Test je kennis : F.A.Q.

Hey ! Ben je nog niet zeker of je een cursus eerst hulp bij ongevallen zou volgen of niet of twijfel je of je nog up-to-date bent?  Kijk het hier even na !  Ook enkele praktische vragen rondom dergelijke cursus kan je hieronder vinden :

Is beademing bij reanimatie nodig?

Reanimatietechnieken worden door internationale experts om de vijf jaar geëvalueerd. Zo werd bijv. in 2005 beslist om eerst te starten met hartmassage in plaats van met beademingen.  Ook Rode Kruis-Vlaanderen volgt deze ontwikkelingen op de voet maar op dit ogenblik is het schema met 30 hartmassages en 2 beademingen nog steeds geldig.

Moet je ribben breken om een goede hartmassage te hebben?

Je moet toch wel behoorlijk wat kracht zetten bij hartmassage. Het borstbeen van een volwassene moet ongeveer 4 tot 5 cm ingedrukt worden. Je doet dat met gestrekte armen en met je schouders loodrecht boven het midden van de borstkas. Dan is de kans op ribbreuken toch niet zo groot. En het is zeker geen ‘must’!
Een gebroken rib kan voorkomen bij een reanimatie, maar is op dat moment van ondergeschikt belang. Immers, als je niet gereanimeerd had, was het slachtoffer zeker overleden

Is het een optie om een wonde dicht te plakken met lijm, nadat je ze goed ontsmet hebt?

Wanneer bloed uit een wonde gutst, druk je zo snel als mogelijk op de wonde zelf met je vingers (handschoenen), een dikke kompres, zuivere zakdoek of keukenhanddoek. Zodra je een zwachtel bij de hand hebt, leg je een stevig drukkend verband aan. Lijm in een wonde spuiten, garandeert niet dat de bloeding stelpt en kan de verdere behandeling door een arts ernstig storen.

Is het bij elke epilepsieaanval nodig om hulp in te roepen?

Het is niet bij elke epilepsieaanval nodig om de hulpdiensten te alarmeren, maar zeker wel als:
- niemand uit de omgeving het slachtoffer kent of vertrouwd is met de epilepsie-aanval
- het slachtoffer bewusteloos blijft na de aanval
- de aanval langer dan een paar minuten duurt
- er telkens opnieuw een aanval begint
- het gaat om de eerste epileptische aanval van het slachtoffer
- het slachtoffer ernstige letsels oploopt tijdens de aanval

Moet je iets tussen de tanden stoppen van iemand die een epilepsieaanval heeft?

Tijdens een epilepsieaanval mag er helemaal niks tussen de tanden van de persoon gestopt worden. Je kunt toch niet voorkomen dat er soms op de tong gebeten wordt.

Moet een sportclub een eerstehulpkoffer voorzien in zijn lokaal?

Van een sportclub mag verwacht worden dat ze basismateriaal voor eerste hulp ter beschikking heeft en natuurlijk ook hulpverleners die een cursus volgden. Welk materiaal er juist beschikbaar moet zijn, is wat afhankelijk van de risico’s.
Rode Kruis-Vlaanderen heeft recent een nieuwe publicatie “Eerste hulp bij sportongevallen”. Dit boekje werd ontwikkeld in samenwerking met Bloso en de Vlaamse Trainersschool. Daarin leer je hoe je eerste hulp kan verlenen bij typische sportletsels. Tal van eerstehulptips, evenals handige verband- en transporttechnieken worden besproken. Bovendien bevat het boekje ook heel wat preventietips om sportblessures te voorkomen of in te dijken. Sportclubs die dit wensen kunnen een rodekruislesgever vragen om een specifieke eerstehulples van 3 uur bij hen te komen geven. Meer informatie: http://schoten.rodekruis.be of vorming@schoten.rodekruis.be.

Wanneer mag je naar spoed gaan ?

Als je helemaal niks van eerste hulp kent, zal je natuurlijk veel sneller naar een arts of spoedgevallendienst gaan. Een kleine wonde, lichte koorts, een bezeerde enkel… Meestal zijn dit dingen die je met een beetje gezond verstand zelf de baas kan.

