Bloedvoorziening

 

 Overal in Vlaanderen zamelt Rode Kruis-Vlaanderen bloed in. Niet alleen voor heel veel zieke mensen is dit van levensbelang. Ook na verkeersongevallen, bij operaties of na bevallingen is er vaak heel wat bloed nodig om levens te redden. Daarom is het belangrijk dat er altijd voldoende bloed in voorraad is.

In onze afdeling houdt een dozijn vrijwilligers, in de collectepunten Tielt en Aarsele, deze belangrijke tak van het Rode Kruis Tielt draaiende. Zij zorgen voor het klaarzetten van de zaal, de baruitbating, de opvang van de bloedgevers, enz.

Jaarlijks worden in Tielt op het bloedgeverfeest de trouwe donors gevierd.

Vooraan derde van rechts zien we mevr Sonja Vanoverbeke die reeds 175 keer bloed gaf.

bloedgeversfeest 2018

 

 
Begin 2015 zette Tielt samen met onze afdeling de schouders onder het projekt "stad met een hart". Het streefdoel van 2700 werd na de collecte van 19 juli gehaald! De teller stond toen op 2713. Tielt is dus vanaf nu 'stad met een hart' 

 

 

 

 

Ik wil bloed geven

1360

bloeddonaties

1799

112 oproepen

194

verzorgingen op preventieve diensten