Garrot's

Wie zijn de Garrot's?

De Garrot's is de middelste geleding  van het Poperingse Jeugd Rode Kruis. Alle kinderen van 9 tot 12 jaar behoren tot deze geleding. Om bij de Garrot's te komen moet enkel de initiatie 'Hupperdehulp!' of de initiatie 'Hiep hiep help...' of de cursus 'Helpertje' gevolgd worden. Als Garrot kan je dan aansluiten bij de maandelijkse activiteiten die door het Poperingse Jeugd Rode Kruis worden georganisseerd.

De activiteiten worden zo vaak mogelijk op maat gemaakt per geleding. Doorheen het jaar hebben de Garrot's regelmatig activiteiten met de andere geledingen samen, namelijk de ' Tibia's 'en de ' Magill'n '. Tijdens het jaarlijkse JRKamp vormt deze geleding een groep op zich. 

Banleiding 

Om een vast aanspreekpunt te hebben voor deze geleding is er ook een banleiding. Voor de Garrot's is dit Tybo Vandenbulcke. Bij haar kan je terecht voor allerlei vragen over deze geleding. Dit betekent echter niet dat de andere leiding niet paraat staat voor jullie.