;

Help ons overal te blijven helpen

Samen tegen corona

Het coronavirus beheerst ondertussen al meer dan een jaar ons leven en dat van de rest van de wereld. Samen gaan we de strijd aan! Onze vrijwilligers ondersteunen de zorgsector en de overheid in deze moeilijke periode. Maar iedereen kan iets doen. Ook jij. Want ook al zijn we van elkaar gescheiden, toch brengt deze crisis ons dichter bij elkaar. Samen zijn we sterk tegen corona! Help jij mee? Dat kan door bloed te blijven geven, door crisisvrijwilliger te worden, een gift te doen of mee onze tips te verspreiden ...

Live nieuws updates

Opkomsten bloeddonoren vallen drastisch terug

Sinds twee weken merken we een drastische terugval van het aantal bloeddonoren, tot amper de helft van wat nodig zou zijn in de donorcentra. Vooral voor de voorraad bloedplaatjes heeft dit onmiddellijk negatieve gevolgen. Door hun houdbaarheid van amper 5 dagen is een continue opkomst van voldoende donoren noodzakelijk om alle patiënten te kunnen blijven helpen. En dat dreigt nu een moeilijke taak te worden.

Sinds de coronacijfers in ons land opnieuw stijgen, vinden minder donoren de weg naar een mobiele bloedinzameling of donorcentrum. Op de mobiele inzamelingen gaat het om zo’n 20% minder opkomsten dan verwacht. Maar vooral in de 13 donorcentra van de organisatie raken de bedjes niet gevuld.

In de donorcentra rekenen we in het totaal dagelijks op ongeveer 300 bloeddonoren. De laatste dagen schommelen de aantallen rond de 150, dus ook hier is nood aan extra donoren hoog. We roepen bloeddonoren op hun donatie niet uit te stellen en de komende weken een afspraak te maken. Enkel zo kunnen we de zomerperiode doorkomen.

Nena Testelmans

Woordvoerder Rode Kruis-Vlaanderen

Bloedvoorraad voorlopig op peil

“De algemene bloedvoorraad is op dit moment nog voldoende voor de meeste bloedgroepen. We weten dat de zomervakantie sowieso een moeilijke periode is om de voorraad op peil te houden. De stijgende coronabesmettingen weerhouden donoren blijkbaar om naar de bloedinzamelingen te komen, waardoor we nog meer donoren missen. Gelukkig konden we de zomer ingaan met een goede reserve waar we nu de vruchten van plukken. Al zal het tij bijzonder snel keren, zeker als de opkomsten op dit elan voortgaan”, aldus Testelmans. “We zien de voorraad dagelijks kleiner worden, wat toch bijzonder verontrustend is. Vooral voor bloedplaatjes die slechts vijf dagen houdbaar zijn, kan dit op zeer korte termijn dramatische gevolgen hebben.”

Grote nood aan bloedplaatjes

Bloedplaatjes zijn de kleinste cellen in je bloed die waarschijnlijk het meest bekend zijn als de cellen die zorgen voor het typische korstje na een wonde. In het ziekenhuis worden ze toegediend aan onder andere kankerpatiënten en patiënten met ernstige bloedingen bij een operatie of na een ongeval. Voor hen zijn bloedplaatjes letterlijk van levensbelang.

Jaarlijks doneren bijna 4.000 Vlamingen bloedplaatjes, goed voor zo’n 15.500 donaties. Maar bloedplaatjes worden ook uit gewone bloedgiften gehaald. “Door de grote terugval in het aantal bloeddonaties en beperkte houdbaarheid van bloedplaatjes, dreigen we te moeten rantsoeneren en kunnen in het slechtste geval zelfs operaties of ingrepen uitgesteld worden omdat ziekenhuizen onvoldoende bevoorraad kunnen worden,” zegt Testelmans.

Veilig voor donoren

We blijven benadrukken dat bloedinzamelingen een veilige omgeving zijn. “We volgen de coronarichtlijnen uiteraard goed op en bewaren de nodige afstand. Zo draagt iedereen een mondmasker, staan bedden verder uit elkaar en moeten donoren een afspraak maken om de opkomsten optimaal te spreiden”, gaat Testelmans verder. 

