sp.a Linter schenkt 1.000 Euro

12/01/20

sp.a Linter schonk 1.000 Euro aan onze afdeling. Het bedrag werd ingezameld tijdens het houden van een pasta-avond.
Wij danken sp.a Linter en alle deelnemers aan de pasta-avond hartelijk voor dit prachtige bedrag.
Een mooi voorbeeld voor anderen om onze afdeling op die manier te steunen en de Rode Kruis-vrijwilligers,
die tenslotte alles doen zonder vergoeding, een hart onder de riem te steken.
We gaan het geschonken bedrag héél goed besteden want onze ziekenwagen wordt in 2020 20 jaar.
Daarmee bereikt de ziekenwagen, ofschoon nog steeds volledig technisch in orde en volledig conform de wettelijke 112-uitrusting, de leeftijdsgrens die opgelegd is door het hoofdbestuur van Rode Kruis-Vlaanderen.
In 2021/2022 zal onze ziekenwagen dus vervangen worden door een nieuw voertuig. In 2020 treed ook de nieuwe wetgeving rond de begeleiding tijdens wielerwedstrijden en rond niet-dringend liggend ziekenvervoer in werking.
Afhankelijk van de implementatie van deze nieuwe wetgeving zullen we dan kiezen voor een nieuwe ziekenwagen of een mobiele hulppost.
Het geschonken bedrag is alvast een mooi startbedrag om in de aankoop van het nieuwe voertuig te voorzien.
We hopen dat nog anderen het prachtige voorbeeld van sp.a Linter volgen om zo de aankoop in 2021 mogelijk te maken.