Internationale hulp

Rode Kruis is wereldwijd actief en biedt hulp in landen die het nodig hebben. Elk land is anders. Daarom werkt Rode Kruis-Vlaanderen altijd samen met de plaatselijke Rode Kruis- of Rode Halve Maanvereniging. Zij kennen de taal, gewoontes en gevoeligheden van de plaatselijke gemeenschap. Rode Kruis-Vlaanderen ondersteunt hun projecten met onze wetenschappelijk onderbouwde expertise en financiële steun.

Veilig water en sanitair

Rode Kruis-Vlaanderen helpt bij de uitbouw van goede water- en sanitaire voorzieningen. Naast herstel en de installatie, gaat Rode Kruis deur tot deur om mensen te informeren over het belang van veilig water, sanitair en hygiëne. Zo helpen we heel wat ziektes voorkomen, ook op lange termijn.

  • In 2014 heeft onze afdeling een WASH-project (water, sanitair en hygiëne) in Burundi gefinancierd.

Eerste hulp is belangrijk

In België staat bij een noodgeval al na enkele minuten een ambulance voor de deur. In landen waar er niet meteen een dokter in de buurt is, is er zowel op het platteland als in de steden nood aan mensen met kennis van eerste hulp. Daarom helpt Rode Kruis-Vlaanderen de lokale Rode Kruisverenigingen om meer mensen beter op te leiden in eerste hulp. Met aangepaste technieken en richtlijnen per land.

Naast het opleiden van mensen investeren we ook in didactische materialen zoals reanimatiepoppen, educatieve prenten, eerstehulpboeken.

  • In 2015 hebben we met onze afdeling didactische eerstehulpmaterialen voor het Burundese Rode Kruis gefinancierd.
  • In 2016 deden we hetzelfde voor het Nepalese Rode Kruis.
  • In 2017 werd 2000 euro geïnvesteerd in didactische materialen voor landen in Zuidelijk Afrika.
  • In 2018-2019 werd 3000 euro geïnvesteerd in een project rond Eerste Hulp in Tanzania.

Noodhulp

Een dodelijke aardbeving, een verwoestende overstroming … Het Rode Kruis is meteen ter plaatse om in actie schieten en noodhulp bieden. Sneller en efficiënter dan wie ook.

Bij een ramp bieden de lokale Rode Kruismedewerkers meteen hulp. Als zij het nodig achten, kunnen ze een beroep doen op ons wereldwijd netwerk: Rode Kruis-Vlaanderen zorgt voor financiële steun, hulpgoederen aankopen en transporteren, of een speciaal interventieteam.

Na een ramp blijft Rode Kruis ter plaatse om te werken mee aan het herstel op lange termijn.

We hebben met onze afdeling steeds een noodbudget klaarstaan voor wanneer het nodig zou zijn. Denk aan de aarbeving in Nepal, de aardbeving in Italië, de orkaan in Haïti, de cholera-uitbraak in Burundi, ...

  • In 2017 droegen we 2000 euro bij voor de noodhulp in Myanmar.

Bezoek van de secretaris generaal van het Burundese Rode Kruis

Lees hier meer over het bezoek van de secretaris generaal van het Burundese Rode Kruis aan onze afdeling in oktober 2017.

+ verslag bezoek