Wanneer bloed geven?

Je kan in onze afdeling terecht op

dinsdagavonden telkens van 18 tot 20u30 op 19 maart, 4 juni, 10 september en 3 december 2019 in het Koninklijk Atheneum, ingang Oudstrijderslaan te Hoboken.

Het Jeugdrodekruis voorziet een kinderopvang!

Info
Geïnteresseerd in, vragen over... neem contact met Danielle Dillen, onze verantwoordelijke via bloed@zuiderdistrict.rodekruis.be