Kun je een bloedneus doen stoppen door je arm in ijskoud water te stoppen?

Door koude trekken bloedvaten samen. Maar het is niet omdat je een arm afkoelt dat daarom ook de bloedvaten in de neus voldoende samentrekken om de bloeding te stoppen. Gewoon de beide neusvleugels dichtknijpen ter hoogte van het neustussenschot zorgt er in de meeste gevallen voor dat de neusbloeding na enkele minuten gestelpt is. Als dat niet zo is, moet je een arts raadplegen. En denk eraan: zeker het hoofd niet achteruit houden want zo loopt het bloed in de keel.

Wat moet je doen als iemand een tand verliest? Kun je deze nog terugplaatsen?

Bij een verloren tand is het belangrijk om hem ter hoogte van de kroon vast te houden en kort zuiver te spoelen met leidingwater.  Daarna kan je hem bewaren in melk of speeksel van het slachtoffer. De tandarts zal dan beslissen of de tand terug kan ingeplant worden. Maar met een uitgedroogde tand is dit helaas niet meer mogelijk.

Moet je bij een voetblessure je schoen uitdoen?

Als je een voetletsel hebt, adviseren we om de schoen aan te laten tot je hulp raadpleegt. Bij het uitdoen van de schoen zal de voet zwellen en krijg je de schoen nadien niet meer terug aan.

In de huisapotheek zitten dikwijls zaken zoals Isobetadine die vervallen zijn, mag men ze in nood nog gebruiken?

Een vervaldatum betekent dat de leverancier niet langer de steriliteit of de goede werking garandeert. In de gezondheidszorg houdt men strikt rekening met de vervaldatum. Maar als je bijv. een vervallen steriele kompres gebruikt om een ernstige bloeding te stelpen, is dat echt niet zo erg. Dat ligt wel anders bij medicaties die hun activiteit kunnen verliezen.

Helpt hard hoesten bij een hartaanval, dit als hartmassage?

Op internet circuleert al enkele jaren een kettingmail waarin deze techniek wordt beschreven als een alternatief dat iemand zelf kan toepassen bij een hartstilstand. We raden verspreiding van deze mail ten zeerste af omdat er onvoldoende wetenschappelijke verantwoording voor is.

Hoe ga je te werk wanneer iemand brandwonden oploopt?

Als eerste hulp dienen alle brandwonden 15 tot 20 minuten gespoeld te worden met koel of lauw leidingwater. Zorg ervoor dat het slachtoffer niet onderkoeld raakt. Ernstige brandwonden (grote oppervlakte, derde graad, delicate plaatsen, kleine kindjes, chemische producten, elektriciteit…) laat je steeds door een arts verzorgen. In afwachting van gespecialiseerde hulp smeer je nooit een product op brandwonden.
Enkel bij kleine brandwondjes die je zelf verzorgt, kan je een brandwondengel gebruiken. Die houdt de wonde vochtig en vermindert de pijn. 

Bij een ongeval moet je een gekwetste op de grond laten liggen, maar dat is toch niet altijd mogelijk?

Je moet eerst de toestand van het slachtoffer onderzoeken. Reageert die nog? Heeft die pijn in de nek of aan de rug? Kan die armen en benen nog goed bewegen? Je begrijpt dat als er een mogelijk wervelletsel is, dat het niet goed is om iemand zonder kennis van zaken te draaien of te verplaatsen. Anderzijds is te lang in slechte weersomstandigheden laten liggen ook niet zo goed. Soms moet je in eerste hulp met een beetje gezond verstand een keuze maken tussen wat het minste slecht is.

Wat moet je doen als je een hoofdwonde oploopt?

Zoals bij elke bloedende wonde moet je drukken om de bloeding te stelpen. Als het een gapende wonde is, moet je die door een arts laten hechten. Meestal gaat een wonde aan het hoofd ook samen met een sterke zwelling (zeker bij kinderen). Je kan die beperken door de plaats te koelen met ijs en nadien een licht drukkend verband aan te leggen.

Helpt het om op een citroen te zuigen wanneer je een visgraat inslikt?

