Nieuws

01-02-19

Wijziging tarieven buiten derdebetalersregeling

De tarieven buiten derdebetalersregeling voor de verstrekkingen aangerekend door Laboratorium voor Klinische Biologie Rode Kruis-Vlaanderen worden jaarlijks aangepast aan de gezondheidsindex. De

Lees meer

03-01-19

Aangepaste bewaartermijnen

Op 1 januari 2019 werd de bewaartermijn van onderstaande bloedproducten aangepast. Deze verlenging van de bewaartermijn werd mogelijk gemaakt na het optimaliseren van de productieprocessen en het...

Lees meer

20-12-18

Wijziging wetgeving forfaitaire honoraria verstrekkingen ambulante patiënt

In het koninklijk besluit van 24 september 1992 tot vaststelling van de nadere regelen betreffende de forfaitaire honoraria voor sommige verstrekkingen inzake klinische biologie, verleend aan niet...

Lees meer

17-12-18

Nieuwe RIZIV-nomenclatuur

Op 1 december 2018 gaat de nieuwe RIZIV nomenclatuur voor Orgaantransplantatie in voege.

HLA antistoffen en kruisproeven blijven onder art. 24 maar met verhoogde B-waarde de HLA typeringen komen... Lees meer

17-12-18

Prijswijziging uitvoering onderzoek NAT (HBV-HCV-HIV)

Vanaf 1 januari 2019 wordt het tarief voor de uitvoering van het onderzoek NAT (HBV, HCV en HIV-1/2) binnen Rode Kruis (Service du Sang en Rode Kruis-Vlaanderen) gelijk getrokken. Per test wordt...

Lees meer

17-12-18

Publicatie van resultaten van de analyses klinische biologie op een HUB

Rode Kruis-Vlaanderen neemt als extramuraal laboratorium de nodige maatregelen om te voldoen aan de verplichting van de bijkomende voorwaarde voor de terugbetaling van de verstrekkingen van...

Lees meer

16-12-18

Communicatie m.b.t. Transfusiecomités

Zoals bepaald in het K.B. van 16-apr-2002 zetelt een vertegenwoordiger van Dienst voor het Bloed in het transfusiecomité van de ziekenhuizen. Wij herhalen hierbij onze vraag om alle communicatie...

Lees meer

21-11-18

Introductie van NGS voor HLA typering bij Coeliakie & Narcolepsie

Coeliakie en Narcolepsie zijn HLA-DQ geassocieerde aandoeningen. HILA schakelt over naar NGS (Next Generation Sequencing) typering voor deze indicaties. Aangezien een functioneel DQ-molecule...

Lees meer

19-10-18

Overzicht testen - update

Een update van het 'Overzicht testen' is beschikbaar. Wijzigingen t.o.v. de vorige versie worden in rood weergegeven.

Lees meer

27-07-18

Aanvragen van ad-hoctransport van bloedproducten bij IHcT via Rode Kruis-Vlaanderen niet langer mogelijk vanaf 1 september 2018

Ons schrijven aangaande ‘Ad-hocritten’ dd. 9 juli 2018 meldde dat vanaf 1 september 2018 het niet langer mogelijk zal zijn voor de ziekenhuizen om in naam en voor rekening van het ziekenhuis door...

Lees meer

27-07-18

Geen afgifte van stalen meer mogelijk in Donorcentrum Edegem

Door de optimalisatie van transporten binnen Rode Kruis-Vlaanderen kunnen vanaf 1 september 2018 in Donorcentrum Edegem geen stalen meer afgegeven worden door de ziekenhuizen. Ziekenhuizen dienen...

Lees meer

27-07-18

Aanpassing aanvraagpad en prijslijst CELA

Het aanvraagpad CELA – infectieuze serologie – werd aangevuld met vervolgtesten in geval het infectieus serologisch screeningsonderzoek voor HBV en HCV reactief is.

Voor hepatitis B is bij een...

Lees meer