AED - Hartveilig

Hartveilig: minder overlijdens dankzij AED


Hartveilig wil de overlevingskans van een slachtoffer bij een hartstilstand vergroten én de eerstehulpcapaciteiten van de bevolking vergroten. Dit gebeurt door:

  • zoveel mogelijk automatische externe defibrillatoren (AED’s) te plaatsen in steden, gemeenten, bedrijven en organisaties;
  • zoveel mogelijk mensen te informeren en op te leiden in reanimatie en het gebruik van de AED.

Waarom is het Hartveilig-project nodig?

Elke dag krijgen bijna 30 mensen in België een hartstilstand buiten het ziekenhuis. Slechts 5 à 10% overleeft dit.

Wordt een slachtoffer binnen de eerste 3 tot 4 minuten gereanimeerd en krijgt het een stroomstoot toegediend met een AED, dan heeft het slachtoffer 60 à 70% overlevingskans.

In Vlaanderen kunnen nog veel te weinig mensen reanimeren.

Iedereen mag een AED gebruiken en het is volkomen veilig. Het toestel begeleidt je bij de reanimatie en geeft enkel een stroomstoot als dat nodig is.

Voor wie is Hartveilig?

  • Particulieren: volg een opleiding.
  • Steden en gemeenten: plaats een publiek toegankelijke AED en sensibiliseer je personeel, verenigingen en bevolking om reanimatielessen te volgen.
  • Bedrijven: plaats een AED en/of organiseer reanimatielessen.
  • Organisaties, verenigingen en scholen: organiseer reanimatielessen en plaats (eventueel) een AED.

België en Europa bevelen de plaatsing van publieke AED-toestellen aan.

Het project ‘Steden en Gemeenten Hartveilig’ baseert zich op de aanbevelingen van de Europese Reanimatieraad (ERC) om AED’s te plaatsen op openbare plaatsen waar een verhoogd risico is op hartstilstanden.

Ook de Belgische Cardiologische Liga raadt de plaatsing van AED’s op openbare plaatsen aan en de Belgische overheid erkent het nut. Dankzij een Koninklijk Besluit mag iedereen een AED gebruiken bij de reanimatie. 

Voor meer informatie contacteer:

 E-mail: vorming@tienen.rodekruis.be 

Hieronder de Hartveilige gemeenten, bedrijven,organisaties,sportclubs, scholen en zorginstellingen :

Meer informatie over AED?

Bezoek onderstaande website

+ AED