Aanvraag Preventieve Hulpactie

Vraag onze hulpdienst op uw evenement !

Door dit formulier in te vullen kan u beroep doen op onze vrijwilligers voor een preventieve hulpverlening tijdens een activiteit of manifestatie.  Dit formulier is enkel geldig voor activiteiten in Schoten. Indien u nog meer bijkomende info wenst, neem dan contact op met onze hulpdienstverantwoordelijke :

 

e-mail : hulpdienst@schoten.rodekruis.be

Wacht niet met een aanvraag tot enkele weken voor het evenement.  Hoe vroeger de aanvraag binnen is, des te beter kan het Rode KRuis proberen hierop positief reageren.   Het beste is om je aanvraag minstens 10 weken voor de aanvang van de activiteit of manifestatie, in te vullen en te verzenden.

Stuur je aanvraag (hetzij via het online formuier dat je hier vindt, hetzij met een worddocument dat je kan aanvragen op hulpdienst@schoten.rodekruis.be) naar hulpdienst@schoten.rodekruis.Be.

 

 • Facturatiegegevens

  Contactpersoon

 • Zijn er vooraf één of meerdere veiligheidsvergaderingen gepland ?

 • Zijn er in de omgeving van het evement alcoholische dranken beschikbaar ?

 • Rode Kruis afdeling Schoten dankt U voor het gestelde vertrouwen.  Onze hulpdienstverantwoordelijke zal zo snel mogelijk contact met U opnemen betreffende uw aanvraag.

   

  Bijkomende info

   

  Nadat je als organisator het aanvraagformulier hebt opgestuurd, mag je binnen de 3 weken een ontvangstbericht verwachten.

  Indien blijkt dat (bv.  omwille van de omvang van het evenement), wij niet in staat zijn de gevraagde medewerking te verlenen, dan sturen wij de aanvraag door aan onze provinciale hulpdienstleiding.

  Uiterlijk 6 weken voor de aanvang van de activiteit zal de aanvragende organisator op de hoogte gebracht  worden of het Rode Kruis al dan niet zal kunnen instaan voor de preventieve hulpactie.

  Indien op de aanvraag kan worden ingegaan, dan zal er een samenwerkingsvoorstel worden opgestuurd.  Hierin vind je een overzicht van de noodzakelijke middelen, een voorlopige kostenraming, de eventuele bijkomende voorwaarden in hoofde van de organisator en de algemene contractvoorwaarden.

  Indien u zich als organisator akkoord verklaart met dit samenwerkingsvoorstel, dan mag je het exemplaar ondertekend ‘voor akkoord', aan ons terug bezorgen.

  Het Rode Kruis zal de schriftelijke ontvangstbevestiging sturen waardoor de overeenkomst tot medewerking van het Rode Kruis definitief tot stand komt.

 • Alle gegevens die je invult in dit formulier worden volgens het gegevensbeleid verwerkt. Wil je meer weten over dit beleid én over wat we met jouw gegevens doen? Klik hier voor meer info.

 • Er is nog ontbrekende of foutieve informatie

  Verzenden

Aanvraag Preventieve Hulpactie

Via deze link kan je online een Preventieve Hulpactie aanvragen voor je evenement