Wanneer bloed geven?

Je kan in onze afdeling terecht op

dinsdagavonden telkens van 18 tot 20u30 op
- 3 december 2019
- 10 maart, 2 juni, 8 september en 1 december 2020
in het Koninklijk Atheneum, ingang Oudstrijderslaan te Hoboken.

Het Jeugdrodekruis voorziet een kinderopvang!

Info
Geïnteresseerd in, vragen over... neem contact met Danielle Dillen, onze verantwoordelijke via bloed@zuiderdistrict.rodekruis.be

Je kan ook onthaalvrijwilliger worden en zo mee de bloedafname mogelijk maken.
Ook hiervoor kan je terecht bij onze verantwoordelijke.