AED Locaties

08/05/19

In de app eerste hulp van Rode Kruis-Vlaanderen vind je nu ook de AED-locaties in Vlaanderen. Zo vind je snel terug waar je een AED (Automatische Externe Defibrillator) vindt in de buurt. De kaart wordt zo getoond dat je de AED’s kan zien die zich in jouw buurt bevinden. Wanneer er zich een levensbedreigende situatie voordoet, kan je opzoeken waar de dichtstbijzijnde AED zich bevindt.

Via de knop ‘Vind een AED in de buurt’ kan je de AED-locaties bekijken. Je kan de kaart ook online bekijken.

Heb je de app al gedownload? Dan moet je de app updaten. Dat doe je via ‘instellingen’ > ‘check voor updates’. Sluit vervolgens de app af, en open deze opnieuw.
Heb je de app nog niet gedownload? Doe dat dan snel via www.rodekruis.be/app.
 

Gegevens van de kaart


Onze dataset baseert zich op verschillende bronnen:

Maandelijkse update door de FOD Volksgezondheid.
Lijst van AED’s via het project Hartveilig van Rode Kruis-Vlaanderen.
Ontvangen meldingen via het invulformulier op de website van Rode Kruis-Vlaanderen.
 
Geen inhoudelijke wijzigingen aan toegestuurde gegevens
In België zijn eigenaars van een AED-toestel verplicht om hun AED te registeren bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid. Rode Kruis-Vlaanderen krijgt zelf ook meldingen van AED’s in het kader van het project Hartveilig. De combinatie van deze twee lijsten vormt de basis voor de AED-kaart van Rode Kruis-Vlaanderen. 

De rol van Rode Kruis-Vlaanderen beperkt zich, voor wat AED’s in België betreft, louter tot het visueel tonen van de ons bezorgde AED-locaties. Met andere woorden: Rode Kruis-Vlaanderen gaat de nauwkeurigheid of correctheid van de bezorgde gegevens niet na. Wanneer we (via de federale overheid of rechtstreeks) meldingen krijgen die onvolledig of onduidelijk zijn, kan Rode Kruis-Vlaanderen beslissen om de locatie niet te tonen op de AED-kaart.

Hoewel we geen inhoudelijke wijzigingen doorvoeren aan toegestuurde gegevens, zullen we wel spellingcorrecties uitvoeren of kleine tekstuele aanpassingen maken ter wille van de éénduidigheid.

 
AED melden


Staat een AED in jouw omgeving niet op de kaart? Dat kan gebeuren, er komen namelijk nog steeds AED’s bij. Help ons de AED-kaart up-to-date te houden. Meld een nieuwe AED-locatie rechtstreeks online of via de app.

MELD EEN NIEUWE AED-LOCATIE