Jongeren 13 tot 15 jaar

Jongeren kunnen deelnemen aan heel wat gevarieerde activiteiten.
Er is in 2017 geen cursus Junior-Helper gepland.
Jongeren kunnen vanaf het jaar dat ze 16 worden de cursus Eerste Hulp volgen en vanaf 16 jaar vrijwilliger worden.

Kijk op de kalender voor activiteiten, vul het infoformulier in of neem contact met Wendy jeugd@zuiderdistrict.rodekruis.be