je eerste hulp toedient of reanimeert in tijden van corona.

Maak je eigen mondmasker

De Nationale Veiligheidsraad besliste op vrijdag 24 april dat het dragen van (stoffen) mondmaskers een belangrijke rol zal spelen bij de versoepeling van de coronamaatregelen vanaf 4 mei. Zo zal het dragen van een mondmasker vanaf die dag verplicht worden in bepaalde omstandigheden. Hier bieden we je heel wat extra info over het gebruik van mondmaskers, maar first things first ... heb je nog geen eigen exemplaar? Dan is het niet zo heel moeilijk om er zelf eentje te (laten) maken. Op www.maakjemondmasker.be vind je een patroon terug dat goedgekeurd werd door FOD Volksgezondheid, Steven Van Gucht en Marc Van Ranst.

Download het patroon

 

Kom in actie tegen corona!

Wil je zelf een leuke actie organiseren om onze vrijwilligers te steunen die tijdens deze crisis volop de strijd aangaan? Heb je een leuk of creatief idee om geld in te zamelen? Super! 

Registreer hier je actie tegen corona

 

Word ambassadeur en deel onze boodschap

Als ambassadeur kan je ons helpen onze boodschap nóg meer zichtbaarheid te geven. In deze moeilijke en emotionele tijden is dat meer dan ooit nodig. Via sociale media kan je snel heel wat mensen bereiken, informeren én activeren.

Word online ambassadeur

 

Al spelenderwijs omgaan met deze crisis

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan zijn we verplicht om thuis te blijven. Tijd die we best op een leuke en educatieve manier invullen. Voor de mama's en papa's hebben we alvast enkele leuke spelletjes om je kinderen al spelenderwijs deze crisis te laten doorkomen.

 

Op zoek naar meer educatieve spelletjes? Ontdek ze op www.jeugdrodekruis.be.

Vaak gestelde vragen

We begrijpen dat jullie met vragen zitten, onder andere over onze bloedinzamelingen. Hier verzamelen we de meest gestelde vragen én de correcte antwoorden erop.

Gaan de mobiele bloedinzamelingen in mijn buurt nog door?

Bloed blijft elke dag nodig. Hier vind je alle locaties waar bloedinzamelingen doorgaan. 

Het is verplicht om vooraf een afspraak te maken om bloed te geven. Dit kan via donorportaal.rodekruis.be of via het gratis nummer 0800 777 00 (ma tem do: 9u tot 20u // vrij: 9u tot 18u // zat: 11u tot 18u).

Moet ik een afspraak maken om te doneren?

Maak altijd een afspraak om te doneren. Ook voor de mobiele bloedinzamelingen is het verplicht om een afspraak te maken. Dit kan telkens via donorportaal.rodekruis.be of via het gratis nummer 0800 777 00 (ma tem do: 9u tot 20u // vrij: 9u tot 18u // zat: 11u tot 18u).

❗ Opgelet, afspraken zijn persoonlijk en op naam. Komt je beste vriendin, partner of collega samen met jou doneren? Boek dan zeker voor iedereen afzonderlijk een afspraak om de nodige bedjes te reserveren.

Is het nog nodig dat ik bloed geef?

Bloed blijft absoluut nodig. We vragen dus om zeker te komen doneren en je donatie niet uit te stellen. Maak nu al een afspraak om bloed te komen geven op de volgende bloedinzameling of in een donorcentrum in jouw buurt.

Je bent ook meer dan welkom om plasma te geven in onze donorcentra. De vraag naar plasma daalt niet.

Is bloed geven nu wel veilig?

De veiligheid van onze donoren is altijd een topprioriteit, en dat is nu niet anders. Het spreekt voor zich dat onze medewerkers alle hygiëne- en voorzorgsmaatregelen nauwkeurig opvolgen. 

Hiervoor nemen we verschillende maatregelen

 • Toepassing van strikte hand- en hoesthygiëne bij medewerkers en donoren.

 • Naleving van afstandsmaatregel van minstens 1,5 meter tussen verschillende personen.

 • Het is verplicht om vooraf een afspraak te maken om bloed te geven. Dit kan via donorportaal.rodekruis.be of via het gratis nummer 0800 777 00 (ma tem do: 9u tot 20u // vrij: 9u tot 18u // zat: 11u tot 18u). De bevestigingsmail voor je afspraak geldt als legitimatie voor je verplaatsing.

 • Breng een eigen balpen mee om de medische vragenlijst in te vullen! Zo beperken we het fysieke contact tussen onze donoren en medewerkers/vrijwilligers nog meer en verloopt je registratie dus extra veilig. Een eigen balpen vergeten? Geen nood, onze medewerkers ontsmetten ieder exemplaar na registratie grondig voor de volgende donor. 

 • In het belang van jouw en onze veiligheid op de bloedinzameling en in de donorcentra vragen wij je een eigen mondmasker te dragen. Wanneer je geen mondmasker draagt, kan je de bloedinzameling of het donorcentrum niet betreden (ook niet wanneer je beschikt over een attest van je huisarts). Een mondmasker met ventiel niet is toegestaan. In dat geval krijg je een chirurgisch masker aangeboden.

 • Zowel op onze mobiele collectes als in onze donorcentra wordt de social distancing gehandhaafd, zodat jouw bloedafname in veilige en hygiënische omstandigheden verloopt.
 • Ben je >48u naar het buitenland geweest? Dan kan je 17 dagen niet doneren vanaf de dag van terugkeer als de zelfevaluatie van het Passagier Lokalisatie Formulier een hoge risicoscore gaf.

 • Wanneer je de laatste 14 dagen symptomen die kunnen wijzen op een COVID-19 infectie vragen we om niet naar de collecteplaats te komen.

  • Frequente symptomen van COVID-19 infectie zijn:

   • Koorts (soms beperkt tot een lichte verhoging van temperatuur)

   • Hoest (zowel droge hoest als ophoesten van fluimen soms met bloed)

   • Kortademigheid

  • Minder frequente symptomen zijn:
   • Moeheid, algemene malaise, spierpijn, pijn aan de ogen
   • Gastrointestinale symptomen zoals misselijkheid en diarree
   • Geur- en/of smaakverlies
   • Verkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn
   • Huidletsels aan teen- of vingertoppen

 • Krijg je koorts, word je kortademig of krijg je een hoest binnen de 14 dagen na de donatie, laat het ons dan weten via

  https://www.rodekruis.be/wat-kan-jij-doen/geef-bloed-of-plasma/goeie-vraag/vragen-na-de-donatie/ziekte-pijn-of-irritatie-melden/

 • Er is tot op heden nog voor geen enkel respiratoir virus, inclusief coronavirussen en het griepvirus, aangetoond dat het overdragen kan worden via bloed. Bloed geven én krijgen is dus veilig.

