Eerste Hulp op jouw evenement (sport, fuif, ...)

Waar veel mensen bij elkaar komen, is er een verhoogd risico op ongevallen. Organiseer je een groot evenement, concert, sportwedstrijd of een andere activiteit? Je kan op ons beroep doen voor een preventieve hulpactie. Onze ervaren en goed opgeleide hulpverleners garanderen een kwaliteitsvolle hulpverlening. Bij elke hulpactie brengen we een AED-toestel (automatische externe defibrillator) mee.

Kwalitatieve hulp op maat

Wij bieden je eerste hulp op maat van je evenement.  Je bent zeker van kwalitatieve hulp gebaseerd op jarenlange expertise en wetenschappelijke richtlijnen.  Wij garanderen een efficiënte samenwerking.

Een hulpactie aanvragen ?

Hierna leggen we je stap voor stap uit hoe onze samenwerking verloopt en hoe je een hulpactie kan aanvragen.

Contacteer ons voor jouw event

Download hier het aanvraagformulier voor een preventieve hulpactie.

Stap 1 - Doe je aanvraag minstens tien weken op voorhand

Om een efficiënte samenwerking te garanderen, is het belangrijk dat je ons ruim op voorhand informeert à minstens tien weken voor het evenement. Vul het aanvraagformulier  in en stuur het naar hulpdienst@tielt.rodekruis.be. Hoe vroeger de aanvraag binnen is, hoe beter we ons kunnen voorbereiden. Bezorg ons ook alle nuttige documenten.  Bijvoorbeeld een gedetailleerd plan van de plaats van het gebeuren, timing, coördinatieplan van de hulpdiensten, werknota van het evenement.

Geen tien weken meer voor jou evenement plaatsvindt? Stuur dan eerste even een mailtje en we bekijken wat er nog mogelijk is.

Stap 2 - Risico’s inschatten voor een samenwerking op maat

Wij gaan na welke risico’s verbonden zijn aan het evenement.  Als blijkt dat een preventieve hulpactie nodig is, bekijken we welke middelen we moeten inzetten om adequaat hulp te verlenen : aantal hulpverleners, aanwezigheid hulppost, ziekenwagen…  Uiteraard gebeurt dit in nauw overleg met jou als organisator. Als het de mogelijkheden van Rode Kruis Tielt overstijgt, werken we samen met verschillende afdelingen of zelfs verschillende provincies.

Stap 3 - Overeenkomst

We stellen een samenwerkingsvoorstel op. Hierin vind je een overzicht van alle noodzakelijke middelen, plus een prijsopgave, de algemene contractvoorwaarden en de eventuele bijkomende voorwaarden waaraan jij als organisator moet voldoen. Als je ermee instemt, teken je voor akkoord en is onze samenwerking een feit. Op de dag zelf staan we paraat met de overeengekomen middelen.

Stap 4 - Praktische voorbereiding

We bereiden de hulpactie grondig voor.  Daarbij houden we rekening met allerlei factoren : het weer, soort risico’s, aantal aanwezigen, grootte van het terrein…  Met de andere hulpdiensten die aan de hulpactie meewerken, maken we afspraken.  We zorgen ook dat toegangs- en afvoerwegen vrij zijn om eventuele gewonden snel te kunnen helpen.

Verandert er iets last minute ?  Geef het zeker aan ons door !

Stap 5 - Een evenement zonder zorgen

Tijdens het evenement nemen onze ervaren en goed opgeleide hulpverleners alles op zich wat met eerste hulp te maken heeft. Als organisator kan je je dus 100% concentreren op het evenement zelf.

Indien een persoon noodzakelijke eerste hulp weigert, vragen we om een ‘Verklaring Weigering Verzorging’ te ondertekenen. Zo kan achteraf noch aan de organisatie, noch aan ons enig schuldig verzuim worden verweten. Persoonsgegevens behoren tot het medisch beroepsgeheim en geven we niet vrij.

Stap 6 - Facturatie

Na de preventieve hulpactie maken we een kostenstaat op zoals afgesproken in de overeenkomst.  Als we uitzonderlijk veel personen hebben verzorgd en veel materiaal hebben verbruikt, kunnen we dat aan de kostenstaat toevoegen.

Afdelingsverantw Hulpdienst

Jan Defour

T: 0486 72 89 81

Adj Verantw Hulpdienst

Jarne Leinders