Jaaroverzicht 2022

Vanaf het tweede kwartaal van 2022 kende het verenigingsleven na de versoepeling van de covid-maatregelen een heropleving van de activiteiten en ging de evenementensector terug volop aan de slag. Dit ging gepaard met een “normalisatie’ van de preventieve hulpaanvragen voor onze afdeling.
We mochten het afgelopen werkjaar rekenen op de onbaatzuchtige inzet van onze vrijwilligers en giften van onze trouwe donoren. Dankzij deze steun kunnen onze infrastructuur en de vrijwilligers paraat worden gehouden voor een snelle inzet.
Dankzij jullie vertrouwen in Rode Kruis-Vlaanderen en onze afdeling konden onze vrijwilligers in 2022 helpen waar nodig. Samen met duizenden andere vrijwilligers hebben onze mensen zich volledig belangeloos en vaak onzichtbaar ingezet binnen ons werkgebied Tienen ( Tienen, Hoegaarden, Lubbeek, Boutersem en Glabbeek) en ver daarbuiten.

Belangrijkste, doch weinig zichtbare activiteiten naast de klassieke preventieve hulpacties in 2022:

* Verzekeren permanentie niet dringend ziekenvervoer tijdens het volledige werkjaar 2022.
* Heropstart van de activiteiten van de discipline Vorming
* Organisatie bloedcollectes Tienen in eigen gebouw + promotie opkomst donoren
* Inzet vrijwilligers Rode Kruis-Tienen n.a.v. de brand in het woonzorgcentrum Sint-Rochus in Aarschot : hulp bij de opvang van de rusthuisbewoners in de stadsfeestzaal en transport naar verschillende ziekenhuizen; verspreid over Vlaanderen. In een latere fase werden onze ziekenwagens bijkomend ingezet bij de terugkeer van de bewoners naar een locatie in de buurt van hun voormalig verblijf.
* Deelname vrijwilligers Rode Kruis-Tienen aan de evacuatieoefening op 10 december in het voetbalstadion van STVV
* Ter beschikking stellen van de lokalen voor non-profit activiteiten externe partners zoals seminaries huisartsen, vergaderingen GROS en vergaderingen buddy-project.
* Lancering van de scholenwedstrijd “Meester Hikketik” ter bevordering van eerste hulp & teamspirit bij jongeren 3e graad lager onderwijs.

Een overzicht van de basisopdracht van onze belangrijkste disciplines en de wijze waarop we die in 2022 hebben kunnen realiseren.

Hulpdienst & Niet Dringend Liggend Ziekenvervoer ( dienst '105')

  • in 2022 werden 97 EHBO - hulpposten bemand
  • In 2022 kon Rode Kruis-Tienen gedurende 140 dagen de permanentie voor Niet Dringend Liggend Ziekenvervoer garanderen en transporteerde daarbij 332 patiënten. Daarbij legden onze ziekenwagens 18.796 km af en werden 2.800 onbezoldigde uren inzet gepresteerd. Bij inzet van de ziekenwagens bij andere evenementen zoals bvb Kom Op
    Tegen Kanker werd 6.975 km afgelegd.

Vorming & Opleidingen

Concrete acties van de afdeling Tienen:
* organisatie van meerdere cursussen “Eerste Hulp” en “Helper”;
* bedrijfseerstehulp (op aanvraag);
* organisatie van opleidingen “Reanimeren & Defibrilleren” in het kader van de actie HARTVEILIG (bevolking, scholen, verenigingen, bedrijven, ...);
* ook nieuwe cursussen beschikbaar op aanvraag: Eerste hulp bij huis-, tuin- en keukenkwaaltjes, Eerste hulp bij jeugdsportbegeleiders, Kind en Gezin (reanimatie), Valpreventie, Eerste Hulp bij verkeersongevallen..

Resultaten 2022:

* 110 themalessen !!!, onderwerp : Rea & Aed, Eerste Hulp en wondzorg
* 2 Opleidingen Eerste Hulp voor de bevolking tijdens het voor- en najaar
Totaal aantal cursisten : 2.050 !!!

Dienst van het bloed

Concrete acties van de afdeling Tienen:
* ondersteunen en promoten van de gemeentelijke bloedinzamelacties;
* 8 bloedinzamelingen in het lokaal van Rode Kruis-Tienen en 16 bloedinzamelingen op 4 andere locaties verspreid over ons werkgebied;
* aanwezigheid van vrijwilligers op deze bloedcollectes in ons werkgebied (12 vrijwilligers);
* promoacties i.v.m. met de ondersteuning van de donorwerving.

Resultaten 2022:

 

Het totale aantal bloeddonaties bleef stabiel en is licht gestegen van 2.153 (2021) naar 2.174 (2022).