COVID-19 is een nieuwe stam van het coronavirus dus het is niet mogelijk om nu al grootschalige onderzoeken te verrichten om sluitende bewijzen te formuleren. Om het virus te kunnen overdragen via transfusie, moet het in je bloed aanwezig zijn. Voorlopig werd bij asymptomatische patiënten het virus niet aangetoond in het bloed waardoor deze mensen het virus niet kunnen overdragen via hun bloedproducten. Enkel bij patiënten met symptomen kon het virus soms teruggevonden worden, al was dit meestal in zeer beperkte hoeveelheden die geen aanleiding zouden geven tot besmetting bij de ontvanger. Aangezien we iedereen die ziek is – zoals altijd – vragen niet te komen doneren, is er sowieso geen enkel probleem met de veiligheid van transfusies. Bovendien is er tot op heden nog voor geen enkel respiratoir virus, inclusief coronavirussen en het griepvirus, aangetoond dat het kan overgedragen worden via bloed. We kunnen dus besluiten dat bloed geven én krijgen veilig is.

Mag ik doneren na vaccinatie tegen COVID-19?

In tegenstelling tot het traditionele griepvaccin zal je na het krijgen van een coronavaccin tijdelijk niet doneren. Dat uitstel is afhankelijk van het merk en of je symptomen ontwikkelt na je vaccinatie.

Lees hier de meest recente info

Moet ik een mondmasker dragen wanneer ik kom doneren?

In het belang van jouw en onze veiligheid op de bloedinzameling en in de donorcentra vragen wij je een chirurgisch mondmasker te dragen. Wanneer je geen mondmasker draagt kan je de bloedinzameling of het donorcentrum niet betreden (ook niet wanneer je beschikt over een attest van je huisarts). Een mondmasker met ventiel niet is toegestaan. In dat geval krijg je een chirurgisch masker aangeboden.

Mag ik bloed geven?

Als je twijfelt of je mag donoren: doorloop dan zeker onze online donorzelftest even op www.rodekruis.be/donorzelftest. Heb je daarna nog vragen of twijfels? Neem dan contact op met het medisch secretariaat op medischsecretariaat.gent@rodekruis.be of 09 244 56 65 voor donatie in Oost- of West-Vlaanderen. Voor donatie in Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant kan je terecht op medischsecretariaat.mechelen@rodekruis.be of 015 44 57 44.

Ik ben ziek geweest/had een verkoudheid. Mag ik nu doneren?

Ik heb recent wat lichte klachten gehad van de bovenste luchtwegen (zoals bijvoorbeeld snotteren en/of hoesten en/of keelpijn), mag ik geven?

Neen, we vragen - zoals standaard na infectieklachten - minstens 2 weken geen enkele donatie te doen als u één van deze klachten had (dit te tellen vanaf het moment dat u volledig hersteld bent, namelijk zowel klachtenvrij als medicatievrij). Dit zal voor sommige klachten wat strenger zijn dan u gewoon bent maar we kunnen momenteel geen enkel risico nemen daar de minste klacht op een mogelijke COVID-19 besmetting kan wijzen en hanteren dan ook de uitsteltermijn van 2 weken zoals standaard na een infectieziekte.

Ik ben recent grieperig geweest maar heb geen bevestigde COVID-19 diagnose, wanneer mag ik terug geven?

We vragen - zoals standaard na infectieklachten - minstens 2 weken geen enkele donatie te doen (dit te tellen vanaf het moment dat u volledig hersteld bent, namelijk zowel klachtenvrij als medicatievrij).

Ik heb recent een infectie gehad ter hoogte van mijn bovenste luchtwegen (zoals bijvoorbeeld koorts, snotteren, hoesten, keelpijn, bronchitis, longontsteking,…) maar heb geen bevestigde COVID-19 diagnose, wanneer mag ik terug geven?

We vragen - zoals standaard na infectieklachten - minstens 2 weken geen enkele donatie te doen (dit te tellen vanaf het moment dat u volledig hersteld bent, namelijk zowel klachtenvrij als medicatievrij).

Ik heb zelf een bevestigde COVID-19 diagnose gehad, wanneer mag ik terug geven?

Hoewel er geen aanwijzingen zijn dat het onderliggend virus via bloed kan overgedragen worden, vragen we veiligheidshalve minstens14 dagen geen enkele donatie te doen (dit te tellen vanaf het moment dat u volledig hersteld bent, namelijk zowel klachtenvrij als medicatievrij). 

Wordt mijn bloed gebruikt voor onderzoek naar COVID-19?

Sinds 30 maart bezorgen we elke 2 weken reststalen van bloeddonaties aan Sciensano. Zij onderzoeken of bloeddonoren antistoffen hebben tegen het coronavirus om zo een beeld te krijgen van de verspreiding van het virus binnen de Belgische bevolking. 

Als donor worden de individuele testresultaten echter niet meegedeeld. De testresultaten zijn niet betekenisvol voor de individuele gezondheidstoestand van de donor, omdat er een tijdsinterval is van enkele weken tussen donatie en de beschikbaarheid van het resultaat en omdat het nog onduidelijk is of antistoffen aantonen dat je beschermd bent tegen de infectie. De algemene bevindingen van deze studie kan je terugvinden op de website van Sciensano.

Ik ben in contact geweest met een zieke. Mag ik nu nog doneren?

Ik ben zelf niet ziek, maar ben in nauw contact geweest met iemand die ziek is (zoals bijvoorbeeld onder 1 dak wonen), mag ik geven?

Neen, we vragen na nauw contact met iemand die ziek is (grieperig en/of koorts en/of snotteren en/of hoesten en/of keelpijn en/of algemeen onwel zijn en/of braken, diarree) dat het laatste contact met deze persoon 14 dagen geleden is (of deze persoon 14 dagen volledig hersteld is).

Uitzondering: indien de zieke persoon jonger is dan 12 jaar, en enkel last heeft van verkoudheidsklachten (verstopte neus / neusloop eventueel met niezen of kuchje) zonder koorts van ≥38, zonder geur- of smaakverlies, zonder hoest of ademhalingsmoeilijkheden, zonder spierpijn/vermoeidheid/keelpijn/hoofdpijn/gebrek aan eetlust, is er geen uitstel van toepassing na nauw contact, zolang je zelf geen symptomen ontwikkelt. 

