Pieter Leon

Als ITer van beroep, zorgt hij er voor dat wat leeft binnen de afdeling ook voor fans en omstanders te volgen is via sociale media en dergelijke.