Iedereen bedankt

Help ons ook klaarstaan in 2017

2016 was geen makkelijk jaar. De aanslagen in Brussel op 22 maart hebben ons allemaal hard getroffen en diepe wonden geslagen. Gelukkig kon Rode Kruis-Vlaanderen snel en efficiënt ingrijpen om zoveel mogelijk slachtoffers de nodige hulp te bieden.

Wist je trouwens dat wij de organisatie bij uitstek zijn die zo snel een hulpactie kan opzetten bij rampen? We mogen hier best trots op zijn, maar zonder de hulp van duizenden mensen zoals jij is dit is echter onmogelijk. Daarom willen we jou en alle andere mensen die Rode Kruis-Vlaanderen een warm hart toedragen graag uitvoerig bedanken. 

Ook voor 2017 hopen we allemaal op het beste, maar willen we voorbereid zijn op het ergste. Daarom rekenen we ook op jouw hulp!

Jij kan ons helpen door vrijwilliger te worden.

Jij kan helpen door ons financieel te steunen.

Jij kan ons helpen door bloed te geven.