Als de zieke persoon een bevestigde COVID-19 diagnose heeft én je contact met deze persoon was langer dan 15 minuten, op minder dan 1,5m en zonder mondmasker, dan moet je 17 dagen na het laatste contact (of na volledige genezing van de persoon) wachten om bloed, plasma of bloedplaatjes te doneren. 

Ik ben in contact geweest met iemand met een bevestigde COVID-19 diagnose, maar heb zelf geen enkele klacht, mag ik geven?

We vragen mensen die langer dan 15 minuten, op minder dan 1,5 meter en zonder mondmasker in contact zijn geweest met iemand met een bevestigde COVID-19 diagnose om minstens 17 dagen geen enkele donatie te doen na het laatste contact met deze persoon (of tot deze persoon 17 dagen volledig hersteld is).

Deze contactmaatregelen gelden niet voor zorgverleners met volgens activiteit gepast gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM).

Mag ik mijn kinderen meenemen naar een bloedinzameling?

Vanaf 6 september 2021 mogen kinderen weer meegebracht worden naar een bloedinzameling. 

Gaat het Rode Kruisfeest dit jaar nog door in Walibi?

Normaal gezien trokken we op 9 en 10 mei 2020 met z’n allen naar Walibi voor een dag vol pretparkpret, maar gezien de huidige pandemie besliste de directie van Rode Kruis-Vlaanderen om het feest uit te stellen naar 2021.

Lees hier alles over de Rode Kruis-Vlaanderen Dag in 2021.

Mijn bioscoopticket of ticket voor Bobbejaanland, Plopsaland, Walibi, Technopolis of Zoo/Planckendael (gespaard met de dank-u-bonnetjes na donatie) vervalt binnenkort. Gezien de huidige maatregelen kan ik deze niet meer gebruiken voordat de vervaldatum verstreken is. Worden deze tickets omgeruild?

We hebben contact opgenomen met alle bioscopen en met Technopolis. Ze voorzien allemaal een gepaste oplossing.

 • Bobbejaanland: ongebruikte tickets/barcodes voor seizoen 2020 worden automatisch verlengd tot 31/07/2021. Je ont-vangt geen nieuw ticket, het bestaande ticket kan opnieuw worden ingezet voor 31/07/2021. Je dient wel opnieuw een bezoekdatum te reserveren.
 • Technopolis: bezorg je verlopen voucher aan Technopolis, zij ruilen dit om in een nieuw exemplaar.
 • Kinepolis:

  de geldigheidsduur van Kinepolis bioscoopvouchers worden automatisch verlengd.

  Vervaldatum op je ticket:

  30/09/2020

  Nieuwe geldigheidsdatum:

  31/01/2022

  31/10/2020

  31/01/2022

  31/12/2020

  31/01/2022

  28/02/2021

  28/02/2022

  31/03/2021

  31/03/2022

  31/08/2021

  30/04/2022

   

 • UGC: vouchers met geldigheidsdatum tussen 31 oktober 2020 en 30 juni 2021 worden verlengd tot 30 september 2021.
 • Tickets van Cityscoop Roeselare: Alle filmcheques die in 2020 en in de sluitingsperiode van 2021 vervallen zijn worden automatisch verlengd tot eind maart 2022.
 • Euroscoop/Siniscoop: Alle vouchers / giftcards waarvan de geldigheidsdatum is verlopen tussen 14/03/2020 en 30/11/2021 worden automatisch verlengd tot 30/11/2021. Deze bioscopen zijn overgenomen door Pathé, maar de Euroscoop/Siniscoop-tickets zijn geldig tot en met de vermelde datum hierboven.
 • Studio Geel: Betaalde geschenkbonnen die vervallen zijn tijdens de corona-sluiting zullen na de heropening van Studio Geel steeds aanvaard worden.
 • Zoo/planckendael: alle tickets die verviellen tussen 31/10/2020 en 31/12/2020 werden automatisch verlengd tot 30/06/2021.
 •  Walibi:

  alle tickets, aangekocht sinds januari 2020, worden automatisch verlengd tot 07/11/2021. Om toegang te krijgen tot het park surf je naar de website van Walibi om daar je datum van bezoek te registreren. Nadien annuleren of wijzigen is niet mogelijk. 
  Walibi werd getroffen door de watersnood. Walibi zal de deuren begin oktober weer openen, nét op tijd voor het Halloweenseizoen. Alle ongebruikte tickets aangekocht tot en met 15 juli 2021 worden automatisch verlengd tot en met 30 september 2022. 

   

 • Plopsaland De Panne: Vragen en antwoorden over jouw bezoek aan Plopsaland De Panne | Plopsaland De Panne

  Alle tickets met een beperkte geldigheid die vervielen tussen 13 maart 2020 en 7 mei 2021 kunnen ingeruild worden voor een bezoek aan Plopsaland De Panne tot en met 27 oktober 2021. Je moet je bezoek wel op voorhand online reserveren. Vragen en antwoorden over jouw bezoek aan Plopsaland De Panne | Plopsaland De Panne

 • Veilig naar Plopsaqua De Panne: vragen en antwoorden | Plopsaqua De Panne

  Alle tickets met een beperkte geldigheid met een vervaldatum die binnen de sluitingsperiode valt, kunnen ingeruild worden voor een bezoek aan Plopsaqua De Panne tot en met 31 december 2021. Je moet je bezoek wel op voorhand online reserveren.

 • Plopsa Indoor Hasselt: Vragen en antwoorden over jouw reservatie, ticket of abonnement | Plopsa Indoor Hasselt

  Alle tickets met een beperkte geldig-heid met een vervaldatum die binnen de sluitingsperiode valt, kunnen ingeruild worden voor een bezoek aan Plopsa Indoor Hasselt tot en met 31 december 2021. Je moet je be-zoek wel op voorhand online reserveren.

Ik heb een rond aantal giften bereikt. Heb ik nog steeds recht op een extra attentie?

Het uitdelen van attenties werd tijdelijk stopgezet maar sinds 29 juni gaan ze opnieuw mee op collecte en zijn ze opnieuw beschikbaar in onze donorcentra. Had jij in tussentijd gehuldigd moeten worden voor een rond aantal giften? Vraag ernaar bij je volgende gift, onze collega’s overhandigen het je graag dan.

Zamelen jullie geld in om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 tegen te gaan?

Onze ambassadeurs voor fondsenwerving zamelen momenteel geld in voor onze inzet tijdens de coronaciris, het nodige materiaal en gepaste opleidingen hiervoor.  Je herkent onze wervers aan hun rode kledij en identificatiebadge van het Rode Kruis. Onze wervers hebben ook altijd een mondmasker bij de hand en zetten dit ook op wanneer ze geen anderhalve meter afstand kunnen houden tijdens het gesprek. Onze wervers vragen nooit om een cash gift! Hoe en waarom onze organisatie fondsen werft lees je hier.

