Help ons overal te blijven helpen

Samen tegen corona

Het coronavirus beheerst ondertussen al weken ons leven en dat van de rest van de wereld. Samen gaan we de strijd aan! Onze vrijwilligers ondersteunen de zorgsector en de overheid in deze moeilijke periode. Maar iedereen kan iets doen. Ook jij. Want ook al zijn we van elkaar gescheiden, toch brengt deze crisis ons dichter bij elkaar. Samen zijn we sterk tegen corona! Help jij mee? Dat kan door bloed te blijven geven, door crisisvrijwilliger te worden, een gift te doen of mee onze tips te verspreiden ...

Live nieuws updates

Zó hielpen we de voorbije maanden 9 miljoen mensen in Afrika

In Afrika zijn ondertussen meer dan 100.000 bevestigde COVID-19 patiënten. Het virus bereikte het continent trager dan andere delen van de wereld, maar de groei van besmettingen nam afgelopen weken exponentieel toe. Begin april maakten we 400.000 euro vrij uit ons noodhulpfonds om er de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Doordat dit bedrag zo snel vrijgemaakt werd, kon al meteen heel wat hulp geboden worden in de strijd tegen het coronavirus. Hoe we dat precies deden, zie je in onderstaande infographic.

Op donderdag 4 juni organiseren Facebook en het Internationale Rode Kruiscomité trouwens #AfricaTogether, een tweedaags festival met artiesten uit heel Afrika om die voortdurende waakzaamheid voor het coronavirus aan te moedigen. Je kan dit event van 19u tot 22u live bijwonen op facebook.com/events/654453445133701/

Percentage Belgen met antistoffen tegen coronavirus bereikt plateau en blijft onder 5%

Sinds 30 maart bezorgen we tweewekelijks reststalen van bloeddonaties aan Sciensano. Zij onderzoeken of bloeddonoren antistoffen hebben tegen het virus om in te schatten in welke mate er groepsimmuniteit opgebouwd wordt tijdens het verloop van de epidemie bij de Belgische gezonde bevolking. Uit analyse van de eerste vier staalreeksen blijkt dat midden mei slechts 4,7% antistoffen tegen het coronavirus had en dat dit aantal dus niet meer is gestegen sinds de metingen midden april. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen of deze plateaufase zich verderzet en wat de reden hiervoor is.

Sinds de start van de medewerking aan het bevolkingsonderzoek, leveren we stalen, afkomstig van bloeddonoren, aan Sciensano. Stalen uit Brussel en Wallonië worden geleverd door le Service du Sang van Croix-Rouge. Uit de eerste analyse van 3.284 stalen blijkt dat slechts 4,7% van de Belgen antistoffen heeft tegen het coronavirus en dat dit sinds midden april niet meer toeneemt.

Plateaufase

Dat amper 5% van de bevolking antistoffen heeft, betekent dat de verhoopte groepsimmuniteit nog lang niet bereikt is. Dit ligt in lijn met gelijkaardig onderzoek uit het buitenland. Het percentage ligt  lager dan recent onderzoek bij gezondheidswerkers uit Belgische ziekenhuizen. Het is afwachten of deze trend zich voortzet en verder onderzoek zal moeten uitwijzen wat de reden hiervoor is

An Muylaert

Directeur diagnostiek Rode Kruis-Vlaanderen

We blijven op regelmatige basis bloedstalen aanleveren voor onderzoek zodat de evolutie op lange termijn weergegeven kan worden en we een idee krijgen van de dynamiek van de epidemie.

Antistoffen zijn na ongeveer twee weken meetbaar in het bloed. De resultaten van midden mei geven dus een beeld van besmettingen die begin mei of vroeger hebben plaatsgevonden.

95%‑betrouwbaarheidsinterval (95% BI) berekend met de binomiale Clopper-Pearson methode. Noot: omwille van de beschikbaarheid van een test waarvoor betere testeigenschappen (sensitiviteit en specificiteit) beschreven werden, werden de stalen van eind maart en midden april opnieuw getest en wijken de resultaten lichtjes af van een eerdere publicatie.

Bron: Sciensano

Ben jij een Facetoucher?

