Afdelingscomite

Het Afdelingscomité is belast met het bestuur en het beleid van de afdeling, en keurt jaarlijks de begroting en de boekhouding van de afdeling goed. Het Afdelingscomité is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid volgens de reglementen en richtlijnen van Rode Kruis-Vlaanderen.

Het Afdelingscomité is samengesteld uit:

  • de afdelingsvoorzitter

  • de afdelingsondervoorzitter(s)
  • de officiële functies: de secretaris, de penningmeester, de econoom, de hoofdarts en de apotheker
  • de afdelingsverantwoordelijken van de disciplines

Afdelingsvoorzitter

Christophe Lahousse

Grensstraat 4, 8700 Tielt
T: 0476 51 17 65

Afdelingsondervoorzitter
Afdelingsverantw Vorming
Coördinator PIT Tielt

Stefan Lambert

Brouwerijstraat 58, 8750 Wingene
T: 0491 35 89 27

Afdelingspenningmeester

Peter Puype

P. Simonsstraat 42, 8700 Tielt
T: 0496 49 19 81

Afdeling PR en Werver

Nele Verhenne

Brouwerijstraat 58, 8750 Wingene
T: 0477 55 51 53

Afdelingshoofdarts
Afdelingsverantw Bloed en Plasma geven

Dr. Greet Raes

Grensstraat 4, 8700 Tielt

Adj Verantw Bloedgeven

Marc Wittevrongel

Hof te Perremans 32, 8700 Tielt

Afdelingsverantw Sociale Hulpverlening
Afdelingsverantw Zorgbib

Eveline Wielfaert

Kapellestraat 13, 8700 Tielt
T: 051 40 76 90

Afdelingsverantw Hulpdienst

Jan Defour

T: 0486 72 89 81

Adj Verantw Hulpdienst

Jarne Leinders

Afdelingsverantw Internationale Samenwerking
Econoom

Filip Ledoux

Kasteelstraat 204, 8700 Tielt
T: 0479 56 10 54

Coördinator NDPV

Johnny De Schutter

Straatgoedweg 8, 8740 Egem
T: 0465 00 97 60