Vrijwilligers voor Brugfigurenproject gezocht!

18/05/19

Brugfigurenproject van Rode Kruis Hoeilaart/Overijse

De werkgroep “kinderen in kansarmoede” van het Huis van het Kind Druivenstreek selecteerde het Rode Kruis Brugfigurenproject om aan de vraag naar huiswerkbegeleiding te kunnen voldoen.

Kinderen uit de kleuter- en lagere school van Hoeilaart en Overijse, die het op school moeilijk hebben door allerlei omstandigheden (een moeilijke thuissituatie, onvoldoende taalkennis en ondersteuning thuis, schoolachterstand wegens onstabiele leefomgeving, ...) krijgen individuele aandacht en aanmoediging van vrijwilligers.

De Rode Kruis afdelingen Hoeilaart en Overijse werken samen aan dit project.  Omwille van de grote vraag vanuit de scholen, zijn we steeds op zoek naar nieuwe vrijwilligers die hieraan willen meewerken.

Wat is de rol van de Brugvrijwilliger?

De brugvrijwilliger is de motivator die het kind ondersteunt om huiswerk te maken, om een boek te lezen, taalspelletjes te doen, rekenen te oefenen…

Hij/zij is de “toffe juf/meester”  die op afgesproken tijdstippen thuis langs komt of in de klas.  Steeds in overleg met de juf/meester en de ouders. 

De brugvrijwilliger stimuleert de betrokkenheid van de ouders. Kortom, slaat een brug tussen ouders en school.  Rode Kruis-Vlaanderen verzorgt een basisopleiding.  Op regelmatige tijdstippen komen de brugvrijwilligers bij elkaar om van gedachte te wisselen. 

Voel je het al kriebelen en heb je minimum één uur per week vrij om een kind te begeleiden?

Neem dan contact op met:

Jan Mussche: info@overijse.rodekruis.be - 0475/41 82 21