Heb je enig idee hoe vaak jij jouw gezicht aanraakt? Eens krabben in je baard, je bril rechtzetten en ondertussen even over je neus wrijven of gewoonweg je hoofd ondersteunen tijdens een gesprek ... je komt écht meer aan je gezicht dan je zelf denkt! Dankzij de FaceTouchers snap lens neem je makkelijk de proef op de som tijdens je volgende online meeting. Wedden dat je snel doorhebt dat jij een echte Facetoucher bent. En dat is geen goed nieuws in deze coronatijden, want iedere keer jij jouw gezicht aanraakt, vergroot de kans op een infectie.

Hoe gebruik je onze snap lens?

Heb je Snapchat? Dan vind je daar de FaceTouchers-filter terug om uit te proberen.
Wil je de filter gebruiken op je computer tijdens je eerstvolgene online les of meeting met de collega's? Volg dan onderstaande stappen:

 • Download de Snap Camera
 • Installeer de Snap Camera op je computer
 • Open het videocall-programma waarmee je online vergadert of lessen volgt (bv. Zoom, Skype, Teams, ...)
 • Pas je video-settings (instellingen) aan naar "Snap Camera".
 • Open Snap camera en zoek de filter "FaceTouchers" (by Bliss Content) om te gebruiken.

Wat zegt de wetenschap?

In het geval van het coronavirus wordt op dit moment verondersteld dat de meest voorkomende manier van overdracht via het inademen van besmette druppels gebeurt. Toch mag niet uitgesloten worden dat indirect contact ook voor de verspreiding van het virus kan zorgen. Daarom raadt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) aan om je ogen, mond en neus zo min mogelijk aan te raken met je handen.

Het is niet makkelijk in te schatten hoeveel besmettingen er worden opgelopen door onrechtstreeks contact via bijvoorbeeld het aanraken van een besmet oppervlak en nadien in je ogen te wrijven. Dit is immers afhankelijk van verschillende factoren zoals het type oppervlak, hoe goed virussen hierop overleven, hoeveel viruspartikels op je hand zitten, hoelang het contact met je ogen is en hoe vatbaar jij bent voor dit virus.

Er zijn verschillende studies die via modellen een inschatting maken van de overdracht van pathogenen op oppervlakken en nadien, via de handen, naar een persoon. Een studie uit 2002 berekende dat pathogenen vooral overgedragen kunnen worden via niet-poreuze oppervlakken. En dat, wanneer je nadien je lip aanraakt, de ziekteverwekker in 30% van de gevallen wordt overgebracht. Een andere studie onderzocht de overdracht van het verkoudheidsvirus. Zij vonden dat, na het aanraken van een besmette deurklink, er wel tot 1.800 viruspartikels op je handen kunnen zitten. De vraag blijft natuurlijk of je via deze weg ook effectief ziek wordt. Een andere studie over hetzelfde verkoudheidsvirus toonde immers aan dat slechts 30% van de geïnfecteerden effectief verkouden werd.

Voorzichtigheid bij het interpreteren van zulke studies blijft dus altijd geboden. Toch zijn wetenschappers het erover eens dat respiratoire virussen kunnen overleven op verschillende oppervlakken en je handen voor een bepaalde termijn, dat aanraking kan zorgen voor overdracht van het virus en dat nadien aanraking van bijvoorbeeld mond, ogen of neus kan zorgen voor infectie. Daarom dat iedereen zo aandringt op het belang van goede handhygiëne en het ontsmetten van contactoppervlakken. Aan iedereen die zijn gezicht dus vaak aanraakt ... tijd om ermee te stoppen en geen Facetoucher te zijn! 

Dringende oproep: kom doneren!

Onze bloedvoorraad staat nog steeds zwaar onder druk en móet omhoog om het verlengde Pinksterweekend te kunnen overbruggen. Ziekenhuizen draaien sinds een tijdje op volle toeren en hebben – door de inhaalbeweging die ze moeten doen – meer nood aan bloedproducten dan vóór de coronacrisis. Het aantal donoren dat zijn weg vindt naar de donorcentra is echter onvoldoende en daarom roepen we iedereen dringend op om bloed te komen geven. Het verlengde pinksterweekend dat voor de deur staat kan ervoor zorgen dat de bloedvoorraad volgende week zo laag komt de staan dat ziekenhuizen de gevraagde bloedproducten niet allemaal kunnen krijgen. Opgelet: wie bloed komt geven is nog steeds verplicht op voorhand een afspraak te maken via https://donorportaal.rodekruis.be of 0800 777 00.