Ben je aangesproken en heb je vragen of opmerkingen bij het gesprek?  Contacteer ons via contact@rodekruis.be of op 015/443.443.

Doe een gift

Onze vrijwilligers helpen kwetsbare mensen in nood. Elke dag opnieuw. Ook tijdens deze coronacrisis. Met jouw gift kunnen ze helpen waar nodig, op de best mogelijke manier.

Hoe wij helpen in de strijd tegen COVID-19

Enkele maanden geleden dook het virus COVID-19 ook op in ons land. Deze crisis laat zich duidelijk voelen op onze samenleving en beheerst intussen ons leven. Het ziekenhuispersoneel heeft de handen vol en krijgt het in deze tijd zwaar te verduren. Hun inzet in deze moeilijke omstandigheden is bewonderenswaardig. Maar de zorgsector staat er niet alleen voor. Zij kunnen rekenen op ondersteuning van onze vrijwilligers. Want in deze moeilijke tijden staan ook zij opnieuw klaar om te helpen waar het kan in deze strijd. Want samen kunnen we de verspreiding van het virus tegengaan. Dat is nu meer dan ooit belangrijk.

Het Rode Kruis helpt helpen tijdens deze crisis

Vervoeren van patiënten door onze ziekenwagens

Onze vrijwilligers helpen bij het vervoeren van patiënten die mogelijk besmet zijn met COVID-19. De ziekenwagens van het Rode Kruis worden ingezet om de noodcentrale van de 112 te ontlasten. Het vervoeren van patiënten naar de ziekenhuizen gebeurt in strikt veilige omstandigheden. Marc, vrijwilliger Rode Kruis-Roosdaal, staat 24/7 klaar om alles in goede banen te leiden.

Ik stuur niemand de baan op zonder zijn persoonlijke beschermingsmiddelen. Dat gaat van isolatieschorten, handschoenen, mondmaskers, veiligheidsbrillen tot alcoholgels.

Marc

Afdelingsverantwoordelijke hulpdienst Rode Kruis-Roosdaal

Logistieke ondersteuning in woonzorgcentra en ziekenhuizen

Meer dan 4.500 crisisvrijwiligers en 5.000 hulpdienstvrijwilligers worden ingeschakeld in de woonzorgsector. Zij steken het zorgpersoneel in woonzorgcentra en andere instellingen een handje toe, denk aan bedden opmaken, koffie, thee en maaltijden uitdelen, kranten bedelen … Dat is een grote hulp voor het zorgpersoneel, dat zich kan focussen op de essentiële zorg van de bewoners.

  

Ondersteuning telefooncentrale door DSI

De psychosociale impact van de genomen maatregelen zijn niet te onderschatten. Ter ondersteuning van het infonummer 0800 14 689 – opgericht door de overheid – helpt onze dienst Dringende Sociale Interventie vragen ivm de coronacrisis mee te beantwoorden.

"Onze job is nooit direct iets oplossen. Het is vooral heel goed luisteren."

Lees het verhaal van DSI-vrijwilliger Petra

 

Bedeling van mondmaskers aan thuis-werkgevers

Vrijwilligers bedelen over heel Vlaanderen zo'n 2.500 pakketten met mondmaskers. Deze zijn bedoeld voor personen met een handicap die thuis wonen en assistentie krijgen. Hun zorgverlenende assistenten kunnen op deze manier beschermd worden tegen een mogelijke besmetting met het coronavirus.

 

Mondmasker dragen: waarom, wanneer en hoe?

Vanaf begin mei zijn mondmaskers op sommige plaatsen verplicht. Waarom raden we een mondmasker aan? Hoe draag je het en wanneer? Hoeveel keer moet je het wassen en op hoeveel graden? Al jouw vragen beantwoorden we met tips en filmpjes.

Bekijk de tips over mondmaskers

 

Plasma inzamelen voor behandeling van COVID-19

Vanaf 15 april starten we met het inzamelen van plasma van genezen, mannelijke coronapatiënten. Het plasma zal gebruikt worden voor wetenschappelijke studies waarbij onderzocht wordt of de antistoffen in dat plasma zieke coronapatiënten kunnen helpen.

Registreer je hier als plasmadonor

 

Testen van patiënten door onze labo’s

De ziekenhuislaboratoria draaien deze dagen op volle toeren. Om hen te ondersteunen hielp onze organisatie van maart tot oktober mee bij het testen van patiënten op COVID-19. Het gaat hierbij om neus- en keelstalen die ziekenhuizen afnemen van patiënten die mogelijk besmet zijn met het coronavirus, geen bloedstalen. Hierdoor kunnen ziekenhuislaboratoria zich concentreren op andere belangrijke taken. Lees hier meer over de ondersteuning door ons Centraal Donorlaboratorium (CELA).

 

Testen van bloed op antistoffen tegen coronavirus

We werken mee aan een grootschalig onderzoek van Sciensano rond COVID-19, waarbij we bloedstalen van donoren testen op de aanwezigheid van antistoffen tegen het virus. Zo krijgen we meer inzicht in de weerstand die mensen ontwikkelen tegen het virus en proberen we het effectieve aantal besmettingen in Vlaanderen in kaart te brengen. 

 

Wereldwijde strijd tegen corona

We zetten alles op alles om de verdere verspreiding van het coronavirus in Afrika tegen te gaan. Om de dreigende humanitaire ramp op het Afrikaanse continent af te wenden, maakten we onmiddellijk 300.000 euro én 140.000 extra vrij uit ons noodhulpfonds maar roepen we ook op tot financiële steun. De focus ligt in deze fase op het informeren van burgers over het gevaar van het virus en hoe men verdere verspreiding ervan kan inperken.

"Het is dit vroegtijdig optreden dat levens redt. Een grootschalige uitbraak van het coronavirus in landen waar de gezondheidszorg niet opgewassen is tegen een groot aantal patiënten dat opgevangen moet worden, is wat we absoluut moeten vermijden."

Doe een gift

Delen van nuttige tips en informatie

In deze crisistijd is het van belang om goed voor jezelf én voor elkaar te (blijven) zorgen. Want het is begrijpelijk dat deze ongewone situatie heel wat emoties losmaakt. De impact op ons dagelijkse leven is niet te onderschatten. Daarom delen we nuttige tips en informatie hoe je jezelf en de mensen rondom jou kan beschermen in deze moeilijke periode. Draag zorg voor jezelf en elkaar!