Lees hier meer over onze extra veiligheidsmaatregelen.

Extra bloedinzamelingen

Naast de mobiele bloedinzamelingen en donorcentra, organiseert Rode Kruis-Vlaanderen deze zomer enkele extra bloedinzamelingen op unieke locaties. In augustus zijn de Ancienne Belgique (13/08) en ’t Kuipke (21/08) aan de beurt.

Vooraf een afspraak maken is verplicht en kan via onderstaande button.

Maak je afspraak

Opvangcentrum voor asielzoekers in Lint gaat preventief in lockdown

Nadat enkele bewoners van het opvangcentrum in Lint positief testten op het coronavirus, besloten we samen met het gemeentebestuur een preventieve lockdown te organiseren. Het centrum sluit voorlopig de deuren en bewoners mogen het centrum tijdelijk niet verlaten. De situatie in het centrum wordt op dit moment grondig onderzocht, om nadien de juiste verdere stappen te kunnen nemen. 

De bewoners die een bevestigde coronabesmetting hebben, verblijven in een aparte isolatie-afdeling in het opvangcentrum. “We benadrukken dat het om een beperkt aantal bewoners gaat en we zeker niet kunnen spreken van een uitbraak in het opvangcentrum”, zegt Hilde Van Gastel, senior manager opvang asielzoekers van Rode Kruis-Vlaanderen. De nauwe contacten die bewoners afgelopen dagen binnen en buiten het centrum hadden worden onderzocht en ook andere bewoners met symptomen zullen worden getest. In afwachting van de testresultaten, blijven zij in quarantaine op hun kamer. “Voor de overgrote meerderheid van de bewoners is er niets aan de hand maar we nemen geen risico’s en vragen hen het centrum niet te verlaten”, aldus Van Gastel.

Zolang het nodig is

“Deze maatregel is preventief en uit veiligheid voor onze bewoners, medewerkers en de mensen uit de buurt. We evalueren de situatie dag per dag en rapporteren aan de bevoegde instanties. Alle bewoners worden nauwgezet opgevolgd door de centrumartsen en we benadrukken extra het belang van de hygiëne- en veiligheidsvoorschriften om verdere besmettingen te voorkomen”, besluit Van Gastel. Deze lockdownmaatregel is een tijdelijke maatregel die van kracht blijft tot zo lang het nodig is.

 

 

In het opvangcentrum in Lint – dat in 1991 werd geopend – verblijven momenteel 136 personen.

Eerste hulp en reanimeren in tijden van corona

Wat doe je wanneer vlak bij jou iemand onwel wordt? Dien je meteen eerste hulp toe of hou je toch rekening met de opgelegde afstandsmaatregelen? Geen gemakkelijke keuze voor een eerstehulpverlener. Daarom pasten we onze algemene eerstehulprichtlijnen voor de bevolking aan. We hielden daarbij rekening met de richtlijnen van de Belgische en de Europese Reanimatieraad (resp. BRC en ERC). Zo willen we verduidelijken hoe jij, als eerstehulpverlener, tijdens de COVID-19 pandemie toch kan helpen, zonder je eigen gezondheid in gevaar te brengen.

Volg de gratis e-modules rond eerste hulp

Elke noodsituatie vraagt om eenzelfde gestructureerde aanpak, ondanks dat de situatie telkens erg verschillend kan zijn. Als eerstehulpverlener zet je steeds dezelfde vier stappen. Ze helpen je om de situatie goed in te schatten en op een gepaste manier hulp te verlenen.

MODULE "4 STAPPEN IN EERSTE HULP"

Een probleem met het hart of zelfs een hartstilstand brengt de toevoer van zuurstof naar alle organen in gevaar. Vooral de hersenen kunnen blijvende schade oplopen door een tekort aan zuurstof. Onmiddellijk reageren is dus van levensbelang. Daarom is het belangrijk om de verschillende stappen en technieken van reanimatie en defibrillatie te kennen en correct toe te passen. 

