Geschiedenis van onze afdeling

De "Gazette van Thielt" vermeldt in 1927 dat "het Rood Kruis van België" hulp verleent aan de slachtoffers van een windhoos die Tielt teisterde. Hetzelfde artikel verwijst ook naar een overstroming in januari 1926. Iets later lezen we dat "het Rood Kruis van België" de "wensch" uitdrukt een onderafdeling te stichten in "Thielt". Een voorlopig comité nodigt de bevolking uit naar een stichtingsvergadering op 28 november 1927 in het Sint- Jozefscollege.

RK-Tielt is daarmee geboren.

Dr. Van de Walle werd de eerste voorzitter. Bij zijn overlijden in 1935 nemen Oscar Van Maele en Jules Lambrecht voorlopig de leiding over tot in 1937 Jules Lambrecht, tevens bevelhebber van de brandweer, officieel aangesteld wordt tot nieuwe voorzitter. In 1939 vraagt burgemeester Colle een dringend onderhoud met de directeur-generaal waarna het bestuur ontslagen wordt en Dr. Henry Colle op 12 februari 1940 tot nieuwe voorzitter benoemd wordt. Hij wordt in 1948 voor één jaar afgelost door Michel Verkinderen die dan zijn plaats afstond aan Jozef Baert die 25 jaar lang voorzitter zou blijven. Hij wordt in 1975 opgevolgd door Adolf Vanneste tot in 1981 Lucien Tyteca voor 11 jaar de leiding overneemt. Vanaf maart 1992 tot eind 2009 stond Ernest Waûters aan het hoofd van de afdeling Tielt. Lang voordat hij de leeftijdsgrens bereikte zocht hij een opvolger voor deze niet te onderschatten taak. Het werd Catharina Dehullu die zich vanaf 1 januari 2010 de negende en meteen ook de eerste vrouwelijke voorzitter van de afdeling Tielt mag noemen.

De dienst propaganda (PR) is de oudste tak van het RK-Tielt omdat onmiddellijk na de oprichting met ledenwerving werd gestart (vooral financieel steunende leden).

De dienst onderricht (leergangen) ontstond toen Dr. Van de Walle in het Instituut H. Familie startte met EHBO-cursussen.

Op 29 april 1938 neemt RK-Tielt met zijn pas verworven ziekenwagen deel aan een "luchtbeschermingsmanoeuvre" en i.v.m. de nakende oorlog worden in 1939 voorbereidingen getroffen om een hospitaal in te richten. Dr Colle zorgde ervoor dat in de kelder van de kliniek 3 lokalen met 100 bedden werden klaargemaakt. Het Rode Kruis rekruteerde en vormde tevens vrouwelijke vrijwilligers die instonden voor zowel geneeskundige als keukenhulp en die de administratieve taken op zich namen.
Dit "hospitaal 44" bleef de hele oorlog bestaan.
Dit was meteen ook het ontstaan van de hulpdienst, toen nog mobilisatie of mobiele colonne genoemd.
In deze periode ontstond ook de dienst bloedtransfusie en de dienst welfare (nu sociale hulpverlening) die honderden pakjes naar krijgsgevangenen stuurde.

In 1963 vertrouwde toenmalig burgemeester en voorzitter van RK-Tielt, Jozef Baert, de pas opgerichte dienst 900 aan het Tieltse Rode Kruis toe.
De 100ste ziekenhuisbibliotheek in België werd op 20 december 1979 geopend door Prins Albert, de nationale voorzitter van het Rode Kruis, in het Sint-Andriesziekenhuis.

Zelfs het Jeugd Rode Kruis was in de vijftiger jaren al actief met binnen- en buitenschoolse activiteiten. In 1993 trokken  enkele enthousiaste jongeren het Jeugd Rode Kruis weer op gang en maakten er een wel een heel speciale jeugdbeweging van. Een EHBO weekend tijdens de herfstvakantie werd een vaste waarde. De werking werd in 2015 jammer genoeg weer stilgelegd.

Momenteel zijn er ongeveer 110 actieve leden, verdeeld over 5 verschillende diensten:
- hulpdienst en 112
- ziekenhuisbibliotheken
- sociale hulpverlening
- bloedtransfusie
- vorming

 

 

 

1360

bloeddonaties

1799

112 oproepen

194

verzorgingen op preventieve diensten