Concrete tips om op een gezonde manier om te gaan met deze crisis

Impact op onze werking en activiteiten


De maatregelen in de strijd tegen COVID-19 hebben ook invloed op onze werking. Onze activiteiten gaan vaak gepaard met sociaal of fysiek contact, terwijl de huidige richtlijnen net oproepen tot social distancing.

Bloed geven

Zowat alles in België is gesloten, maar onze bloedinzamelingen niet. Bloed geven is nog steeds mogelijk en moet dat ook altijd blijven om de bloedvoorraad op peil te houden.

De communicatie van de regering over het sluiten van nagenoeg alle openbare aangelegenheden kan de indruk wekken dat er ook geen bloedinzamelingen meer plaatsvinden. Het tegendeel is waar: we moeten onze donoren nú mobiliseren om bloed te blijven geven. De gevolgen – een land dat zonder bloed dreigt te vallen – kunnen desastreus zijn.

Philippe Vandekerckhove

CEO Rode Kruis-Vlaanderen

Bloed blijft van levensbelang voor slachtoffers van zware verkeersongevallen of mensen die chemotherapie krijgen bijvoorbeeld. De veiligheid van onze donoren is altijd een topprioriteit, en dat is nu niet anders. Het spreekt voor zich dat onze medewerkers alle hygiëne- en voorzorgsmaatregelen nauwkeurig opvolgen.

Check hier waar en wanneer je bloed kan geven


Sociale activiteiten

 • Aangepaste vakanties: alle vakanties tot 1 september worden geannuleerd. Vakantiegasten worden hiervan op de hoogte gebracht.

 • Zorgbib: aangezien mensen in de doelgroep van Zorgbib tot een risicogroep behoren en de locaties waar wij uitleenpunten organiseren tot de risico-locaties behoren, hebben wij besloten om alle geplande bezoeken en activiteiten in het kader van Zorgbib en Zorgibib-aan-huis tot minstens 18 mei te annuleren.

 • Jeugd Rode Kruis: aangezien kinderen het virus gemakkelijk en snel kunnen verspreiden (hoewel ze zelf minder ernstige symptomen ontwikkelen), hebben wij besloten om alle geplande activiteiten voor kinderen van Jeugd Rode Kruis, inclusief meerdaagse activiteiten tot nader order te annuleren. We wachten hier op een beslissing van de overheid wanneer deze terug kunnen plaatsvinden.


Eerstehulpopleidingen

We annuleren alle opleidingen (cursussen, themalessen,…) eerste hulp voor de bevolking die gepland zijn tot minstens 31 augustus 2020. De maatregel betreft alle lessen eerste hulp aan bevolking, zowel voor kinderen, jongeren als volwassenen. Dit betekent dat alle geplande cursussen bij onze lokale afdelingen, scholen en bedrijven tot dan niet zullen plaatsvinden. 

Ondertussen kan je thuis al eerstehulptechnieken oefenen via onze online eerstehulpcursus. Of download onze  app Eerste Hulp.

Download hier de app Eerste Hulp


Opvangcentra

Onze opvangcentra voor verzoekers om internationale bescherming gaan niet in totale lockdown. Wel worden ook daar extra maatregelen getroffen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Zo zijn bijvoorbeeld alle binnenhuisactiviteiten afgeschaft en krijgen alle bewoners de regels van social distancing individueel uitgelegd. Buitenactiviteiten kunnen enkel doorgaan indien ze in overeenstemming zijn met de regels van sociale afstand en niet tegen het samenscholingsverbod ingaan.


Fondsenwerving op straat en via telefoon

Het Rode Kruis is afhankelijk van de financiële steun van de bevolking. Wij werken hiervoor onder andere samen met externe fondsenwervers. Onze fondsenwerving via telefoon gaat nog steeds door. We bellen gekende schenkers uit het verleden op om ons opnieuw te steunen met een maandelijkse gift of hun maandelijkse steun te verhogen.

Bij het begin van de coronacrisis werd besloten om alle fondsenwerving via directe dialoog (straat- en deur-aan-deurwerving) op te schorten. Sinds 10 juli zijn wij echter heropgestart met externe wervers. Onze wervers hebben ook altijd een mondmasker bij de hand en zetten dit ook op wanneer ze geen anderhalve meter afstand kunnen houden tijdens het gesprek.

Je kan ons ook steunen met een online gift. Want ook in deze crisistijden blijft onze humanitaire werking meer dan ooit noodzakelijk. Jij helpt ons helpen!

Doe een gift

Factcheck

We horen en lezen veel nieuws tijdens deze coronacrisis. Maar is al dat nieuws wel correct? Hebben mensen met een bepaalde bloedgroep bijvoorbeeld meer kans om het virus op te lopen dan mensen met een andere bloedgroep? Wij checken op basis van wetenschappelijk onderzoek een aantal geruchten en zoeken uit of het om fabeltjes of echt nieuws gaat. 

26/10/20 - Verliezen asymptomatische covid-patiënten hun antilichamen sneller?

Vandaag verscheen in verschillende media het bericht dat personen die COVID-19 asymptomatisch doormaakten, hun antilichamen sneller verliezen. Hetzelfde zou gelden voor ouderen. Dit bericht is gebaseerd op een Britse studie van het Imperial College London en Ipsos Mori.

Enige nuance bij dit bericht is vereist. De Britse studie heeft als doel in kaart te brengen in welke mate het coronavirus zich verspreidde bij de bevolking en een inschatting te kunnen maken van het verdere verloop van de epidemie. Hiervoor vroegen ze aan 445.000 Britten, verdeeld over drie tijdspunten, een zelftest uit te voeren die onderzoekt of je antistoffen tegen het coronavirus in je bloed hebt. De testresultaten van juli, augustus en september werden vergeleken om een idee te krijgen van hoe de corona-epidemie verloopt in Groot-Brittannië.

Naast de antistoftest, vulden de deelnemers een vragenlijst in waar onder andere gepeild werd naar hun woonplaats, gezinssituatie, eventuele coronabesmetting en ernst van de symptomen.

Het klopt dat het percentage asymptomatische gevallen (personen die aangeven geen COVID-19 te hebben doorgemaakt maar toch positief testten op antilichamen) in verhouding sterker lijkt te dalen over de drie meetpunten in vergelijking met vermoedelijke of bevestigde coronabesmettingen. ‘Lijkt te dalen’ is een belangrijke nuance aangezien er geen statistische vergelijking werd gemaakt door de onderzoekers. Het is niet omdat er op het eerste zicht een grotere daling is, dat dit in realiteit ook zo is. Laat staan dat het relevant is in de praktijk.

Daarnaast is het belangrijk te weten dat bij de drie meetpunten niet steeds dezelfde personen deelnamen aan het onderzoek. Er is dus geen persoonlijke opvolging maar er wordt een globaal beeld geschept van de populatie.