Door het opzuigen van citroen zal een visgraat die vastzit in de keel niet plotseling oplossen of loskomen. We raden je aan om een arts te raadplegen om ze te verwijderen en te onderzoeken welke schade ze veroorzaakt heeft.
 

Moet je verstuikingen of blauwe plekken behandelen met ijs of met warmte?

Bij een kneuzing of een verstuiking ontstaat er onder de huid een bloeding. Door de huid zien we dit als een blauwe plek. Door koude toe te passen, trekken de bloedvaten samen en vermindert de bloeding. Afkoelen is dus de juiste eerste hulp. Bij ernstige blauwe plekken wordt er soms na enkele dagen warmte gebruikt om de bloedklonter sneller te laten oplossen.

Waarom zijn er geen lessen eerste hulp in de lagere school?

Op dit ogenblik wordt eerste hulp geïntegreerd in het secundair onderwijs en worden de nieuwe leerkrachten opgeleid als lesgever eerste hulp. Toch zijn er al heel wat leerkrachten in het lager onderwijs die eerste hulp thema’s aan bod laten komen. Jeugd Rode Kruis ontwikkelde verschillende lespakketten die hierbij kunnen helpen. Neem eens een kijkje op www.jeugdrodekruis.be.

Wat moet er in een eerstehulpkoffer in een wagen zitten?

De minimale wettelijke inhoud voor een verbandkist in een auto is:

1 pakje individueel steriel verband 7 cm x 10 cm
1 pakje individueel steriel verband 12 cm x 14 cm
1 driehoekig verband in steriel gaas met 1,30 m basis
1 cambric-zwachtel 7 cm x 5 m, gewikkeld in lasbaar papier
1 cambric-zwachtel 10 cm x 5 m, gewikkeld in lasbaar papier
1 zakje met 10 antiseptische hechtpleisters 
 2 verbandagrafen of 2 veiligheidsspelden.
Het is nuttig om hieraan enkele materialen toe te voegen:


wegwerphandschoenen
beademingsmasker
drukverband
isolatiedeken
zwachtel

Hoe reageer je wanneer een baby zich verslikt?

Leg de baby met de buik op je onderarm. Het hoofdje moet zich lager bevinden dan de romp. Hou het hoofdje goed vast. Sla 5 keer met de hiel van de hand tussen de schouderbladen en controleer of de baby terug goed kan ademen.
Als slaan op de rug niet helpt, geef dan 5 keer een borststoot. Deze techniek kan je leren bij het Rode Kruis. Ga door met afwisselend 5 rugslagen en 5 borststoten. Als de baby bewusteloos wordt, moet je onmiddellijk de hulpdiensten alarmeren en starten met reanimeren

Hoe frequent moet je je laten vaccineren tegen tetanus?

Iemand die een correcte basisvaccinatie gekregen heeft, laat zich om de 10 jaar hervaccineren. Voor mensen in een risico-omgeving (bijv. landbouwers, dierenartsen, schrootverwerkers) wordt een hervaccinatie aanbevolen om de 5 jaar. Vraag je huisarts om advies.

Hoe gebruik je een gummi knevelverband?

Eigenlijk hoort een gummi knevelverband niet meer thuis in een verbandkoffer. Bij een ernstige bloeding leg je een kompres of een doek op de wonde en leg je die vast met een stevig drukkende zwachtel.
Het gebruik van een knevelverband kan ernstige schade veroorzaken als gevolg van de verminderde zuurstofvoorziening. Ook beschadiging van de zachtere weefsels en vooral van de zenuwen kan verlammingen tot gevolg hebben.

Hoe moet je reageren als je met je auto in het water rijdt?

Wanneer een wagen te water raakt, moet je er zo snel mogelijk uit. Je opent de ramen en verlaat best rugwaarts de wagen. Eens je uit de wagen bent, help je zo nodig de andere passagiers uit de wagen te ontsnappen. Als de ramen niet meer kunnen geopend worden, kan je de brandblusser gebruiken om ze te verbrijzelen.

Hoe verzorg je een bloedneus?

