Heel wat mogelijkheden...

Het Rode Kruis biedt heel wat verschillende opleidingen en initiaties aan. Voor alle leeftijden is er een opleiding of initiatie die inspeelt op de concrete noden.

Eerste hulp
Onderwerpen: de vier stappen bij eerste hulp, stabiele zijligging, reanimatie met AED, verstikking, bloedingen, huidwonden, brandwonden, letsels aan botten, spieren en gewrichten, hoofd- en wervelletsels, vergiftiging, hartaanval, beroerte (kennismaking met enkele basisaspecten van de eerst hulp) 
Onderwerpen: flauwte, hersenschudding, insecten- en tekenbeet, kortademigheid en hyperventilatie, onderkoeling, zonneslag en hitteslag, epilepsie, koortsstuipen, diabetes (uitdieping)

Themalessen en voordrachten op maat

Klik hier

Meer info, neem contact met Paula de Roover, +32474675687 of mail vorming@zuiderdistrict.rodekruis.be