MODULE "REANIMEREN EN DEFIBRILLEREN - IN TIJDEN VAN CORONA"

 

Bekijk de eerstehulprichtlijnen voor bedrijfshulpverleners en onderwijs hier 

Onze vrijwilligers presteren samen 138.605 onbezoldigde uren tijdens coronacrisis

Tijdens de coronacrisis die ons land doormaakt(e) werden onze vrijwilligers op verschillende fronten ingezet en hielpen de overheid op die manier de gezondheidscrisis succesvol het hoofd te bieden. Toen de crisis zijn piek kende, stonden maar liefst 11.000 vrijwilligers klaar om meteen ingeschakeld te worden. Tussen 12 maart en 31 mei presteerden alle Rode Kruisvrijwilligers samen 138.605 uren, ofwel meer dan 18.000 werkdagen. Die uren presteerden zij onbezoldigd, wat een besparing van bijna 3 miljoen euro aan loonkosten oplevert. De vraag is nu of onze organisatie deze inzet ook in de toekomst zal kunnen garanderen.

Begin maart werd ons land getroffen door het coronavirus en ging heel België in semi-lockdown. 3 maanden later komen we met een terugblik op deze intense periode. Onze organisatie was tijdens de crisis op verschillende domeinen actief en zette vrijwilligers in om de zorgsector te ontlasten. De grootste inzet was die van ongeveer 2.000 vrijwilligers in bijna 170 verschillende woonzorgcentra. Allen samen boden zijn meer dan 47.000 uren ondersteuning aan zorgverleners in rust- en verzorgingstehuizen door hen voornamelijk logistieke taken uit handen te nemen. Hun takenpakket werd zo verlicht en dus konden zij zich focussen op de verzorging van bewoners, al dan niet besmet met het coronavirus.

Margot Cloet

De vele uren hulp die de Rode Kruisvrijwilligers geboden hebben, waren van onschatbare waarde voor onze zorgverleners én voor de bewoners. Onze woonzorgcentra hebben dit als heel waardevol ervaren en werden door de talrijke vrijwilligers gesteund omdat ze een deel van de taken van de medewerkers overnamen.  Zo konden ze zich maximaal focussen op de zorg van de bewoners.

Margot Cloet

Gedelegeerd bestuurder Zorgnet-Icuro

Twee andere belangrijke activiteiten waarvoor we gratis inzet boden, waren het vervoer van coronapatiënten en de ondersteuning van de calltakers van het 0800-informatienummer van de overheid. Met het transport van COVID-19 patiënten werd het 112-netwerk voor een groot stuk ontlast. In totaal vervoerden onze vrijwilligers meer dan 2.500 patiënten van thuis naar het ziekenhuis of van het ene ziekenhuis naar het andere. Hiervoor werden 26.208 vrijwillige werkuren gepresteerd, uren die dus niet gewerkt moesten worden door betaalde ambulanciers binnen het reguliere netwerk van ziekenvervoer. De calltakers die het door de overheid geïnstalleerde informatienummer bemanden, konden rekenen op de hulp van meer dan 80 vrijwilligers om vragen van ongeruste burgers te beantwoorden. Alles samen voerden onze vrijwilligers ongeveer 1.100 gesprekken, goed voor 2.060 werkuren.  

De andere domeinen waarbinnen onze organisatie actief was – zoals het bieden van psychosociale ondersteuning, het uitdelen van persoonlijke beschermingsmiddelen aan personen met een beperking, het transport van beschermingsmiddelen én de voorbereidingen die getroffen werden om al deze activiteiten goed uit te voeren – zijn allen samen nog eens goed voor 63.055 uren aan vrijwillige inzet.

Belangrijke oefening voor overheid

138.605 vrijwillig gepresteerde uren zouden samen goed zijn voor een loonkost van 2.772.080 euro(1) die in dit geval door niemand betaald moest worden. De vrijwilligers van onze organisatie leveren dit werk immers onbezoldigd.

