Themalessen voor organisaties

Telkens voor max. 15 personen. De themales duurt 3 u.
Reanimatie
Reanimeren en defibrileren
Reanimatie bij baby’s en kinderen
Eerste hulp bij verkeersongevallen
Eerste hulp op zomervakantie
Preventie en eerste hulp bij CO-vergiftiging
Eerste hulp bij sportongevallen
Eerste hulp bij huis-, tuin- en keukenongevallen
Eerstehulpinitiatie voor leerkrachten
Hef- en tiltechnieken
Themales op maat met één of meer lessen uit de cursus eerste hulp (duur overeen te komen)


Info: Paula De Roover, GSM +32474675687 e-mail: vorming@zuiderdisrict.rodekruis.be