Gewoon de beide neusvleugels dichtknijpen ter hoogte van het neustussenschot zorgt er in de meeste gevallen voor dat de neusbloeding na enkele minuten gestelpt is. Als dat niet zo is, moet je een arts raadplegen. En denk eraan: zeker het hoofd niet achteruit houden want zo loopt het bloed in de keel.

Wat doe je bij kindjes die huilen zonder geluid en blauw worden?

Vooral niet panikeren. Hou de baby voor je en blaas in zijn gezicht. Meestal schrikt hij ervan en begint hij te huilen. Wat je vooral niet mag doen, is de baby door elkaar schudden. Dat kan zeer ernstig letsel veroorzaken.

Wanneer heb je koorts?

Koorts is een verhoogde lichaamstemperatuur. De lichaamstemperatuur wordt door veel factoren beïnvloed. Meestal ligt de gemiddelde lichaamstemperatuur tussen 35.8 en 37.4°C. De lichaamstemperatuur gaat zelden boven de 40.5°C.
Bij een kindje jonger dan 3 maanden raadpleeg je een arts vanaf 38°C. Bij oudere kinderen en volwassenen is dit pas vanaf 39°C. Maar let op: koorts is niet het enige teken dat je in het oog houdt. Ook als de zieke bijv. niet drinkt, suf wordt, blauwrode puntjes op het lichaam krijgt, moet je snel een arts raadplegen. Dit doe je ook bij het optreden van nekstijfheid of wanneer een baby weent bij het optillen van
 

 

Moet je kinderen op een andere manier reanimeren dan volwassenen?

Reanimatie van baby’s en kinderen komt gelukkig maar zelden voor. Verschillende technieken aanleren, maakt de kans op fouten maken alleen maar groter. Daarom wordt aan leken één zelfde techniek aangeleerd voor reanimatie van baby’s, kinderen en volwassenen. Mensen die beroepshalve veel met baby’s en kinderen in contact komen, krijgen wel enkele kleine aanpassingen aangeleerd.

Hoe oud moet ik zijn om een cursus EHBO te volgen?

16 jaar zijn op het moment dat je de cursus begint

Wanneer begint een nieuwe cursus?

Normaal geven we 2x een cursus per jaar, 1x in het najaar en 1x in het voorjaar.  Voor meer informatie, contacteer onze verantwoordelijke vorming : vorming@schoten.rodekruis.be

Welke voorkennis moet ik hebben om een cursus EHBO te volgen?

Geen enkele.  Onze cursus start vanaf nul.  Je hoeft geen enkele (medische) voorkennis hebben.  We vragen enkel wat van je vrije tijd te steken in de cursus om de lessen te volgen.

Waarom moet eerste hulp op school verplicht worden?

We merken dat veel mensen EHBO wel belangrijk vinden maar toch geen cursus volgen. Door eerste hulp al in de school te geven, bereiken we een veel groter doelpubliek.

In het onderwijs worden eindtermen vastgelegd. Kan een eerste hulpcursus daar een onderdeel van worden?

Het Ministerie van Onderwijs en Vorming stelt de eindtermen en ontwikkelingsdoelen op. Leerplannen opmaken is in feite een bevoegdheid van de inrichtende macht van een school, maar in de praktijk worden ze meestal opgemaakt door de koepels van de inrichtende machten. Deze leerplannen worden dan ter goedkeuring voorgelegd aan de onderwijsinspectie. Er zijn heel wat aanknopingspunten voor het onderwerp eerste hulp in de verschillende eindtermen, ontwikkelingsdoelen en leerplannen. Ook de vakoverschrijdende eindtermen van het secundair onderwijs besteden aandacht aan ‘lichamelijke gezondheid en veiligheid’.  Kortom, een school kan eerste hulp een volwaardige plaats geven in het gezondheidsbeleid. Hoe dat concreet gebeurt, behoort tot de pedagogische vrijheid van een school. Beginnende leerkrachten (kleuter, basisonderwijs, secundair onderwijs) dienen een basiskennis van eerste hulp te bezitten.

Is het niet mogelijk om levensreddende handelingen op een sticker af te beelden?