Maak je afspraak

Ziekenhuizen op volle toeren

De ziekenhuizen draaien sinds een tijdje opnieuw op volle toeren en stellen niet langer niet-dringende ingrepen uit. Dat betekent dat er opnieuw meer vraag is naar bloedproducten, méér dan voor de gezondheidscrisis in ons land uitbrak. Dat komt omdat ziekenhuizen aan een serieuze inhaalbeweging bezig zijn en alle eerder uitgestelde ingrepen nu uitvoeren. Daardoor leveren we tot wel 10% meer bloedproducten per dag aan ziekenhuizen. Het aantal bloedgiften van donoren per dag moet dus ook omhoog, om aan die stijgende vraag te kunnen voldoen en de bloedvoorraad terug op te kunnen bouwen.  

Lang weekend in zicht

“De opkomsten van onze donoren naar donorcentra om bloed te komen geven zijn op dit moment te laag om aan de vraag te kunnen voldoen”, vertelt woordvoerder Ine Tassignon. “Voor de coronacrisis mochten we dagelijks meer dan 400 donoren voor een bloedgift ontvangen, maar tegenwoordig zijn dat er gemiddeld slechts 200. Omdat bloed een heel kritisch product is, kan één slechte dag grote gevolgen hebben voor de bloedvoorraad. En dat is nu het geval.” Daar komt nog eens bij dat het verlengde pinksterweekend voor de deur staat.

Een extra dagje weekend betekent een dag minder waarop gedoneerd kan worden en dus meer bloed dat we in voorraad nodig hebben om alle patiënten in de ziekenhuizen van de nodige bloedproducten te kunnen voorzien. Daarom is het letterlijk van levensbelang dat we de voorraad omhoog zodanig dat we het  pinksterweekend kunnen overbruggen.

Ine Tassignon

Woordvoerder Rode Kruis-Vlaanderen

Wanneer de voorraad niet stabiel wordt, bestaat de kans dat we niet alle gevraagde bloedproducten aan ziekenhuizen kunnen leveren.

Geen inzamelingen in bedrijven

Nog een gevolg van de coronacrisis is dat veel mensen van thuis werken waardoor bloedinzamelingen in bedrijven dus tijdelijk niet georganiseerd worden. Nochtans zorgen deze inzamelingen voor 12% van alle bloeddonaties per maand. Niet kunnen rekenen op deze donaties is een extra factor die ervoor zorgt dat de bloedvoorraad verder doorzakt en er geen voorraad opgebouwd kan worden. Alle bloedproducten die we op dit moment afnemen bij donoren, leveren we quasi onmiddellijk uit aan ziekenhuizen. Ook mobiele inzamelingen in scholen en woonzorgcentra gaan op dit moment niet door.

Doneren kan enkel op afspraak

“Vroeger was het niet nodig om een afspraak te maken voor je bloed kwam geven, maar sinds de aanwezigheid van het coronavirus in ons land en de voorzorgsmaatregelen die dit met zich meebrengt is dit een extra maatregel die van kracht is”, zegt Ine Tassignon. Op die manier kunnen we  het aantal aanwezigen op een mobiele bloedinzameling en in de donorcentra optimaal spreiden en kan de organisatie er ten allen tijde voor zorgen dat de social distancing tussen donoren en medewerkers gerespecteerd kan worden. Donoren zijn ook verplicht een mondmasker te dragen en worden gevraagd een eigen masker en eigen balpen mee te brengen. Een afspraak maken is verplicht en doe je via onderstaande button of op het gratis nummer 0800 777 00.

Maak je afspraak

Oostelijk Afrika getroffen door twee crisissen tegelijk: hevige overstromingen en corona

Of hoe ‘afstand houden’ plots heel relatief wordt wanneer je dreigt meegesleurd te worden door een kolkende rivier

Verschillende landen in Oostelijk-Afrika krijgen het op dit moment zwaar te verduren. Terwijl men er met man en macht probeert de verspreiding van het coronavirus onder controle te krijgen, jagen aardverschuivingen en hevige overstromingen tegelijk meer dan een half miljoen mensen op de vlucht. De ene ramp dreigt de andere te versterken, want wanneer groepen mensen gedwongen worden hun huizen te verlaten krijgt het virus opnieuw meer ruimte om zich te verspreiden. Met alle gevolgen van dien.

