Aanrekening ‘Peri-TX HLA bilan bij SC receptor’ en bilan ‘TRALI-betrokken patiënt’

19/03/19

Identificatie van HLA antistoffen i.k.v. stamceltransplantatie zijn noodzakelijk bij antigen mismatch en haplo-identieke transplantaties. Deze indicatie is echter niet in de gewijzigde RIZIV terugbetaling voorzien. Ook voor het bilan ‘TRALI-betrokken patiënt’ is geen RIZIV terugbetaling voorzien voor de HLA antistof identificatietesten.

Deze testen worden vanaf 1 december 2018 aangerekend via tarieven buiten derdebetalersregeling (ten laste van het aanvragend lab/patiënt). De wijzigingen zijn terug te vinden in volgende documenten: