Vraag een hulppost aan

Organiseer je zelf een evenement, concert, wedstrijd... waar een grote toeloop van mensen verwacht wordt? Dan kun je voor een eerstehulppost een beroep doen op de hulpdienst van onze afdeling. Op basis van een analyse van eventuele aanwezige risico's bepalen we de inzet van hulpverleners en materieel.

Onze vrijwilligers staan hun uren gratis af. Wel moeten we iedere keer nieuw verzorgingsmateriaal en van tijd tot tijd ook nieuwe koffers, tenten of ziekenwagens aankopen. Dat kost geld. Daarom vragen we een tegemoetkoming voor het materiaal.

Stap 1: Aanvraag

Vul minstens zes weken (en liefst nog vroeger) voordat het evenement plaatsvindt, ons aanvraagformulier (formulier onderaan de pagina of via dit bestand) in. Hoe vroeger de aanvraag binnen is, hoe beter we ons kunnen voorbereiden. Hierin verschaf je ons de gegevens op basis waarvan we een goed zicht krijgen op de aard van het evenement.

Stap 2: Risicoanalyse

Hierna voeren we een risicoanalyse uit om te bepalen welke middelen we zullen inzetten voor de hulpverlening op jouw evenement. Uiteraard gebeurt dit in nauw overleg met jou als organisator. Indien nodig of wenselijk zullen we ook andere (hulp)diensten erbij betrekken.

Stap 3: Overeenkomst

Als dit gebeurd is, ontvang je een samenwerkingsvoorstel. Hierin vind je een overzicht van de noodzakelijke middelen, de prijsopgave, de algemene contractvoorwaarden en de eventuele bijkomende voorwaarden waaraan jij als organisator moet voldoen. Als deze overeenkomst definitief en ondertekend is, begint de concrete voorbereiding. Op de dag zelf staan we paraat met de overeengekomen middelen.

 • Correspondentieadres

 • Gegevens evenement

 • Risicoanalyse

 • Om kwaliteitsvolle hulpverlening te garanderen, hebben wij noodzaak aan volgende elementen:

  • een lokaal/ruimte van minimaal 4x4 meter
  • verlichting
  • stromend water
  • electriciteit
  • verwarming

  Het ter beschikking gestelde lokaal dient exclusief als hulppost gebruikt te worden, om de privacy van de slachtoffers te garanderen.

  Als er geen lokaal ter beschikking van het Rode Kruis gesteld kan worden, kunnen we zelf een tent (met verlichting en verwarming) opzetten. Deze zal mee in de kostprijs verrekend worden.

 • Er is nog ontbrekende of foutieve informatie

  Aanvraag indienen