Start Lokale steunactie voor Rode Kruisafdelingen: zo blijven we helpen in de buurt 

Vandaag gaat de Lokale steunactie van de Rode Kruisafdelingen van start: een campagne waarbij de lokale afdeling om financiële steun vraagt bij de inwoners voor haar werking. Elke euro gaat rechtstreeks naar de lokale afdeling voor de organisatie van eerstehulpopleidingen, de aankoop van medisch materiaal, ziekenvervoer, ter beschikking stellen van medische hulpmiddelen, de inzet van vrijwilligers op lokale evenementen enz.

Tegenvallende stickerverkoop compenseren: broodnodig

De lokale Rode Kruis-Vlaanderen afdelingen voeren elk jaar 2 grote campagnes om financiële middelen voor hun werking in te zamelen: in het voorjaar is er de bekende stickeractie en in het najaar, nu dus, is er de Lokale steunactie. Tijdens deze acties kunnen de inwoners hun financieel steentje bijdragen aan hun lokale Rode Kruis-Vlaanderenafdeling. De stickeractie verliep dit jaar zeker al beter dan in het coronajaar 2020 – waarbij slechts 1/10de van het normale bedrag ingezameld werd – maar is zeker nog niet op hetzelfde niveau als de vorige jaren. Vandaar dat deze 2de actie voor de lokale afdelingen super belangrijk is. De deelnemende lokale afdelingen hopen met deze campagne te kunnen rekenen op de steun van alle inwoners. Zij krijgen binnenkort een brief in de bus, waarmee hen gevraagd wordt de afdeling financieel te steunen. 

 

Help jouw lokale afdeling

Rode Kruis-Vlaanderen telt meer dan 13.000 goed opgeleide Rode Kruisvrijwilligers. Ze geven eerstehulpopleidingen aan inwoners, staan paraat voor medische hulp op tal evenementen (sport, muziek, cultureel enz.), stellen medische hulpmiddelen zoals rolstoel of looprek ter beschikking en ook tijdens de recente coronacrisis stonden tal van hen paraat voor ziekenververoer, waren ze actief in test- en triagecentra en in vaccinatiecentra. Heel wat activiteiten waar onze lokale vrijwilligers de nodige middelen voor moeten hebben om deze goed te kunnen uitvoeren.

Door een lokale Rode Kruisafdeling financieel te steunen, investeren de lokale inwoners eigenlijk ook in zichzelf. De kans dat iemand de lokale Rode Kruis afdeling ooit eens nodig heeft, is best groot, en dan wil je professioneel en snel geholpen kunnen worden. 

Ontdek wat we in jouw buurt doen op www.rodekruis.be/injouwbuurt.