5

openbare AED's zijn beschikbaar in Oud-Turnhout

5,55%

van de Oud-Turnhoutenaren geeft regelmatig bloed