Hulp op jouw evenement (preventieve acties)

Waar veel mensen bij elkaar komen, is er een verhoogd risico op ongevallen. Organiseer je een groot evenement, concert, sportwedstrijd of een andere activiteit? Je kan op ons beroep doen voor een preventieve hulpactie. Onze ervaren en goed opgeleide hulpverleners garanderen een kwaliteitsvolle hulpverlening. Bij elke hulpactie brengen we een AED-toestel (automatische externe defibrillator) mee.

Kwalitatieve hulp op maat

Wij bieden je eerste hulp op maat van je evenement. Je bent zeker van kwalitatieve hulp gebaseerd op jarenlange expertise en wetenschappelijke richtlijnen. Wij garanderen een efficiënte samenwerking.

Een hulpactie aanvragen?

We leggen je graag stap voor stap uit hoe onze samenwerking verloopt en hoe je een hulpactie kan aanvragen.

Als organisator van een manifestatie hebt u het liefst dat alles op wieltjes loopt, dat er zo weinig mogelijk verkeerd loopt. Maar een ongeluk zit soms in een klein hoekje. Mensen die een verwonding oplopen en niet geholpen kunnen worden ter plaatse vertrekken meestal om hulp te zoeken waardoor de manifestatie aan hen voorbij gaat.

Als organisator is het steeds mogelijk om een Rode Kruisverzorgingsploeg aan te vragen voor uw manifestatie. Een groep goed opgeleide vrijwilligers staat dan gedurende de manifestatie klaar om eerste hulp toe te dienen waar nodig.

Stap 1: Een hulppost aanvragen

De aanvraag voor een hulppost kan zowel telefonisch als via e-mail gebeuren en dit liefst minstens 6 weken op voorhand.

Contacteer hiervoor onze afdelingsverantwoordelijke Hulpdienst via hulpdienst@roosdaal.rodekruis.be.

Stap 2: Hoe het verder gaat

Het Rode Kruis stelt voor elke dienst een contract op met u als organisator. In dit contract geeft het Rode Kruis een voorstel weer van welke inzet er nodig geacht wordt voor uw manifestatie.

Er wordt voor elke dienst door de verantwoordelijke een risicoanalyse gemaakt om de inzet te bepalen. U begrijpt ook wel dat de inzet voor een wandeltocht van 200 mensen niet dezelfde zal zijn als voor een rockconcert waar er 60.000 mensen op af komen.

Enkel een tegemoetkoming voor het materiaal

Het Rode Kruis vraagt enkel een kleine vergoeding voor het ingezet materiaal, opleidingen en kledij te bekostigen. De vrijwilligers van het Rode Kruis zetten zich belangloos in voor de vereniging. We vragen dus aan u, als organisator, om onze vrijwilligers met respect te behandelen en te voldoen aan de vragen gesteld in het contract. Dat gaat van een geschikt lokaal over eten en drinken tot het respecteren van de vooropgestelde uren.

Materiaal van de afdeling

Hulppost

Om de vrijwilligers toe te laten de eerste hulp toe te dienen moet er per dienst een brede waaier aan materiaal ter beschikking te zijn. Met enkel een wondpleister kunnen ze niet veel doen.

Een Prev koffer: bevat het meest nodige verzorgingsmateriaal zoals verbanden, zalven, ontsmettingsmiddelen, kompressen, enz.

Een Prev+ koffer: bevat handdoeken, washandjes, zeep, keukenrol, enz. Het gaat om allerhande materiaal om hygiënisch te kunnen werken.

Een hulptas: bevat verzorgingsmateriaal om een kleine verzorging te doen buiten de hulppost.

Een set halskragen: om de hals en het hoofd te kunnen stabiliseren bij een wervelletsel.

Een set spalken: om een gebroken lichaamsdeel te kunnen spalken.

Een brancard: om een persoon liggend te kunnen verplaatsen.

Dekens: om een gewonde te kunnen toedekken.

Coldpacks: om verwondingen te kunnen afkoelen.

Water en wasbekkens: om vuile wonden eerst te kunnen reinigen.

Medische hulppost

Als je als organisator ernstige verwondingen verwacht is het nodig dat er extra materiaal aanwezig is. Er kunnen deelnemers in ademnood geraken, er kunnen deelnemers komen met hartklachten, en zo meer.

Om deze verwondingen te kunnen verhelpen of om in ernstige gevallen de tijd te overbruggen tot er een MUG-team bijkomt, kan het Rode Kruis extra materiaal inzetten.

Ambulancierkoffer: bevat extra verbanden, ontsmettingsmiddelen, kompressen, ...

Reanimatiekoffer: bevat materiaal om zuurstof toe te dienen en hulpmateriaal om te reanimeren.

Medicatiekoffer: is er reeds een dokter aanwezig, die echter geen medicatie bij heeft, dan stelt het Rode Kruis een koffer ter beschikking met de meest nodige medicatie.

Ziekenwagen

Bij bepaalde manifestaties, b.v. contactsporten, kunnen er verwondingen voorkomen waardoor de deelnemer naar een spoeddienst dient gebracht te worden. Om zeker te zijn van een vlugge interventie kun je als organisator vragen aan het Rode Kruis om ter plaatse aanwezig te zijn met een ziekenwagen. De afdeling beschikt over een goed uitgeruste ziekenwagen die jaarlijks op tal van manifestaties aanwezig is.

Materiaalwagen

Om het materiaal te verdelen over de vele diensten en om de vrijwilligers ter plaatse te brengen heeft de afdeling de beschikking over een minibus.

Contacteer ons