Overijse Hartveilig

Het project ‘Hartveilig’ wil de overlevingskans bij mensen met een hartstilstand zo groot mogelijk maken én de eerstehulpcapaciteiten van de bevolking vergroten. Dit gebeurt door:

  • zoveel mogelijk automatische externe defibrillatoren (AED’s) te plaatsen in steden, gemeenten, bedrijven en organisaties;
  • zoveel mogelijk mensen te informeren en op te leiden in reanimatie en het gebruik van de AED.


Waarom is het Hartveilig-project nodig?

Elke dag krijgen bijna 30 mensen in België een hartstilstand buiten het ziekenhuis. Slechts 5 à 10% overleeft dit.

Wordt een slachtoffer binnen de eerste 3 tot 4 minuten gereanimeerd en krijgt het een stroomstoot toegediend met een AED, dan heeft het slachtoffer 60 à 70% overlevingskans.

In Vlaanderen zijn er nog veel te weinig mensen die kunnen reanimeren.

Iedereen mag een AED gebruiken en het is volkomen veilig. Het toestel begeleidt je bij de reanimatie en geeft enkel een stroomstoot als dat nodig is.