Verschillende landen in Oostelijk Afrika worden op dit moment getroffen door hevige regens met overstromingen en aardverschuivingen als gevolg. In Uganda en Burundi samen verloren meer dan 140.000 mensen hun huis, in Tanzania leven 10.000 mensen in tijdelijke kampen en in Kenia, Somalië en Ethiopië worden 450.000 mensen getroffen door overstromingen. Dezelfde regio werd eind 2019 ook getroffen door de sprinkhanenplaag waardoor het overgrote deel van de oogst vernietigd werd. De regenval van de afgelopen maand creëerde opnieuw de perfecte condities voor de huidige zwermen om eitjes te leggen en zich te verspreiden. Deze eitjes zullen uitkomen in juni en juli net op het moment dat de oogst klaar is en op nieuw zorgen voor mislukte oogsten.

Virus krijgt ruimte

Oostelijk Afrika wordt op dit getroffen moment door twee rampen tegelijk. Enerzijds is er het stijgende aantal covid-19 gevallen dat er voor zorgt dat de gezondheidszorg onder druk komt te staan, want in deze landen is het systeem van gezondheidszorg niet opgewassen tegen een groot aantal patiënten die opgevangen moeten worden.

De voorzorgsmaatregelen zoals contacten vermijden, afstand houden en thuis blijven kunnen echter niet nageleefd worden wanneer een andere crisis, nl. zware overstromingen, grote groepen mensen hun huis uit jaagt.

Tiene Lievens

Verantwoordelijke voor Internationale Samenwerking

De ene ramp versterkt dus de andere en het virus dreigt opnieuw meer ruimte te krijgen. Social distancing wordt ook een erg relatief begrip wanneer je hoopt op de nabijheid van iemand anders wanneer je dreigt meegesleurd te worden door een kolkende rivier.

Hulpverleners onder druk

De hulpverlening van het lokale Rode Kruis komt ook onder druk te staan. Hulpverleners worden opgeleid om tijdens hun hulpacties zo veel mogelijk rekening te houden met de COVID-19 voorzorgsmaatregelen. Tijdens sommige activiteiten, zoals het veilig proberen evacueren van mensen uit overstroomde gebieden waarbij mensen zich aan elkaar vastklampen om niet meegesleurd te worden met een kolkende rivier, is het echter onmogelijk om voldoende afstand te houden. Het water waaruit de mensen gered moeten worden is onveilig omwille van zijn kracht, maar ook omwille van de inhoud van overstroomde toiletten dat het overal naartoe brengt.

Nieuwe crisis loert achter de hoek

De wereldwijde coronacrisis maakt de toekomstperspectieven voor deze regio zéér somber. De voedselonzekerheid werd al in de hand gewerkt door de sprinkhanenplaag eind 2019 en extreme weersomstandigheden. Daar komt nu de coronapandemie bovenop: de economische recessie en de verstoorde internationale in- en export zal de toegang tot voldoende voedsel nog voor veel meer mensen tot een grote uitdaging maken. We weten dat mensen die onvoldoende toegang hebben strategieën gaan ontwikkelen die een negatief effect hebben op hun ontwikkeling. De kans dat kinderen vervroegd school zullen verlaten om mee te zorgen dat er voedsel voor het gezin is en dat het geweld op vrouwen toeneemt zal opnieuw vergroten. Een nieuwe crisis loert dus al achter de hoek.

Bloedvoorraad zwaar onder druk na opstart ziekenhuizen

Onze bloedvoorraad staat zwaar onder druk nu de ziekenhuizen weer op volle toeren draaien en opnieuw meer bloedproducten nodig hebben. Vooral de negatieve bloedgroepen krijgen het zwaar te verduren en de voorraad slinkt snel. We roepen Vlamingen daarom vandaag op om bloed te komen geven. Ook donoren met een positieve bloedgroep zijn meer dan welkom. Opgelet:  momenteel is het verplicht om op voorhand een afspraak te maken.

