Combi Cursus ' Eerste Hulp/Helper '

Wat ?

De ' combi-cursus' is een samengestelde cursus die bestaat uit  de basis cursus  ' Eerste Hulp ' en uit de vervolgcursus 'Eerste Hulp Helper'

Wat leer je?

De eerste vier lessen leer je  hoe je moet reageren in een noodsituatie en hoe je gepast eerste hulp kan verlenen. Ook de verzorging van vaak voorkomende aandoeningen komt aan bod.

Tijdens de volgende vier lessen leer je  verschillende aandoeningen en letsels verzorgen. Daarnaast gaan we ook jouw vaardigheden verfijnen

Wat komt er zoal aan bod ?  Je leert kleine en grote wonden verzorgen, bloedingen stelpen, omgaan met verslikking, breuken, verstuikingen en ontwrichtingen. Ook vergiftigingen en hoofd- en wervelletsels en de aanpak van een hartaanval of een beroerte. Bovendien leer je reanimeren. En het belangrijkste van allemaal, je leert hoe je zo’n eerstehulpsituatie nu eigenlijk aanpakt, of het nu om een groot of een klein ongeval gaat.

Voor wie?

Iedereen mag deelnemen. Maar , je bent minstens 16 jaar oud of je wordt 16 in het kalenderjaar waarin de cursus start.

Hoe lang?

24 uur ( .. lessen van .. uur )

Opgelet : Deelnemers die al beschikken over een geldig brevet 'Basiscursus Eerste hulp' zijn vrijgesteld voor de eerste zes lessen.

Prijs?

Gratis.  ( Het handboek  'Help! Eerste hulp voor iedereen'  en de oefenmap 'Eerste hulp'  kan je vrijblijvend kopen )

Waar en Wanneer?

 

 Locatie:

   Link naar : Lokaal RK - Tienen ( Google Map ) 

  Data:  

Lessen:  Op

Telkens van ..u..   tot    ..u..

Examen : op

 
 

Voor meer informatie  en om je in te schrijven kan je terecht bij Kelly Rymenams, onze verantwoordelijke ' vorming '

per mail via : vorming@tienen.rodekruis.be

Telefonisch op   0498 10 11 04