Wet van 25 januari 2019

Vrijdag 25 januari 2019 werd de wetswijziging gepubliceerd omtrent de afschaffing van de maximumleeftijd voor donoren en afschaffing van een bloeddonatie als verplichte 1ste donatie.
Dit betekent dat de wetswijziging op dinsdag 5 februari 2019 (10 dagen na publicatie) in voege gaat.

Afschaffing maximum leeftijdsgrens

De huidige maximumleeftijd van 71 jaar om bloed te geven is historisch gegroeid in ons land maar er is geen wetenschappelijke basis om die grens te blijven hanteren. Daarom diende minister Maggie DeBlock een wetsontwerp in om hier verandering in te brengen. Hiermee volgt België het voorbeeld van onder andere het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Canada waar de leeftijdsgrens al langer opgeheven werd.

Wat verandert er?
Al wie zijn 71ste verjaardag bereikt heeft kan blijven doneren op voorwaarde dat de laatste donatie niet langer dan 3 jaar geleden is én mits goedkeuring van de collectearts.
Zoals voorheen kan je donor worden tot je 66e verjaardag en mag vanaf die leeftijd je laatste donatie niet langer dan 3 jaar geleden zijn om te kunnen blijven doneren, steeds mits goedkeuring van de collectearts.

Vanaf wanneer?
Dinsdag 5 februari 2019

Geldt dat zowel voor bloed, plasma als plaatjes?
Dit geldt inderdaad voor alle bloedproducten.


Afschaffing volbloeddonatie als verplichte eerste donatie

De vroegere wetgeving bepaalde dat bij een 1e donatie een bloedgroepbepaling moest gebeuren. Op plasma kunnen we geen bloedgroepbepaling uitvoeren door de afwezigheid van rode bloedcellen in dit product. De vroegere wetgeving zorgde er dus onrechtstreeks voor dat een eerste donatie altijd een volbloeddonatie moest zijn.

Wat verandert er?
Voor plasma dat bestemd is voor de bereiding van geneesmiddelen is de bloedgroep niet cruciaal voor de veiligheid. Daarom is het niet meer noodzakelijk om eerst een bloedgroepbepaling uit te voeren. De bloedgroep wordt bij een eerste plasmagift en alle volgende donaties wel bepaald op een staal van de donor en moet telkens overeenkomen, alvorens bloedproducten vrij mogen worden gegeven voor transfusie.

Waarom laten we een bloedplaatjesdonatie niet toe als eerste donatie?
Het doneren van bloedplaatjes is een complexere procedure waarvoor niet alle donoren in aanmerking komen. De bloedgroep en het aantal bloedplaatjes zijn hierbij van belang en die kennen we niet bij nieuwe donoren. Bij wie al bloed en vooral al plasma gegeven heeft, is de kans groter dat ook het doneren van bloedplaatjes zonder problemen verloopt.