Vacature Voorzitter en Ondervoorzitter

 Wij zijn als afdeling op zoek naar een nieuwe afdelingsvoorzitter voor onze Rode Kruis afdeling Vosselaar.

Het Rode Kruis is een vrijwilligersorganisatie, dus een financiële vergoeding kunnen we niet bieden. Het mandaat van voorzitter heeft een duurtijd van vier jaar en start na de benoeming of aanvaarding.

Onze afdeling bestaat uit actieve comitéleden, maar we zouden het fijn vinden mochten we een geschikte voorzitter vinden om ons ploeg te leiden.

 

Wens je onze voorzitter te worden of ken je iemand uit je omgeving om ons team te versterken ?

Stel je dan kandidaat door je CV en een korte visietekst te sturen naar 
secretaris@vosselaar.rodekruis.be, dit kan tot 28 februari 2019.

Indien gewenst kan een gesprek worden gepland moest je meer wil weten over de afdeling of graag wat extra informatie willen.

Wat is en doet de Voorzitter?

De voorzitter is de vertegenwoordiger van het Rode Kruis in zijn werkgebied. De voorzitter voert de
relaties met de overheden.
Hij zit de vergaderingen voor van de Provinciale Vergadering, Raad, Commissie of Comité. 
Hij woont
de vergaderingen bij van de hogere organen waartoe hij behoort, en zorgt voor informatie en
communicatie hierover. De voorzitter kan alle vergaderingen van zijn niveau of van al zijn lagere
niveaus bijwonen.
Hij zorgt voor een optimale samenstelling van zijn Provinciale Vergadering, Raad, Commissie of
Comité en organiseert de jaarlijkse evaluatie ervan.
Hij waakt over de implementatie van de strategie en de naleving van het deugdelijk bestuur.
Hij ziet toe op de operationele activiteiten, en werkt nauw en onafhankelijk samen met de operationele leidinggevende(n).