Wanneer bloed geven?

Je kan in onze afdeling terecht op

dinsdagavonden telkens van 18 tot 20u30 op 7 maart, 13 juni, 12 september, 5 december in het Koninklijk Atheneum, ingang Oudstrijderslaan te Hoboken.

Het Jeugdrodekruis voorziet een kinderopvang!

Verantwoordelijke bloed:
Danielle Dillen, bloed@zuiderdistrict.rodekruis.be