Facturatie RIZIV nomenclatuur orgaantransplantatie

19/03/19

Per 1 december 2018 ging nieuwe RIZIV nomenclatuur in voege voor HLA testen in het kader van orgaantransplantatie. Op 8 maart 2019 werden alle testen (vanaf 1 december 2018) gefactureerd a.d.h.v. deze RIZIV prestatiecodes en bijhorende tarieven. In parallel met deze wijziging werd het document ‘Aanvraagpaden orgaantransplantatie’ aangepast.