Nieuws

31-03-20

Toezichtsaudit BELAC

BELAC onderwierp het Laboratorium voor Klinische Biologie einde 2019 aan een toezichtsaudit i.h.k.v. het behoud van haar accreditatie.

Deze verliep bijzonder gunstig, en LKB mocht dan ook recent...

Lees meer

18-03-20

SARS-CoV-2 (COVID-19) - Geen impact op de veiligheid van bloedproducten verwacht

De belangrijkste doelstelling van de Dienst voor het Bloed is het ter beschikking stellen van veilige bloedproducten voor de patiënten in de ziekenhuizen, ook in tijden van COVID-19 pandemie....

Lees meer

03-03-20

Feedback Tevredenheidsonderzoek

Als organisatie blijven we steeds innoveren en zoeken we naar opportuniteiten voor verbetering. Een bevraging bij onze klanten is een ideaal platform om vast te stellen waar we naar buiten toe...

Lees meer

28-01-20

Wijziging tarieven buiten derdebetalersregeling

De tarieven buiten derdebetalersregeling voor de verstrekkingen aangerekend door Laboratorium voor Klinische Biologie Rode Kruis-Vlaanderen worden jaarlijks aangepast aan de gezondheidsindex. De

Lees meer

18-10-19

Implementatie Alinity s voor serologische bepalingen in CELA

Vanaf 21 oktober 2019, schakelt CELA over naar een nieuw platform voor serologische bepalingen. De Abbott Alinity s toestellen vervangen de Prism toestellen (voor aHIV, aHCV en HBsAg) en de...

Lees meer

16-09-19

Extra KPI's in de transfusierapporten vanaf eerste semester 2019

Aan de periodieke transfusierapporten werden 2 nieuwe KPI’s toegevoegd:

Order Efficiency: het totaal aantal bestelde units via normale bestellingen voor alle producten t.o.v. het totaal aantal... Lees meer

27-06-19

Bewaring Virusgeïnactiveerd plasma

In april 2019 werd het KB gepubliceerd dat het huidige KB van 4 april 1996 wijzigt. Dit KB omvat volgende wijziging: Virusgeïnactiveerd plasma mag 3 jaar bewaard worden ipv 1 jaar.

Op 27 mei 2019...

Lees meer

19-03-19

Aanrekening ‘Peri-TX HLA bilan bij SC receptor’ en bilan ‘TRALI-betrokken patiënt’

Identificatie van HLA antistoffen i.k.v. stamceltransplantatie zijn noodzakelijk bij antigen mismatch en haplo-identieke transplantaties. Deze indicatie is echter niet in de gewijzigde RIZIV...

Lees meer

19-03-19

Facturatie RIZIV nomenclatuur orgaantransplantatie

Per 1 december 2018 ging nieuwe RIZIV nomenclatuur in voege voor HLA testen in het kader van orgaantransplantatie. Op 8 maart 2019 werden alle testen (vanaf 1 december 2018) gefactureerd a.d.h.v....

Lees meer

26-02-19

Administratieve vereenvoudiging verzamelattesten voor bloedproducten

Vanaf 26 januari 2019 is er opheffing van de wettelijke verplichting voor de verpleeginrichting om de verzamelattesten aangaande bloedproducten mee te laten ondertekenen door de bloedinstelling,...

Lees meer

01-02-19

Wijziging tarieven buiten derdebetalersregeling

De tarieven buiten derdebetalersregeling voor de verstrekkingen aangerekend door Laboratorium voor Klinische Biologie Rode Kruis-Vlaanderen worden jaarlijks aangepast aan de gezondheidsindex. De

Lees meer
×

      De websites van Rode Kruis-Vlaanderen maken gebruik van cookies om jouw bezoek zo vlot mogelijk te laten verlopen. We installeren noodzakelijke en technische cookies voor het goed functioneren van deze websites. Daarnaast gebruiken we analytische en advertising cookies om het algemeen gebruik van de websites te meten en verbeteren. Geef hieronder aan dat je akkoord bent met ons cookiebeleid om verder te surfen.