Studentenclub FREYA gaat er voor

24/08/19

Je hoorde of las er ongetwijfeld al iets over op deze website of op onze facebook-pagina maar , met alle respect voor de reguliere en nieuwe donoren, het gaat niet echt uitstekend met de bloeddonaties in Tienen.
Al verschillende jaren stellen we een dalende trend vast in het aantal donaties. Indien we de cijfers bij de hand nemen zien we dat in 2015 we nog konden reken op 689 donoren, verleden jaar nog op 524.
Die resultaten kunnen en moeten beter ...en daar wil de studentenclub FREYA iets aan doen !

Maar wat is  / wie zijn  'Freya' ?

Freya is de eerste vrouwelijk studentenclub voor alle studentes van Tienen en omstreken ongeacht waar ze studeren. Met haar tweewekelijkse activiteiten wil Freya de Tiense meiden samenbrengen. De club leeft met trots traditionele clubgebruiken na, maar drukt zeker ook haar eigen stempel op het studentenleven.
( Bezoek hier hun Facebook-pagina )

Hoe gaat FREYA er voor gaan ?

Selina, van de studentenclub,  verwoordt het zo :

We dachten de bestaande inzameldagen populairder te maken en ook mensen van de omgeving die nog niet kwamen of nog niet op de hoogte zijn van de maandelijkse inzameling aan te sporen om te doneren en ook telkens terug te komen.

We zijn ervan op de hoogte dat bloed geven in Tienen al elke maand kan maar misschien kunnen wij zo bijdragen aan het aanwerven van eventueel nieuwe donoren

Ondertussen zijn de enthousiaste jonge dames reeds gestart met hun campagne en promoten ze volop de bloedcollecte van woensdag 2 oktober 2019 , die zal doorgaan in Zaal ' Schakel' van 18u00 tot 20u00.

Volgens de eerste prognoses die wij ontvingen van Peter Janssens, onze afdelingsverantwoordelijke Bloed & Plasma, zouden we nu reeds kunnen rekenen op een twintigtal nieuwe donoren , zijn er daarnaast nog 43 personen die hun interesse hebben getoond.
Onze afdeling heeft alvast extra bedden voorzien en extra vrijwilligers om alles in goede banen te leiden en om te zorgen voor een goede nazorg.

Wat het uiteindelijk resultaat ook moge wezen :

Studentenclub Freya  reeds nu onze HARTELIJKE en ZEER GEWAARDEERDE DANK  voor dit super initiatief en om te 'HELPEN HELPEN'