Administratieve vereenvoudiging verzamelattesten voor bloedproducten

26/02/19

Vanaf 26 januari 2019 is er opheffing van de wettelijke verplichting voor de verpleeginrichting om de verzamelattesten aangaande bloedproducten mee te laten ondertekenen door de bloedinstelling, Rode Kruis-Vlaanderen.

Voor bloedproducten die toegediend worden door een arts buiten een verpleeginrichting dient de bloedinstelling nog steeds te beschikken over deze attestatie. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het meldingsformulier.

Deze wijziging is na te lezen in het Belgisch Staatsblad publicatie 16 januari 2019 .