Een belangrijke oefening die de overheid op dit moment moet doen, is zich de vraag stellen welke rol zij in de toekomst weggelegd zien voor vrijwilligersorganisaties zoals het Rode Kruis. Rekenen we erop dat onze organisatie dezelfde inzet ontplooit wanneer een nieuwe, gelijkaardige crisis zich aandient? Rekenen we dan opnieuw op duizenden vrijwilligers om de druk op de zorgsector te verkleinen? In dat geval moet men er zich van bewust zijn dat voor die inzet zeer veel middelen nodig zijn. Ziekenwagens rijden bijvoorbeeld niet op water en moeten onderhouden worden, vrijwilligers moeten degelijk opgeleid zijn en moeten over de beste materialen beschikken om anderen te kunnen helpen.

Philippe Vandekerckhove

Gedelegeerd bestuurder Rode Kruis-Vlaanderen

De inzet van het Rode Kruis kan dus moeilijk als evident beschouwd worden. De organisatie haalt zijn werkingsmiddelen voornamelijk uit schenkingen van de bevolking (47%) en het verlenen van diensten aan particulieren, bedrijven en organisaties (21,36%). Het overige deel van de inkomsten is grotendeels afkomstig van overheidsgelden. “Wanneer middelen tekortschieten zal het Rode Kruis er, samen met zijn snelle, efficiënte én professionele inzet, op een dag misschien niet meer zijn. Of toch niet op dezelfde grote schaal als vandaag en die iedereen van de organisatie verwacht. En dat is iets waarover we ons zorgen mogen maken”, besluit Philippe Vandekerckhove.

----------------

(1) De omrekening van het aantal vrijwillig gepresteerde uren naar de (loon)kost werd gedaan op basis van de inschatting dat de kostprijs voor één werkuur €20 bedraagt.

Goede doelen mogen opnieuw schenkers werven in de openbare ruimte

De werving op straat en aan huis van nieuwe schenkers voor goede doelen is in België sinds 18 mei niet langer verboden. Meer dan 20 verenigingen hebben gezamenlijk beslist om vanaf 2 juni de wervingsactiviteiten omzichtig en langzaam te hernemen. Met gepaste maatregelen om burgers en wervers maximaal te beschermen en om de gesprekken in de best mogelijke omstandigheden te laten doorgaan. Alle verenigingen, waaronder ook Rode Kruis-Vlaanderen, zullen samen met hun leveranciers, deelnemen aan een gecoördineerd proces van langzame capaciteitsopbouw, gespreid over meerdere weken. Een pilootgroep zal dit proces opvolgen en bijsturen of afremmen indien de situatie dit zou vereisen. Een voorbeeld van één van de maatregelen is dat ‘kwetsbare’ gemeenten - met een besmettingsgraad van 2,5% of meer van de inwoners in de afgelopen 14 dagen - niet door de wervers bezocht worden.

Wij beginnen de heropstart van externe werving op woensdag 10 juni. Je herkent onze wervers aan hun rode kledij en identificatiebadge van het Rode Kruis. Onze wervers hebben ook altijd een mondmasker bij de hand en zetten dit ook op wanneer ze geen anderhalve meter afstand kunnen houden tijdens het gesprek. Hoe en waarom onze organisatie fondsen werft lees je hier.

Meer informatie over de heropstart van externe werving door goede doelen en bijhorende maatregelen vind je op de website van de VEF. Ben je aangesproken en heb je vragen of opmerkingen bij het gesprek?  Contacteer ons via contact@rodekruis.be of op 015/443.443.

Zó hielpen we de voorbije maanden 9 miljoen mensen in Afrika

In Afrika zijn ondertussen meer dan 100.000 bevestigde COVID-19 patiënten. Het virus bereikte het continent trager dan andere delen van de wereld, maar de groei van besmettingen nam afgelopen weken exponentieel toe. Begin april maakten we 400.000 euro vrij uit ons noodhulpfonds om er de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Doordat dit bedrag zo snel vrijgemaakt werd, kon al meteen heel wat hulp geboden worden in de strijd tegen het coronavirus. Hoe we dat precies deden, zie je in onderstaande infographic.

Op donderdag 4 juni organiseren Facebook en het Internationale Rode Kruiscomité trouwens #AfricaTogether, een tweedaags festival met artiesten uit heel Afrika om die voortdurende waakzaamheid voor het coronavirus aan te moedigen. Je kan dit event van 19u tot 22u live bijwonen op facebook.com/events/654453445133701/