Wijziging tarieven buiten derdebetalersregeling

24/06/22

De tarieven buiten derdebetalersregeling voor de verstrekkingen aangerekend door Laboratorium voor Klinische Biologie Rode Kruis-Vlaanderen werden aangepast aan de gezondheidsindex. De nieuwe tarieven zijn van toepassing vanaf 1 juni 2022.