Deze stickers kunnen dan in een wagen of op andere plaatsen bewaard worden. Zo kun je ze meteen zien in geval van nood.
Op een sticker kan maar beperkte informatie. Levensreddende eerstehulptechnieken moet je kunnen uitvoeren zonder een blik te werpen op een ‘spiekbriefje’. Daarvoor is training en regelmatige bijscholing toch echt wel nodig.

Kun je als hulpverlener aansprakelijk gesteld worden wanneer iets fout loopt bij een tussenkomst?

In België moet je een strafrechtelijke fout begaan hebben, moet er schade veroorzaakt zijn en moet het oorzakelijk verband tussen die fout en die schade bewezen worden. Hulpverleners die ter goede trouw en met een beetje gezond verstand eerste hulp toedienen, lopen weinig kans om aansprakelijk gesteld te worden. Mensen die geen hulp bieden, kunnen veroordeeld worden wegens ‘schuldig verzuim’. Je bent wettelijk verplicht om hulp te bieden wanneer iemand in ernstig gevaar is en wanneer je hulp kan bieden zonder groot gevaar voor jezelf.

Moet je na de cursus eerste hulp een examen afleggen?

Iedereen kan bij het Rode Kruis een cursus volgen en zelf beslissen of hij al dan niet deelneemt aan een examen. Maar natuurlijk krijgen enkel zij die slagen in het examen een geldig brevet. Praat er gerust eens over met je lesgever eerste hulp. Misschien slaagt die er wel in je te overtuigen om je kans toch te wagen. Onze examens zijn echt niet schools.

Waarom duurt een eerstehulpopleiding zo lang? Kunnen de lessen niet ingekort worden?

Eerste hulp bestaat uit twee grote pijlers: levensreddende ehbo en de vaak voorkomende ehbo. In Europees verband hebben we er voor gekozen om in een eerste cursus die levensreddende eerste hulp aan te leren. Je kan deze cursus ‘Eerste Hulp’ volgen in 12 uren. De vervolgcursus ‘Helper’ duurt ook 12 uren en daarin wordt o.a. de wondverzorging aangeleerd.
Voor die mensen die niet te veel tijd kunnen of willen spenderen, organiseert Rode Kruis-Vlaanderen ‘initiatielessen eerste hulp’ van 3 uren. Meestal gebeurt dit in verenigingsverband

×

   De websites van Rode Kruis-Vlaanderen maken gebruik van cookies om jouw bezoek zo vlot mogelijk te laten verlopen. We installeren noodzakelijke en technische cookies voor het goed functioneren van deze websites. Daarnaast gebruiken we analytische en advertising cookies om het algemeen gebruik van de websites te meten en verbeteren. Geef hieronder aan dat je akkoord bent met ons cookiebeleid om verder te surfen.

     Deze noodzakelijke cookies zorgen dat alle onderdelen van de website goed werken. Deze cookies mogen wij plaatsen zonder toestemming. Door verder te surfen op onze websites ga je akkoord met het gebruik van de noodzakelijke cookies. 

     We gebruiken cookies voor functionele doeleinden. Dit wil zeggen dat deze cookies noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van onze websites.  Deze cookies identificeren en houden jouw (taal)voorkeuren bij en registeren of je cookies hebt geaccepteerd.

     We gebruiken cookies voor analytische doeleinden. Deze cookies verzamelen informatie over de technische gegevens van de uitwisseling of over het gebruik van de websites (bezochte pagina’s, gemiddelde duur van het bezoek,…), dit om de werking van de site te verbeteren. We doen hiervoor beroep op Google Analytics (in overeenstemming met de Google Analytics Terms of Use: https://www.google.com/analytics/terms/us.html).

     We gebruiken cookies voor advertising. Deze cookies geven ons statistieken (die niet herleidbaar zijn tot individuele gebruikers) om onze online communicatie over en werving voor onze activiteiten op diverse kanalen te verbeteren en af te stemmen op maat van jouw behoeften. Door deze cookies te aanvaarden, aanvaard je ook het gebruik van Facebook-pixel.