Aardbevingen Turkije en Syrië: veel gestelde vragen

Hoe kan ik helpen?

Fijn dat je wil helpen! Op dit moment is financiële hulp de meest efficiënte manier om de slachtoffers in Turkije en Syrië te helpen. Je kan een gift doen via rodekruis.be/aardbeving

Het ingezamelde geld gaat integraal naar de lokale Turkse en Syrische Rode Halve Maan-verenigingen. Zij zijn van bij het begin van de ramp zeer actief in het getroffen gebied en zorgen voor de nodige humanitaire ondersteuning ter plaatse.

Op dit moment ontvingen wij geen hulpvraag om vrijwilligers te voorzien.

Waarom kunnen we geen goederen via het Rode Kruis laten leveren in de getroffen gebieden?

De grote solidariteit en spontane inzamelacties in ons land zijn hartverwarmend om te zien, maar financiële hulp is in deze fase nog steeds een efficiëntere manier om de mensen in Turkije en Syrië te helpen. Goederen zijn niet alleen langer onderweg dan wanneer ze ter plaatse in de regio worden aangekocht, je kan financiële steun ook veel gerichter inzetten, afgestemd op de laatste acute noden in elk specifiek gebied. De slachtoffers hebben nu nood aan efficiënte, gecoördineerde en doelgerichte hulp.

Ik wil vrijwilligerswerk doen in Syrië of Turkije - hoe kan ik me aanmelden?

Bij alle rampen en noodsituaties is de lokale gemeenschap de eerste om te reageren - zij kennen de context, de taal, de mensen en de cultuur. De Syrische Rode Halve Maan en de Turkse Rode Halve Maan zijn sterk verankerd en maken deel uit van de gemeenschappen die door de aardbeving zijn getroffen. Zij beschikken over personeel en vrijwilligers die zijn opgeleid en voorbereid op betreurenswaardige gebeurtenissen als deze. Wij zetten internationale middelen in om de behoeften van de lokale respons aan te vullen. 

Wat doen jullie vanuit Vlaanderen?

Rode Kruis-Vlaanderen is reeds gestart met een aantal acties: 

  • Er werd een rekening geopend voor mensen die geld willen storten voor de slachtoffers.
  • We hebben vanuit ons noodhulpfonds € 400.000 vrijgemaakt voor directe humanitaire hulp.
  • Mensen die contact verloren hebben kunnen contact opnemen met de Restoring Family Links afdeling via www.restoringfamilylinks.be of 015 44 35 22.

Hoe ondersteunen jullie de hulpacties concreet ter plaatse?

Rode Kruis is ter plaatse via de lokale zusterverenigingen: de Syrische Rode Halve Maan en de Turkse Rode Halve Maan, ondersteund door de Internationale Rode Kruis Beweging. Qua ondersteuning wordt op verschillende vlakken ingezet, zoals:

  • Ondersteuning bij search & rescue
  • Medische hulpverlening
  • Materiële ondersteuning inzake onderdak (shelter), hygiëne kits, voedsel,…

Concreet hebben we als Rode Kruis-Vlaanderen onze ERU (Emergency Response Unit), bestaande uit gespecialiseerde en opgeleide vrijwilligers, klaarstaan om uit te sturen naar de getroffen gebieden. We wachten nog op de vraag van de getroffen landen zelf. 

Ondersteunen jullie de Koerdische gemeenschap in Noordoost Syrië?

Wij ondersteunen onze lokale zusterorganisaties in het getroffen gebied: zowel de Turkse Rode Halve Maan in Turkije als de Syrische Rode Halve Maan in Syrië. Allen maken we deel uit van de Internationale Rode Kruis en Rode Halve Maanbeweging en delen wij de fundamentele beginselen waaronder neutraliteit, onafhankelijkheid en onpartijdigheid.

Als Rode Kruis-Vlaanderen kiezen wij geen partij maar gaan wij kijken naar de noden en dus hulp bieden aan alle slachtoffers die het nodig hebben, ongeacht hun nationaliteit of etniciteit. 

Helpen jullie ook migranten en vluchtelingen?

De gebieden die het zwaarst door de aardbeving zijn getroffen waren reeds de (tijdelijke) woonplaats van honderdduizenden ontheemden die al voor de ramp in kwetsbare omstandigheden leefden. Het Rode Kruis helpt iedereen, ongeacht status, nationaliteit of etniciteit. We ondersteunen ontheemden in deze regio's al jaren via onze cash programma’s en onze outreach-activiteiten, en wij zullen ons blijven inzetten om hen te ondersteunen bij deze huidige ramp en gedurende de komende maanden en jaren van herstel. 

Hebben jullie toegang tot Noordoost Syrië?

De natuurramp vormt een bijkomende laag op de humanitaire tragedie die al meer dan 12 jaar aan de gang is in Syrië, geteisterd door gewapend conflict en een ernstige economische crisis. Door gebrek aan elektriciteit en brandstof, zwakke infrastructuur en politieke complexiteit is het een uitdaging om humanitaire hulp te bieden in veel gebieden, waaronder het noorden van Syrië. 

Onze zustervereniging de Syrische Rode Halve Maan werkt momenteel de klok rond in Hama, Aleppo, Tartous en Lattakia. De toegang tot het gebied Idlib en honderden dorpen daartussen is nog steeds problematisch. Vrijwilligers met beperkte middelen waren en blijven de eerste hulpverleners. 

Rode Kruis-Vlaanderen roept alle partijen op om ongehinderde humanitaire toegang te verlenen om alle kwetsbare gemeenschappen te bereiken. Wij verwelkomen elke humanitaire inspanning die de broodnodige humanitaire steun kan brengen in alle gebieden die door de aardbeving zijn getroffen.

Waar kunnen mensen terecht als ze op zoek zijn naar hun familieleden?

Restoring Family Links van Rode Kruis-Vlaanderen helpt bij het opsporen naar vermisten in kader van conflict, migratie of natuurramp. Je kan hen contacteren via: