Wanneer bloed geven?

Je kan in onze afdeling terecht op

dinsdagavonden telkens van 18 tot 20u30 op 12 maart, 12 juni, 11 september, 4 december in het Koninklijk Atheneum, ingang Oudstrijderslaan te Hoboken.

Het Jeugdrodekruis voorziet een kinderopvang!

Verantwoordelijke bloed:
Danielle Dillen, bloed@zuiderdistrict.rodekruis.be