Nieuws

04-06-18

Hemochromatosepatiënten in de onderhoudsfase mogen bloed doneren

Op 9 mei 2018 werden in het Belgisch Staatsblad de uitvoeringsbesluiten gepubliceerd van de wet die hemochromatosepatiënten in de onderhoudsfase van hun behandeling toelaat van bloeddonor te zijn....

Lees meer

04-06-18

Nieuwe procedure voor aanvraag autologe donatie

Om voor alle aanvragen van patiënt specifieke producten op een uniforme wijze te kunnen werken, introduceren we voor de aanvraag tot autologe donatie als voor de bestelling van autologe...

Lees meer

04-06-18

Acceptatiecriteria voor formulieren en stalen

Preanalytische fouten kunnen de betrouwbaarheid en correctheid van analytische laboratoriumresultaten hypothekeren en kunnen een ernstig gevaar betekenen voor de patiëntveiligheid en de veiligheid...

Lees meer

04-06-18

Preanalytische bewaring en houdbaarheid van het onderzoeksmateriaal

Opgelet! Wijziging: EDTA plasma voor onderzoek uitgevoerd in een van onze laboratoria dient maximaal 6 dagen (i.p.v. 8 dagen) op koelkasttemperatuur bewaard te worden, langere bewaring op -20°C.

Lees meer

04-06-18

Expertise en opleidingen

Het onderdeel ‘Expertise en opleiding’ werd op onze website verder uitgewerkt. Onder dit onderdeel kan u o.a. abstracts, artikels en presentaties vinden.

Lees meer

04-06-18

Introductie van de flowcytometrische kruisproef in kader van orgaan-transplantaties

Patiënten die in aanmerking komen voor een orgaantransplantatie kunnen antistoffen vertonen gericht tegen de HLA-antigenen van de donor (donor specifieke HLA-antistoffen, DSA) met een verhoogde...

Lees meer

04-06-18

Bestelling van VPVIM buiten de openingsuren van de hoofddepots

De lange houdbaarheid van VPVIM maakt het in gewone omstandigheden mogelijk om de voorraad ervan in een ziekenhuis aan te vullen door middel van normale bestellingen bij de hoofddepots in Gent en...

Lees meer

04-06-18

Bestelling van VPVIM in minimum hoeveelheid van 6 producten

VPVIM is een broos en kwetsbaar product dat bovendien ook bij verzending de moeilijkste eisen stelt met betrekking tot de koude keten. Om beschadiging tijdens het transport te voorkomen is het van...

Lees meer

04-06-18

Bijsluiter in plaats van formulier ‘toedieningattest’ bij VPVIM

Vanaf begin juni zullen we niet langer een formulier ‘toedieningsattest’ bij ons virus-geïnactiveerd plasma (VPVIM) stoppen. Dergelijk formulier – dat ook al sinds geruime tijd niet meer met de...

Lees meer

07-02-18

Indexering tarieven Laboratorium Klinische Biologie

Overeenkomstig het Nationaal Akkoord Geneesheren-Ziekenfondsen 2018-2019 van 19 december 2017 werden de tarieven voor de verstrekkingen Klinische Biologie alsook de door RKV gehanteerde tarieven...

Lees meer

07-02-18

RIZIV erkenning Laboratorium voor Klinische Biologie Rode Kruis-Vlaanderen

De erkenning van het Laboratorium voor Klinische Biologie Rode Kruis-Vlaanderen is hernieuwd en is geldig vanaf 10/01/2018 voor een periode van 5 jaar.

Lees meer

07-02-18

Aanvraagpaden en aanvraagformulier CELA

Het aanvraagformulier van CELA is geactualiseerd naar de huidige noden voor staaltype, staalvolume en pre-analytische verwerking van de aanvraag. Eveneens werd het document Aanvraagpaden CELA...

Lees meer