Als derde zijn de zelftests niet kwantitatief. Ze geven niet weer hoeveel antistoffen iemand heeft maar onderscheiden enkel positief versus negatief. Het is niet ondenkbaar dat het verloop van de hoeveelheid antistoffen afhankelijk is van de initiële concentratie.

De onderzoekers schreven zelf ook een nieuwsbericht over hun studie waarin ze zelf toch voorzichtiger zijn met de conclusies. Ze focussen vooral op het besluit dat de concentratie antistoffen daalt naarmate de tijd vordert maar dat het nog onduidelijk is in welke mate antistoffen ook effectief zorgen voor immuniteit tegen COVID-19.

Over het algemeen kunnen we besluiten dat de studie goed werd uitgevoerd, mits hier en daar wat beperkingen die de onderzoekers zelf erkennen. De conclusie van de studie is dat er in september minder personen positief testten op corona-antistoffen dan in juli en dat we op basis hiervan geen enkele uitspraak kunnen doen over mogelijke immuniteit. Er wordt niet gesproken over een significant verband tussen je leeftijd of ernst van de infectie en het verval van de hoeveelheid antistoffen. Dit mediabericht is bijgevolg veel te kort door de bocht. Het zou natuurlijk kunnen dat er een verband bestaat maar dat valt niet binnen de opzet van deze studie.

17/03/20 - Klopt het dat mensen met bloedgroep A een significant hogere kans hebben om getroffen te worden door COVID-19?

[UPDATE 30 oktober 2020]

We maken een onderscheid tussen enerzijds studies die het verband tussen je bloedgroep en de vatbaarheid voor een besmetting met SARS-CoV-2. Anderzijds zijn er ook studies die onderzoeken of je bloedgroep een impact heeft op de ernst van de symptomen eens je besmet bent.

1.      Vatbaarheid

Sinds het begin van de coronacrisis zijn al verschillende studies verschenen die het verband onderzochten tussen je bloedgroep en besmetting met SARS-CoV-2. In het zog van deze individuele studies verschenen ook reviews die de verschillende studies bundelen om tot één conclusie te komen. Het team van Golinelli maakte in september 2020 de meest recente en ook meest volledige tot nu toe.

Dit onderzoeksteam vond een verband tussen je bloedgroep en vatbaarheid voor het coronavirus. Hun berekeningen tonen 23% meer risico voor mensen met bloedgroep A en een 23% lager risico voor mensen met bloedgroep O op infectie met SARS-CoV-2. Voor de minder frequente bloedgroepen B en AB werd er geen verband gevonden. De conclusie van een meer recente studie van Barnkob, ligt in dezelfde lijn.

Dit maakt dat 8 onafhankelijke studies over verschillende werelddelen een hogere kans vinden op infectie met SARS-CoV-2 in bloedgroep A en een lagere in bloedgroep O. Toch kunnen we ook enkele kanttekeningen maken bij deze resultaten.

Ten eerste is het bij observationele studies als deze zeer moeilijk om een oorzakelijk verband bloot te leggen. Niet alle studies houden rekening met externe factoren die een invloed kunnen hebben op de resultaten.

Een tweede mogelijke valkuil is de keuze van de controlegroep: deze moet representatief zijn voor de algemene bevolking, maar in 3 studies was dit niet het geval aangezien een databank van bloeddonoren werd gebruikt. Bij bloeddonoren is het aandeel aan bloedgroep O doorgaans groter dan in de algemene bevolking omdat zij als universele donoren specifiek worden uitgenodigd in bloeddonatiecampagnes. Wanneer bloedgroep O oververtegenwoordigd is in de controlegroep, is het niet verwonderlijk dat hij ondervertegenwoordigd lijkt te zijn in de patiëntengroep.

We kunnen dus besluiten dat dit wetenschappelijk bewijs van zeer lage zekerheid is en dat er zeker een mogelijkheid is dat dit verband helemaal niet bestaat.

2.      Ernst van symptomen

Er werd eveneens door verschillende onderzoeksgroepen onderzocht of bij besmette personen hun bloedgroep een impact had op de ernst van COVID-19. Er wordt dan bijvoorbeeld gekeken naar nood aan beademing of overlijden. Eén studie van Hoiland concludeert dat bloedgroepen A + AB zorgen voor een grotere kans op mechanische ventilatie en een langer verblijf in het ziekenhuis in vergelijking met bloedgroepen O + B. Dit was echter een zeer kleine studie waardoor we voorzichtig moeten omspringen met deze conclusie. Daarnaast vonden zeven grotere studies (Dzik, Göker, Latz, Leaf, Zhang en Zhao) geen verband tussen je bloedgroep en ernstige symptomen.

Mede doordat de verschillende studies het niet eens zijn, kunnen we besluiten dat ook het verband tussen je bloedgroep en de ernst van COVID-19 (nog) niet bewezen is.

Als algemene conclusie mogen we stellen dat voorlopige studieresultaten erop wijzen dat personen met bloedgroep A vatbaarder zijn voor een corona-infectie. Het bewijsmateriaal is echter van zeer lage kwaliteit waardoor verdere studies absoluut nodig zijn alvorens we hier zeker van mogen zijn. Vatbaarheid voor infectie is bovendien nog iets anders dan het ontwikkelen van ernstige symptomen. Ook hier is de zekerheid van het bewijsmateriaal zeer laag. Wij besluiten daarom dat er onvoldoende bewijs is voor een verschil in risico op COVID-19 voor de verschillende bloedgroepen. Iedereen moet zich, ongeacht de bloedgroep, strikt aan de maatregelen houden om de verspreiding van het virus tegen te gaan.

