Woensdag 4 mei 2016: bloedinzameling in Oosthoven

03/04/16

Red een leven door bloed te geven en kom naar de Heischuur.
We verwachten je tussen 17.30 uur tot 20.30 uur!
Wil je wat vragen of wens je meer informatie?
Stuur een e-mail naar bloed@oud-turnhout.rodekruis.be.


8

bloedinzamelingen in Oud-Turnhout elk jaar

is onze meerwaarde voor de samenleving

5,55%

van de Oud-Turnhoutenaren geeft regelmatig bloed