TOESPRAAK BURGEMEESTER DOUTERLUINGE

Ter gelegenheid van de 75ste verjaardag van Rode Kruis-Zwevegem en de voorstelling van de voertuigen voor de hulpdienst van Rode Kruis-Zwevegem.

 

Gelegenheidsadres: Garage Vandeputte, Moen.

 

Mijnheer de Voorzitter van het Rode Kruis-afdeling Zwevegem,

Mevrouw de Voorzitter van de Provincieraad,
Geachte collega’s van het College van burgemeester en schepenen,

Geachte collega’s uit de gemeente- en OCMW raad,

Beste medewerkers van het Rode Kruis-Zwevegem,

 

Ondanks verschillende activiteiten op hetzelfde uur waarop ik als burgemeester uitgenodigd werd, hield ik eraan absolute prioriteit te geven aan deze speciale aangelegenheid.

Zij kadert immers in het jubileumjaar van het 75jarig bestaan van de Rode Kruisafdeling Zwevegem.

Dit betekent 75 jaar bereidwillige inzet van vrijwilligers ten bate van de veiligheid en de gezondheid van onze inwoners en derhalve ook 75 jaar aanwezigheid op de talrijke activiteiten die het rijke verenigingsleven van Zwevegem opgeleverd heeft.


De aanwezigheid en de tussenkomsten van het Rode Kruis zijn zo talrijk en zo normaal bevonden dat zij eigenlijk tot ons dagelijks levensbeeld behoren en derhalve, spijtig genoeg, niet meer opvallen en zodoende, naar mijn oordeel, té weinig aandacht en té weinig waardering bekomen.

Het is dan ook goed dat wij vandaag, naar aanleiding van deze bijzondere gelegenheid, even stilstaan bij de rol en de taken die het Rode Kruis in Zwevegem vervult.

Een overzicht over de jaren heen zou ons veel te ver leiden, vandaar dat ik mij zal beperken tot het voorbije jaar waarin men andermaal elke dag opnieuw ter beschikking stond.

 

De Rode Kruis hulpdienst verzorgde 65 preventieve hulpacties.

Dit komt neer op 3 510 man-uren dienst of 781 uren preventieve hulpactie.  De vrijwilligers volgden allen samen 575 uren bijscholing. Daarnaast leverde de hulpdienst terug diverse keren bijstand aan de brandweer van Zwevegem wat getuigt van de goede en vlotte samenwerking tussen de twee diensten.

 

Rode Kruis leergangen organiseerde naar jaarlijkse gewoonte de cursus Helper.  De opkomst voor deze cursus blijft uitstekend.  Uitgerekend in cursus-man-uren werden in 2017 terug bijna 3 200 uren Eerste Hulp opleiding gegeven aan de Zwevegemse bevolking. Een groep van het onderwijs kreeg een bijscholing, een andere groep leerde de knepen van EHBO.   Gemeentepersoneelsleden volgden hun jaarlijkse bijscholing van de cursus bedrijfseerstehulp. Dankzij de diverse AED-sessies leerden ondertussen nog meer inwoners werken met een AED-toestel in het kader van Hartveilige gemeente. Nieuwe AED-toestellen werden geplaats bij Cortes, Maes Mattress Ticking en aan de kerk van Zwevegem.

 

De bloedtransfusiedienst blijft het ook goed doen en Zwevegem behoort hiermee tot één van de beste gemeenten in onze provincie.  Zwevegem was immers goed voor 1 224 bloedgiften in 2017.  In elke deelgemeente werden er 4 bloedinzamelingen georganiseerd waarvan één in het gemeentepunt.  In totaal organiseren we dus in Zwevegem 20 bloedinzamelingen per jaar.

 

Bij de uitleendienst van sanitair materieel (dit zijn ziekenhuisbedden, (kinder)krukken, (kinder)rolstoelen, toiletstoelen, hometrainers, ...) is het altijd zeer druk.

Elke dag komen er aanvragen binnen om gebruik te maken van deze dienst, 493 uitleningen in 2017!  Gezien het grote succes van deze dienst, werd dus ook jaar na jaar geïnvesteerd in de aankoop van nieuw materiaal.

 

Dankzij de inbreng van 1972 leden, talrijke giften van zowel privépersonen als van bedrijven alsook dankzij de gemeentelijke toelagen is het mogelijk de nodige investeringen te doen… om de bevolking zo goed mogelijk bij te staan.

In 2017 waren de belangrijkste investeringen 2 rolstoelen, 4 zenders maar vooral de bestelling van een nieuwe materiaalwagen en een minibus.
Er werd ook geïnvesteerd in nieuwe interventiekledij.

De nieuwe voertuigen en de nieuwe interventiekledij hebben we zonet kunnen bewonderen.  Zonder twijfel zal hiervan goed en intens gebruik kunnen van gemaakt worden.

Dankzij een goed beheer en de solidariteit die er rond het Rode Kruis heerst, konden alle aankopen en investeringen met eigen middelen gefinancierd worden, wat ook mag benadrukt worden.

 

Tenslotte houd ik eraan de nieuwe voorzitter en de gehuldigde vrijwilligers op mijn beurt en namens het voltallig gemeentebestuur van harte te feliciteren, de ene met zijn engagement voor de toekomst en de anderen voor hun jarenlange en dagelijkse vrijwillige inzet die steeds met overgave en deskundigheid gebeurde en waarop onze gemeente het voordeel had te mogen rekenen.

Hun staat van diensten bewijst dat vrijwilligheid niet occasioneel noch vrijblijvend gebeurt maar meestal synoniem is van duurzaamheid en oeverloze dienstverlening, waarvoor ik figuurlijk mijn hoed afdoe.

 

Nogmaals aan alle dikke proficiat en nu op naar het grote jubileumfeest van 8 en 9 september aanstaande: Safety’vent – safety first.

Zwevegem, 06 juli 2018

 

Marc Doutreluingne

Burgemeester

 

 

×

   De websites van Rode Kruis-Vlaanderen maken gebruik van cookies om jouw bezoek zo vlot mogelijk te laten verlopen. We installeren noodzakelijke en technische cookies voor het goed functioneren van deze websites. Daarnaast gebruiken we analytische en advertising cookies om het algemeen gebruik van de websites te meten en verbeteren. Geef hieronder aan dat je akkoord bent met ons cookiebeleid om verder te surfen.

     Deze noodzakelijke cookies zorgen dat alle onderdelen van de website goed werken. Deze cookies mogen wij plaatsen zonder toestemming. Door verder te surfen op onze websites ga je akkoord met het gebruik van de noodzakelijke cookies. 

     We gebruiken cookies voor functionele doeleinden. Dit wil zeggen dat deze cookies noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van onze websites.  Deze cookies identificeren en houden jouw (taal)voorkeuren bij en registeren of je cookies hebt geaccepteerd.

     We gebruiken cookies voor analytische doeleinden. Deze cookies verzamelen informatie over de technische gegevens van de uitwisseling of over het gebruik van de websites (bezochte pagina’s, gemiddelde duur van het bezoek,…), dit om de werking van de site te verbeteren. We doen hiervoor beroep op Google Analytics (in overeenstemming met de Google Analytics Terms of Use: https://www.google.com/analytics/terms/us.html).

     We gebruiken cookies voor advertising. Deze cookies geven ons statistieken (die niet herleidbaar zijn tot individuele gebruikers) om onze online communicatie over en werving voor onze activiteiten op diverse kanalen te verbeteren en af te stemmen op maat van jouw behoeften. Door deze cookies te aanvaarden, aanvaard je ook het gebruik van Facebook-pixel.