Wederzijdse afspraken

Wat kan je van het Rode Kruis verwachten?


1) Je bepaalt zelf de grenzen van je engagement. We maken met jou afspraken over de tijd die je wilt spenderen en je taken als vrijwilliger.
2) We zorgen voor een goede opleiding en voor begeleiding en ondersteuning die bij je taak horen.
3) Je krijgt een Rode Kruisbadge om je herkenbaar te maken als Rode Kruisvrijwilliger en als dit nodig is voor je functie, krijg je ook de nodige kleding (bijvoorbeeld Hulpdienstpak).
4) We geven je informatie over de activiteiten van je dienst, je afdeling en de globale werking.
5) Binnen je taak krijg je de gepaste verantwoordelijkheid en inspraak.
6) We zorgen voor een passende verzekering.
7) Kosten die voortvloeien uit je vrijwilligerswerk worden vergoed.
 

Wat verwacht het Rode Kruis van jou?


- Je bent steeds bereid te handelen volgens de Fundamentele Beginselen van het Rode Kruis.
- Je volgt de vorming en bijscholing die bij je taak horen.
- Je zet je belangeloos in met verantwoordelijkheidszin.
- Je werkt op een loyale manier met iedereen samen.
- Je doet alles om het imago van het Rode Kruis hoog te houden.
- Je begrijpt dat voor het Rode Kruis het rekruteren van nieuwe vrijwilligers en fondsenwervingen heel belangrijk zijn om zich blijvend te kunnen inzetten voor mensen in nood. Daarom neem je op een gepaste manier aan deze activiteiten deel.
- Je respecteert de statuten, het huishoudelijke reglement en de vademecums.

Begint het reeds te kriebelen en voel je je aangesproken ? Neem dan contact op met onze voorzitter op via email : voorzitter@schoten.rodekruis.be

×

   De websites van Rode Kruis-Vlaanderen maken gebruik van cookies om jouw bezoek zo vlot mogelijk te laten verlopen. We installeren noodzakelijke en technische cookies voor het goed functioneren van deze websites. Daarnaast gebruiken we analytische en advertising cookies om het algemeen gebruik van de websites te meten en verbeteren. Geef hieronder aan dat je akkoord bent met ons cookiebeleid om verder te surfen.

     Deze noodzakelijke cookies zorgen dat alle onderdelen van de website goed werken. Deze cookies mogen wij plaatsen zonder toestemming. Door verder te surfen op onze websites ga je akkoord met het gebruik van de noodzakelijke cookies. 

     We gebruiken cookies voor functionele doeleinden. Dit wil zeggen dat deze cookies noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van onze websites.  Deze cookies identificeren en houden jouw (taal)voorkeuren bij en registeren of je cookies hebt geaccepteerd.

     We gebruiken cookies voor analytische doeleinden. Deze cookies verzamelen informatie over de technische gegevens van de uitwisseling of over het gebruik van de websites (bezochte pagina’s, gemiddelde duur van het bezoek,…), dit om de werking van de site te verbeteren. We doen hiervoor beroep op Google Analytics (in overeenstemming met de Google Analytics Terms of Use: https://www.google.com/analytics/terms/us.html).

     We gebruiken cookies voor advertising. Deze cookies geven ons statistieken (die niet herleidbaar zijn tot individuele gebruikers) om onze online communicatie over en werving voor onze activiteiten op diverse kanalen te verbeteren en af te stemmen op maat van jouw behoeften. Door deze cookies te aanvaarden, aanvaard je ook het gebruik van Facebook-pixel.