Aangepaste bewaartermijnen

03/01/19

Op 1 januari 2019 werd de bewaartermijn van onderstaande bloedproducten aangepast. Deze verlenging van de bewaartermijn werd mogelijk gemaakt na het optimaliseren van de productieprocessen en het uitvoeren van bijhorende validaties.