Wijziging wetgeving forfaitaire honoraria verstrekkingen ambulante patiënt

20/12/18

In het koninklijk besluit van 24 september 1992 tot vaststelling van de nadere regelen betreffende de forfaitaire honoraria voor sommige verstrekkingen inzake klinische biologie, verleend aan niet in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden werd in artikel 2 het tweede lid vervangen als volgt: "De forfaitaire honoraria hebben betrekking op alle verstrekkingen die voor een zelfde patiënt worden verricht, met een zelfde datum van staalafname, ongeacht het aantal voorschriften of voorschrijvers."

(ter info de vroegere tekst: "De forfaitaire honoraria hebben betrekking op alle verstrekkingen die op een zelfde dag voor een zelfde patiënt zijn voorgeschreven, ongeacht het aantal voorschriften of voorschrijvers").

Dit besluit is in werking getreden op 1 december 2018 en impliceert dat de staalafnamedatum steeds vermeld moet worden op het aanvraagformulier.