 

-----------

[UPDATE 20 juli 2020]

Het onderzoek naar een mogelijk verband tussen je bloedgroep en de vatbaarheid of ernst van COVID-19 staat niet stil. Ondertussen werden er al zes onderzoeken over gepubliceerd met uiteenlopende studieopzetten waardoor we de resultaten niet altijd met elkaar kunnen vergeleken worden. We bieden jullie graag een overzicht:

 • Drie Chinese studies (Zhao, Zeng en Li) werden als eerste gepubliceerd en hebben gelijkaardige resultaten namelijk dat mensen met bloedgroep A vatbaarder zijn voor COVID-19 en dat bloedgroep O minder voorkomt bij coronapatiënten. Zij concluderen echter dat vatbaarheid voor COVID-19 niet betekent dat je automatisch ernstige ziekteverschijnselen ontwikkelt.
  • Na controle van deze drie studies kunnen we niet met zekerheid stellen dat de ene bloedgroep meer of minder vatbaar is voor besmetting met het coronavirus. De observationele studies zijn van lage kwaliteit en vinden slechts zeer zwakke associaties die waarschijnlijk niet relevant zijn in de praktijk.
 • In juni verscheen een studie van The Severe Covid-19 GWAS Group die het genetisch profiel van 1.980 coronapatiënten uit Italië en Spanje onderzocht en concludeerde dat je bloedgroep mogelijks een impact zou kunnen hebben in het ziekteverloop van COVID-19.
  • Deze studie onderzocht enkel gehospitaliseerde patiënten met ademhalingsproblemen en zegt dus niets over asymptomatische of milde gevallen. Bovendien blijkt er geen verband tussen je bloedgroep en de ernst van ademhalingsproblemen. Daarnaast blijken nog andere genetische factoren een impact te kunnen hebben en is het onduidelijk hoe groot deze impact op individuele schaal zou zijn.
  • We kunnen dus concluderen dat dit onderzoek aantoont dat mensen met een ernstig ziektebeeld vaker bloedgroep A hebben in vergelijking met de algemene bevolking. Bloedgroep O komt in deze specifieke patiëntenpopulatie dan weer minder vaak voor. Nochtans betekent de associatie tussen bloedgroep en ziekenhuisopname met ademhalingsproblemen niet per se dat het ene de oorzaak van het andere. Het is dus niet omdat je bloedgroep A hebt en besmet raakt met het coronavirus, dat je in het ziekenhuis zal belanden met ernstige ademhalingsproblemen.
 • Ook twee Amerikaanse studies (Latz en Zietz) onderzochten het verband tussen je bloedgroep en de vatbaarheid voor COVID-19. Zij vergelijken personen die een positieve coronatest ondergingen met diegene waarbij het resultaat negatief was. Latz besloot dat personen met bloedgroep B en AB vaker positief testten en dat bloedgroep O vaker voorkwam bij negatieve resultaten. Bij Zietz bleek bloedgroep A vaker voor te komen bij positieve testers.
  • In tegenstelling tot de Chinese studies, houden deze twee onderzoeksgroepen rekening met externe risicofactoren zoals overgewicht, ademhalingsproblemen of leeftijd. Ook het feit dat er niet vergeleken wordt met de bloedgroepenverdeling van de algemene bevolking kan een verklaring zijn voor de verschillende resultaten.
  • Bovendien vergeleek de groep van Zietz de Amerikaanse resultaten met de Chinese en concludeert dat de bloedgroepenverdeling, zowel bij de algemene bevolking als bij coronapatiënten, verschilt. Hieruit besluiten we dat regionale observationele studies niet zomaar gelden voor de hele wereldbevolking en dat we niet zomaar resultaten mogen veralgemenen.

Door de verschillende invalshoeken en uiteenlopende resultaten, is het op dit moment onmogelijk met zekerheid te stellen dat de ene bloedgroep zorgt voor een hogere vatbaarheid voor COVID-19, noch voor een ernstiger ziekteverloop. Niemand hoeft zich zorgen te maken en we raden iedereen aan de opgelegde maatregelen te volgen, ongeacht je bloedgroep.

------------

[UPDATE 18 juni 2020]

In verschillende kranten verscheen op 18 juni een artikel over een onderzoek dat beweert dat bloedgroep A vaker voorkomt bij patiënten met ernstige symptomen van COVID-19. Bloedgroep O komt net minder vaak voor in deze patiëntengroep.

Sinds maart zijn er al verschillende studies gepubliceerd over dit thema die we grondig onder de loep namen (zie update van 17 maart 2020 hieronder). Deze studies boden echter onvoldoende bewijzen om te kunnen zeggen dat er een verband bestaat tussen je bloedgroep en het risico op, of de ernst van een infectie met het coronavirus. Het onderzoek van The Severe Covid-19 GWAS Group is daarentegen bijzonder kwaliteitsvol waardoor de resultaten meer betrouwbaar zijn. Toch willen we als wetenschappelijke organisatie zorgen voor correcte en genuanceerde informatie.

Ten eerste stellen de onderzoekers zelf dat je bloedgroep mogelijk een effect zou kunnen hebben. Niets is op dit moment 100% zeker en verder onderzoek zal hierover nodig zijn.

Bovendien blijken nog andere genetische factoren een impact te kunnen hebben en is het onduidelijk hoe groot deze impact op individuele schaal is. De onderzoekers hadden immers weinig gegevens over onderliggende medische aandoeningen die ook een rol kunnen spelen in het ziekteverloop.

Vervolgens werden enkel gehospitaliseerde patiënten met ademhalingsproblemen onderzocht. Over asymptomatische of milde gevallen kunnen dus geen uitspraken gedaan worden. Er blijkt bovendien dat er geen verband bestaat tussen je bloedgroep en de ernst van ademhalingsproblemen.

Daarnaast focuste dit onderzoek enkel op het genetisch profiel van de patiënten en wordt er geen verklaring gegeven waarom het ene profiel zou zorgen voor een meer of minder ernstig ziektebeeld. Dit zal verder onderzocht moeten worden.

Als laatste willen we graag benadrukken dat dit onderzoek niet betekent dat je je zorgen met maken als je bloedgroep A hebt of nalatig mag zijn met bloedgroep O. Op dit moment gelden voor iedereen dezelfde veiligheidsmaatregelen en richtlijnen.

We kunnen dus concluderen dat dit onderzoek aantoont dat mensen met een ernstig ziektebeeld vaker bloedgroep A hebben in vergelijking met de algemene bevolking. Bloedgroep O komt in deze specifieke patiëntenpopulatie dan weer minder vaak voor. Nochtans betekent de associatie tussen bloedgroep en ziekenhuisopname met ademhalingsproblemen niet per se dat het ene de oorzaak van het andere. Het is dus niet omdat je bloedgroep A hebt en besmet raakt met het coronavirus, dat je in het ziekenhuis zal belanden met ernstige ademhalingsproblemen.

-------------

[17 maart 2020] We zien op sociale media steeds vaker het gerucht opduiken dat mensen met bloedgroep A meer kans zouden lopen op COVID-19 en mensen met bloedgroep O minder kans hebben op besmetting met het virus. Dit is gebaseerd op dit onderzoek, gevolgd door een tweede en derde gelijkaardige studie met gelijkaardige resultaten.

Op basis van deze drie studies kunnen we echter NIET stellen dat de ene bloedgroep meer of minder vatbaar is voor besmetting met het coronavirus.

