Sociale Hulpverlening

Onze Sociale Hulpverlening is gelanceerd!

Sinds september 2017 is onze discipline Sociale Hulpverlening terug actief. Na overleg met enkele partners zijn nu volgende projecten actief: het brugvrijwilligerproject en het “Spring Eens Binnen”project.

Het Brugfigurenproject

Sommige kinderen hebben het moeilijk op school en kunnen extra begeleiding goed gebruiken. Denk maar aan kinderen uit kwetsbare of allochtone gezinnen, kinderen met een handicap, kinderen van wie een ouder of grootouder overleden is, kinderen van wie de ouders recent gescheiden zijn en anderstalige nieuwkomers. Deze kwetsbare kinderen hebben nood aan iemand die een brug slaat tussen school en thuis. Met ons Brugfigurenproject zorgen wij daarvoor. Op school of bij de gezinnen thuis zorgen wij voor extra begeleiding. Bij huistaken, maar ook bij activiteiten in de klas. Zo helpen we de kloof tussen school en thuis te verkleinen.

Spring Eens Binnen

Met ons project ‘Spring eens binnen’ helpen we oudere mensen thuis. Onze vrijwilligers doen geen huishoudelijke taken, maar focussen op het samenzijn. Samen de krant lezen, een babbeltje bij de koffie, hulp bij de boodschappen, samen naar de markt, enzovoort. Via emotionele en relationele ondersteuning helpen we ouderen om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen.

Interesse?

Is je interesse gewekt en zou je graag meer weten? Neem dan zeker contact op met afdelingsverantwoordelijke Sociale Hulpverlening Bertina Maes via socialehulpverlening@sint-niklaas.rodekruis.be

Voor algemene informatie kan je terecht bij afdelingsvoorzitter Dieter Kinoo op voorzitter@sint-niklaas.rodekruis.be.

Weet alvast dat wij instaan voor je opleiding, dat je terecht komt in een zeer geëngageerde groep vrijwilligers en dat je kiest voor een hobby met zeer veel voldoening!

2406

bloeddonaties in 2018

600

handicarritten per jaar

95

vrijwilligers