Bond+In

Wat is Bond In ?

Bond-in is een project met als doel banden tussen nieuwkomers en de lokale bevolking te laten groeien. Dit laat mensen toe om samen een sociaal en cultureel leven uit te bouwen. Elke nieuwkomer uit Syrië, Irak of Afghanistan zal betrokken worden bij activiteiten in Mol die aansluiten bij zijn of haar interesses, hobby's, talenten, …

Wie zijn wij?

Wij zijn vrijwilligers met verschillende achtergronden maar met hetzelfde doel. Wij maken deel uit van het Rode Kruis [Mol] en wij werken samen met het OCMW en de gemeente Mol.

Wat doen wij?

Sommigen zijn peter of meter van een nieuwkomer, waar anderen dit zijn van een ganse familie (familie voor familie).
Andere vrijwilligers gaan op zoek naar lokale activiteiten op maat van de nieuwkomer en stelt haar/hem in staat hieraan te participeren

 

Meer info:

Intakeformulier vrijwilliger

Presentatie infosessie bond+in 2016.02.11

Presentatie ocmw 2016-02-11

 

Media:

Gazet van Antwerpen