Nieuws

18-10-19

Implementatie Alinity s voor serologische bepalingen in CELA

Vanaf 21 oktober 2019, schakelt CELA over naar een nieuw platform voor serologische bepalingen. De Abbott Alinity s toestellen vervangen de Prism toestellen (voor aHIV, aHCV en HBsAg) en de...

Lees meer

16-09-19

Extra KPI's in de transfusierapporten vanaf eerste semester 2019

Aan de periodieke transfusierapporten werden 2 nieuwe KPI’s toegevoegd:

Order Efficiency: het totaal aantal bestelde units via normale bestellingen voor alle producten t.o.v. het totaal aantal... Lees meer

27-06-19

Bewaring Virusgeïnactiveerd plasma

In april 2019 werd het KB gepubliceerd dat het huidige KB van 4 april 1996 wijzigt. Dit KB omvat volgende wijziging: Virusgeïnactiveerd plasma mag 3 jaar bewaard worden ipv 1 jaar.

Op 27 mei 2019...

Lees meer

19-03-19

Aanrekening ‘Peri-TX HLA bilan bij SC receptor’ en bilan ‘TRALI-betrokken patiënt’

Identificatie van HLA antistoffen i.k.v. stamceltransplantatie zijn noodzakelijk bij antigen mismatch en haplo-identieke transplantaties. Deze indicatie is echter niet in de gewijzigde RIZIV...

Lees meer

19-03-19

Facturatie RIZIV nomenclatuur orgaantransplantatie

Per 1 december 2018 ging nieuwe RIZIV nomenclatuur in voege voor HLA testen in het kader van orgaantransplantatie. Op 8 maart 2019 werden alle testen (vanaf 1 december 2018) gefactureerd a.d.h.v....

Lees meer

26-02-19

Administratieve vereenvoudiging verzamelattesten voor bloedproducten

Vanaf 26 januari 2019 is er opheffing van de wettelijke verplichting voor de verpleeginrichting om de verzamelattesten aangaande bloedproducten mee te laten ondertekenen door de bloedinstelling,...

Lees meer

01-02-19

Wijziging tarieven buiten derdebetalersregeling

De tarieven buiten derdebetalersregeling voor de verstrekkingen aangerekend door Laboratorium voor Klinische Biologie Rode Kruis-Vlaanderen worden jaarlijks aangepast aan de gezondheidsindex. De

Lees meer

03-01-19

Aangepaste bewaartermijnen

Op 1 januari 2019 werd de bewaartermijn van onderstaande bloedproducten aangepast. Deze verlenging van de bewaartermijn werd mogelijk gemaakt na het optimaliseren van de productieprocessen en het...

Lees meer

20-12-18

Wijziging wetgeving forfaitaire honoraria verstrekkingen ambulante patiënt

In het koninklijk besluit van 24 september 1992 tot vaststelling van de nadere regelen betreffende de forfaitaire honoraria voor sommige verstrekkingen inzake klinische biologie, verleend aan niet...

Lees meer

17-12-18

Nieuwe RIZIV-nomenclatuur

Op 1 december 2018 gaat de nieuwe RIZIV nomenclatuur voor Orgaantransplantatie in voege.

HLA antistoffen en kruisproeven blijven onder art. 24 maar met verhoogde B-waarde de HLA typeringen komen... Lees meer

17-12-18

Prijswijziging uitvoering onderzoek NAT (HBV-HCV-HIV)

Vanaf 1 januari 2019 wordt het tarief voor de uitvoering van het onderzoek NAT (HBV, HCV en HIV-1/2) binnen Rode Kruis (Service du Sang en Rode Kruis-Vlaanderen) gelijk getrokken. Per test wordt...

Lees meer

      De websites van Rode Kruis-Vlaanderen maken gebruik van cookies om jouw bezoek zo vlot mogelijk te laten verlopen. We installeren daarvoor technische cookies die noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van deze websites en analytische cookies om het algemeen gebruik van de websites te meten. Door verder te surfen op onze websites ga je akkoord met ons cookiebeleid.