Ten eerste onderging voorlopig enkel de laatste studie van Li ‘peer reviewing’ door experten. De twee andere studies werden dus nog niet geëvalueerd door externen. Nochtans is dit proces zeer belangrijk om kwalitatieve studies te garanderen.

Als tweede gaat om observationele studies waarbij we weinig details kennen over de controlegroepen. Zijn er evenveel mannen als vrouwen? Wat is de verdeling over de verschillende leeftijden? We weten dus eigenlijk niet met zekerheid dat de patiënten en de controlegroep met elkaar kunnen vergeleken worden.

Bovendien bevatten deze studies enkel gegevens uit China waardoor we niet met zekerheid kunnen stellen dat de resultaten ook gelden voor andere landen of continenten.

Daarnaast moeten we het ‘significante resultaat’ met een korrel zout nemen. In de drie studies gebruiken de onderzoekers een statistische methode die heel gevoelig is voor kleine afwijkingen waardoor resultaten al snel een significant verschil opleveren terwijl de percentages eigenlijk niet zo veel verschillen. Dit zien we ook terugkomen in de berekeningen van hoe sterk een bepaalde bloedgroep geassocieerd is met het risico om al dan niet besmet te raken. De associaties zijn eerder zwak waardoor we besluiten dat de significante resultaten niet relevant zijn in de praktijk.

Tot slot is er nog een verschil tussen besmetting met het SARS-CoV-2 virus en het ontwikkelen van ernstige COVID-19 ziekteverschijnselen. De studie van Zeng vond immers geen verband tussen de bloedgroep en de ontwikkeling van ernstige symptomen of mortaliteit. De auteurs concluderen zelf terecht dat de mogelijks verhoogde vatbaarheid voor het oplopen van SARS-CoV-2 zeker niet mag geïnterpreteerd worden als een ernstiger ziekteverloop van COVID-19. Het onderzoeksteam van Li vond eveneens geen associatie tussen bloedgroep en overlijden ten gevolge van COVID-19.

Conclusie: we raden iedereen aan, ongeacht je bloedgroep, de opgelegde maatregelen te blijven volgen!

 

 

30/03/20 - Kunnen we een verband leggen tussen het klimaat en COVID-19? En zal het coronavirus in de zomer verdwijnen?

Een review die 17 verschillende wetenschappelijke studies bundelt, rapporteert een negatief verband tussen enerzijds temperatuur en luchtvochtigheid en anderzijds de verspreiding van COVID-19. Koude en droge condities blijken geassocieerd met een verhoogde verspreiding, terwijl in warme en vochtige klimaten de ziekte minder voorkomt.

7 van de 17 studies in dit literatuuroverzicht werden uitgevoerd in China, de overige 10 zijn afkomstig uit verschillende landen. Vooraleer we deze besluiten aannemen, moeten we rekening houden met enkele zaken. Als eerste werd deze samenvatting nog niet beoordeeld door externe experten. Nochtans is peer reviewen heel belangrijk om de betrouwbaarheid van een artikel weer te geven. Bovendien zijn er limitaties in de selectiecriteria waardoor ook niet-kwalitatieve studies betrokken worden. De bewijzen die zulke studies leveren, zijn vaak enkel gebaseerd op observaties en houden geen rekening met externe factoren zoals voorzorgsmaatregelen door de overheid, populatiedichtheid, transport … Hierdoor kunnen de conclusies afwijken van de reële situatie.

Op basis van deze review kunnen we niet zeker zijn van de impact van temperatuur en luchtvochtigheid op het aantal gevallen van COVID-19 en virusoverdracht. De kans bestaat dat er een verband bestaat hoewel we vermoeden dat er andere factoren zijn die een veel grotere rol spelen. Om de verspreiding van het virus te stoppen, zullen zomerse temperaturen en hogere luchtvochtigheid alleen zeker niet volstaan.

Crisisvrijwilligers worden helpers

Sinds het uitbreken van de coronacrisis heeft Rode Kruis-Vlaanderen meer dan 2.000 crisisvrijwilligers ingezet om ondersteuning te bieden aan zorgvoorzieningen in nood.De spontane solidariteit van burgers om te helpen was de grote kracht achter deze inzet!

In overleg met de betrokken overheden beëindigt Rode Kruis-Vlaanderen de inzet van crisisvrijwilligers. Burgers en vrijwilligers  die zich verder willen inzetten kunnen terecht op 'Help de helpers'. Dit platform, opgezet door de Vlaamse overheid, brengt  de zorgsector en vrijwilligers bij elkaar. Want de crisis is voor heel wat zorgvoorzieningen is nog niet voorbij.

Wil jij tijdens de coronacrisis helpen in een zorgvoorziening? Registreer je dan op 'Help de helpers' zodat de zorgvoorzieningen je kunnen vinden. 

Ga naar Help de helpers

Ook binnen Rode Kruis-Vlaanderen zijn er heel wat mogelijkheden om te helpen, nu of na de coronacrisis. Op www.rodekruis.be/vrijwilliger vind je zeker iets dat bij je past.

×

   De websites van Rode Kruis-Vlaanderen maken gebruik van cookies om jouw bezoek zo vlot mogelijk te laten verlopen. We installeren noodzakelijke en technische cookies voor het goed functioneren van deze websites. Daarnaast gebruiken we analytische en advertising cookies om het algemeen gebruik van de websites te meten en verbeteren. Geef hieronder aan dat je akkoord bent met ons cookiebeleid om verder te surfen.

     Deze noodzakelijke cookies zorgen dat alle onderdelen van de website goed werken. Deze cookies mogen wij plaatsen zonder toestemming. Door verder te surfen op onze websites ga je akkoord met het gebruik van de noodzakelijke cookies. 

     We gebruiken cookies voor functionele doeleinden. Dit wil zeggen dat deze cookies noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van onze websites.  Deze cookies identificeren en houden jouw (taal)voorkeuren bij en registeren of je cookies hebt geaccepteerd.

     We gebruiken cookies voor analytische doeleinden. Deze cookies verzamelen informatie over de technische gegevens van de uitwisseling of over het gebruik van de websites (bezochte pagina’s, gemiddelde duur van het bezoek,…), dit om de werking van de site te verbeteren. We doen hiervoor beroep op Google Analytics (in overeenstemming met de Google Analytics Terms of Use: https://www.google.com/analytics/terms/us.html).

     We gebruiken cookies voor advertising. Deze cookies geven ons statistieken (die niet herleidbaar zijn tot individuele gebruikers) om onze online communicatie over en werving voor onze activiteiten op diverse kanalen te verbeteren en af te stemmen op maat van jouw behoeften. Door deze cookies te aanvaarden, aanvaard je ook het gebruik van Facebook-pixel.