Hulp bij rampen

Snelle en doeltreffende hulp bij rampen

Het Rode Kruis streeft ernaar om de risico's op rampen te voorkomen.
De aanwezigheid van het Rode Kruis is geen garantie dat er niks gebeurd.
Maar als we aanwezig zijn, kunnen we snel en doeltreffend ingrijpen.
We proberen ervoor te zorgen dat de gevolgen van een ramp beperkt blijven.

Een vlotte samenwerking tussen vele hulpdiensten

Bij rampen moeten heel wat diensten kunnen samenwerken.
Denk maar aan het Rode Kruis, de brandweer, de politie, de civiele bescherming…

Het is niet evident om in een crisissituatie met zoveel mensen in de weer te zijn zonder elkaar voor de voeten te lopen.

Snel ter plaatse na een ramp

Overal in Vlaanderen staan Rode Kruisvrijwilligers klaar om meteen in actie te schieten bij een ramp. In elke provincie beschikken we over Snelle Interventie Teams (SIT’s): hulpverleners die 24/7 stand-by staan om uit te rukken na een ramp. Ten laatste 45 minuten na een oproep zijn SIT’s ter plaatse. Dankzij de SIT’s kunnen we medisch materiaal snel en efficiënt op de plaats van de ramp brengen en een Vooruitgeschoven Medische Post opbouwen, een soort ‘instant’ veldhospitaal.

Elk SIT-team bestaat uit een SIT-LOG en een SIT-MED. Een SIT-LOG telt 3 hulpverleners en vervoert logistiek materiaal (berries, zuurstof…). Een SIT-MED telt 6 hulpverleners en vervoert medicatie, infuusvloeistof, eerstehulp- en reanimatiemateriaal.

Om de reactietijd op een noodoproep zo kort mogelijk te maken, hebben de SIT’s standplaatsen over heel Vlaanderen. In 2013 hadden we in totaal 29 SIT-voertuigen (10 in Antwerpen, 6 in Oost-Vlaanderen, 5 in West-Vlaanderen en 4 in Vlaams-Brabant en 4 in Limburg). Daarnaast leiden we zo veel mogelijk vrijwilligers op om hulp te bieden bij rampen. Het aantal SIT-leden in Vlaanderen steeg in 2013 tot 468 hulpverleners.

Inzet van Psychosociale Hulpverlening met de Dringende Sociale Interventie

DSI staat voor Dringende Sociale Interventie.

Dit is een dienst voor sociale hulp die optreedt bij rampen en zich vooral richt op de wonden die je niet kunt zien.
DSI heeft oog voor alle betrokkenen van een ramp, dus naast de gewonden zorgen ze ook voor de niet-gewonde slachtoffers, familieleden, verwanten…
DSI-vrijwilligers zorgen voor het onthaal en de begeleiding van de slachtoffers.
Ook het verzamelen, verwerken en verspreiden van informatie over de identiteit en de locatie van slachtoffers behoort tot hun taak.

DSI biedt ook psychosociale hulp op vraag van organisaties na een ongeval of een andere schokkende gebeurtenis (overval, zelfmoord…).
Naast de Psychosociale Hulpverlening biedt deze dienst ook administratieve ondersteuning.