Internationale Samenwerking

 

Onze afdeling ondersteunt regelmatig de ontwikkelingsprojecten van het Rode Kruis-Vlaanderen. Zoals waterputten voor Oeganda.

Lesmateriaal voor het Rode Kruis-Nepal of zoals dit jaar de aankoop van eerste-hulpmateriaal in 6 landen van Zuidelijk Afrika: Botswana, Lesotho, Malawi, Swaziland, Zambia en Zimbabwe. 

Onze afdeling steunt ook de slachtoffers van grote natuurrampen in de wereld door geld in te zamelen via onze muntenboxen bij de lokale handelaars. Het ingezamelde geld wordt dan integraal overgemaakt aan Rode Kruis-Internationaal , zodat zij dit geld optimaal kunnen gebruiken voor de hulpverlening ter plaatse. 

0(9)

Aantal preventieves (gepland)

4

Aantal afvoeren