Gegevensbeleid stickeractie 2018

Gegevensbeleid reservatieformulier stickeractie 2018 (Website RodeKruis.be)

Rode Kruis-Vlaanderen, Motstraat 40, 2800 Mechelen (“RKV”) zal jouw persoonsgegevens verwerken als verwerkingsverantwoordelijke voor de afhandeling van jouw reservatie van Rode Kruis sticker(s) op basis van de uitvoering van de overeenkomst met jou.

RKV verstrekt jouw gegevens aan verwerkers die ondersteunende diensten verlenen zoals een extern dataplatform en -portaal en softwareleveranciers.

Conform de wettelijke voorwaarden en modaliteiten, heb je een recht tot inzage, verbetering, wis-sing, overdraagbaarheid en beperking van jouw persoonsgegevens. Je hebt ook een recht om bezwaar te maken tegen de verwerking.

Jouw gegevens worden bewaard zolang noodzakelijk voor de levering/afhaling van jouw sticker(s) en maximaal tot 15 mei 2018.

Jouw rechten kan je uitoefenen per brief (Rode Kruis-Vlaanderen, Tav DPO, Motstraat 40, 2800 Me-chelen), per e-mail (DPO@rodekruis.be) of via telefoon 015-44 33 86.

Je kan steeds een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, commission@privacycommission.be, tel +32 2 274 48 00.

2406

bloeddonaties in 2018

65

Preventieve hulpacties in 2018

150

jaar mensen helpen in Sint-Niklaas