Maak je afspraak

Ziekenhuizen op volle toeren

Toen de coronacrisis op zijn hoogtepunt was en in de aanloop daar naartoe werden in ziekenhuizen alle niet-dringende en niet-levensbedreigende ingrepen uitgesteld. Dat maakte dat er toen veel minder bloed nodig was in ziekenhuizen en we wekenlang tegen een meer dan comfortabele bloedvoorraad aankeken. Tijdens de eerste twee weken van de crisis (tweede helft van maart) werden 50% minder bloedproducten gevraagd door ziekenhuizen dan vandaag het geval is. Sinds 4 mei draaien de ziekenhuizen echter weer op volle toeren, en zoals verwacht is ook de vraag naar bloedproducten enorm gestegen. “We leveren op dit moment meer bloedproducten per dag aan ziekenhuizen dan dat het geval was vóór de coronacrisis. De reden daarvoor is dat ziekenhuizen alle uitgestelde behandelingen aan het inhalen zijn en dus meer bloed nodig hebben. Dit alles maakt dat een dringende oproep nodig is”, vertelt woordvoerder Ine Tassignon.

Negatieve bloedgroepen extra onder druk

Wanneer de bloedvoorraad onder druk staat, zijn het bijna altijd de negatieve bloedgroepen waarvan er eerst een tekort dreigt. De reden daarvoor is eenvoudig: er zijn veel minder mensen met een negatieve bloedgroep (15%) dan mensen met een positieve bloedgroep (85%) én bloed met een negatieve resusfactor mag bij veel meer mensen toegediend worden. De situatie is nu niet anders. De voorraad van de bloedgroepen O neg en AB neg is kritiek, die van A neg en B neg is zeer laag.

Doneren kan enkel op afspraak

“Vroeger was het niet nodig om een afspraak te maken voor je bloed kwam geven, maar sinds de aanwezigheid van het coronavirus in ons land en de voorzorgsmaatregelen die dit met zich meebrengt is dit een extra maatregel die van kracht is”, zegt Ine Tassignon. Op die manier blijft het aantal aanwezigen op een mobiele bloedinzameling en in de donorcentra onder controle en kan de organisatie er ten allen tijde voor zorgen dat de social distancing tussen donoren en medewerkers gerespecteerd kan worden. Donoren zijn ook verplicht een mondmasker te dragen en worden gevraagd een eigen masker mee te brengen. Een afspraak maken is verplicht en doe je via donorportaal.rodekruis.be of via het gratis nummer 0800 777 00. Op vrijdag 22 mei zijn de donorcentra ook langer open dan normaal. Je kan er tot 17u terecht om bloed te geven.

×

   De websites van Rode Kruis-Vlaanderen maken gebruik van cookies om jouw bezoek zo vlot mogelijk te laten verlopen. We installeren noodzakelijke en technische cookies voor het goed functioneren van deze websites. Daarnaast gebruiken we analytische en advertising cookies om het algemeen gebruik van de websites te meten en verbeteren. Geef hieronder aan dat je akkoord bent met ons cookiebeleid om verder te surfen.

     Deze noodzakelijke cookies zorgen dat alle onderdelen van de website goed werken. Deze cookies mogen wij plaatsen zonder toestemming. Door verder te surfen op onze websites ga je akkoord met het gebruik van de noodzakelijke cookies. 

     We gebruiken cookies voor functionele doeleinden. Dit wil zeggen dat deze cookies noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van onze websites.  Deze cookies identificeren en houden jouw (taal)voorkeuren bij en registeren of je cookies hebt geaccepteerd.

     We gebruiken cookies voor analytische doeleinden. Deze cookies verzamelen informatie over de technische gegevens van de uitwisseling of over het gebruik van de websites (bezochte pagina’s, gemiddelde duur van het bezoek,…), dit om de werking van de site te verbeteren. We doen hiervoor beroep op Google Analytics (in overeenstemming met de Google Analytics Terms of Use: https://www.google.com/analytics/terms/us.html).

     We gebruiken cookies voor advertising. Deze cookies geven ons statistieken (die niet herleidbaar zijn tot individuele gebruikers) om onze online communicatie over en werving voor onze activiteiten op diverse kanalen te verbeteren en af te stemmen op maat van jouw behoeften. Door deze cookies te aanvaarden, aanvaard je ook het gebruik van Facebook-pixel.